NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom ťahákov: (1017)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Zoradiť podľa:

Informácie o fakulte

Názov práce: Prírodovedecká fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Adresa: Moyzesova 16
4180 Košice
Tel/Fax: (+421 55) 622 7665 / (+421 55) 234 2181
Web/Email: http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/ / pfsekret@upjs.sk

Biológia(Mgr.)\r\n\r\nEnviromentálna ekológia(Mgr.)\r\n\r\nFyzika(Mgr.)\r\n\r\nChémia(Mgr.)\r\n\r\nInformatika(Mgr.)\r\n\r\nMatematika(Mgr.)\r\n\r\nUeite3stvo všeobecnovzdelávacích predmetov(Mgr.)\r\n\r\n

Práce

sk Filtrácia
Počet strán:-- | Ročník: 4 | Autor: Katarina Gregorova | Veľkosť 32.01 kB | Pridané v r.: 2005