NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom ťahákov: (1017)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Zoradiť podľa:

Informácie o fakulte

Názov práce: Gréckokatolícka teologická fakulta
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ulica biskupa Gojdiča 2
8001 Prešov
Tel/Fax: +421 51 77 25 166 / +421 51 77 33 840
Web/Email: http://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta / gtfpu@unipo.sk

Katolícka teológia(Mgr.)\r\n\r\nUeite3stvo všeobecnovzdelávacích predmetov(Mgr.)\r\n\r\nAnimátor vo3ného easu(Bc.)

Práce

sk Ťahák na skúšku z interkultúrnej psychológie
Počet strán:11 | Ročník: 2 | Autor: | Veľkosť 2 MB | Pridané v r.: 2016
sk Ťahák na skúšku z rímskeho práva
Počet strán:35 | Ročník: 2 | Autor: | Veľkosť 2.43 MB | Pridané v r.: 2016
sk Ťahák na skúšku z ekumenizmu
Počet strán:11 | Ročník: 2 | Autor: | Veľkosť 3.12 MB | Pridané v r.: 2016
sk Ťahák z predmetu Národnej identity a multikulturality v Európe
Počet strán:17 | Ročník: 2 | Autor: | Veľkosť 2.43 MB | Pridané v r.: 2016
sk Vypracované tézy z kult. a soc. ant. kap. 2/4/8 - R.F.MURPHY PRE 1…
Počet strán:12 | Ročník: 1 | Autor: | Veľkosť 2.47 MB | Pridané v r.: 2016
sk Ťahák z fenomenológie náboženstva
Počet strán:21 | Ročník: 1 | Autor: | Veľkosť 2.85 MB | Pridané v r.: 2016
sk Ťahák na skúšku z konfucionizmu a taoizmu
Počet strán:24 | Ročník: 2 | Autor: | Veľkosť 2.67 MB | Pridané v r.: 2016
sk Ťahák na skúšku z dejín a náuky judaizmu
Počet strán:30 | Ročník: 2 | Autor: | Veľkosť 2.63 MB | Pridané v r.: 2016
sk Ťahák na skúšku z dejín a náuky islámu
Počet strán:19 | Ročník: 2 | Autor: | Veľkosť 2.11 MB | Pridané v r.: 2016
sk Ťahák z teórie a metodológie religionistiky
Počet strán:20 | Ročník: 1 | Autor: | Veľkosť 3.04 MB | Pridané v r.: 2016
sk Ťahák z histórie náboženstva
Počet strán:20 | Ročník: 1 | Autor: | Veľkosť 1.05 MB | Pridané v r.: 2016
sk Ťahák z geografie náboženstva
Počet strán:65 | Ročník: 1 | Autor: | Veľkosť 19.25 MB | Pridané v r.: 2016
sk Ťahák z predmetu masmediálna komunikácia
Počet strán:16 | Ročník: 3 | Autor: | Veľkosť 1.9 MB | Pridané v r.: 2016
sk Ťahák z predmetu etnicke minority a religionistika Slovenska
Počet strán:35 | Ročník: 3 | Autor: | Veľkosť 2.83 MB | Pridané v r.: 2016
sk Ťahák na skúšku z teórie ateizmu
Počet strán:15 | Ročník: 3 | Autor: | Veľkosť 2.13 MB | Pridané v r.: 2016