NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom ťahákov: (1017)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Zoradiť podľa:

Informácie o fakulte

Názov práce: Filozofická fakulta
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra č. 1
8001 Prešov
Tel/Fax: 051/7570 821 / 0421517570824
Web/Email: http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta / philfac@unipo.sk

Anglický jazyk(Bc.)\r\n\r\nFrancúzsky jazyk(Bc.)\r\n\r\nRuský jazyk(Bc.)\r\n\r\nUkrajinský jazyk(Bc.)\r\n\r\nUeite3stvo všeobecnovzdelávacích predmetov(Mgr.)\r\n\r\nAndragogika(Mgr.)\r\n\r\nAnglistika a amerikanistika(Mgr.)\r\n\r\nArchívnictvo a pomocné vedy historické(Mgr.)\r\n\r\nEkonomika a manažment podniku(Mgr.)\r\n\r\nMasmediálne štúdiá(Mgr.)\r\n\r\nModerná neslovanská filológia(Mgr.)\r\n\r\nPolitológia(Mgr.)\r\n\r\nPrekladate3stvo a tlmoeníctvo(Mgr.)\r\n\r\nPsychológia(Mgr.)\r\n\r\nSlavistika(Mgr.)\r\n\r\nSlovanská filológia(Mgr.)\r\n\r\nSlovenský jazyka a literatúra(Mgr.)\r\n\r\nSociálna práca(Mgr.)\r\n\r\nTeória a riadenie kultúry(Mgr.)\r\n

Práce

sk Bibliografia
Počet strán:3 | Ročník: 2 | Autor: ivana iv | Veľkosť 52 kB | Pridané v r.: 2007
sk Financný manažment
Počet strán:3 | Ročník: 3 | Autor: Administrator | Veľkosť 0 B | Pridané v r.: 2007
sk Diagram Pisania
Počet strán:-- | Ročník: 1 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 78.84 kB | Pridané v r.: 2007
sk Test Slovenský jazyk
Počet strán:-- | Ročník: 9 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 297.62 kB | Pridané v r.: 2007
sk KOMPLEXNEJŠIA ŠTRUKTÚRA FILOZOFICKEJ ESEJE1
Počet strán:-- | Ročník: 5 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 95.5 kB | Pridané v r.: 2007
sk Štruktúra obchodneho listu
Počet strán:-- | Ročník: 1 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 13 kB | Pridané v r.: 2007