NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom seminárok: (2637)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Zoradiť podľa:

Informácie o fakulte

Názov práce: Pedagogická fakulta
Škola: Katolícka univerzita v Ružomberku
Adresa: Hrabovská cesta 1
3401 Ružomberok
Tel/Fax: 044/4326844 / 044/4322 708
Web/Email: http://www.pf.ku.sk/ / "--"

Ueite3stvo pre I.stupeo ZŠ(Mgr.)\r\n\r\nUeite3stvo všeobecnovzdelávacích predmetov(Mgr.)\r\n\r\nUeite3stvo odborných umeleckých predmetov(Mgr.)\r\n\r\nOšetrovate3stvo(Bc.)

Práce

sk Prípravy na vyucovanie - Pracovná výchova
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Lenka Vorekova | Veľkosť 72.5 kB | Pridané v r.: 2006
sk Prípravy na vyucovanie - Matematika
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Lenka Vorekova | Veľkosť 2.04 MB | Pridané v r.: 2006
sk Prípravy na vyucovanie - hudobná výchova
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Lenka Vorekova | Veľkosť 662 kB | Pridané v r.: 2006
sk Pripravenost dietata na školu
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Lenka Vorekova | Veľkosť 41 kB | Pridané v r.: 2006
sk Prevencia drogových závislostí
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Lenka Vorekova | Veľkosť 35 kB | Pridané v r.: 2006
sk Práca s drevom
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Lenka Vorekova | Veľkosť 398.5 kB | Pridané v r.: 2006
sk Postihnutý clovek ako determinujúci faktor v rodine
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Lenka Vorekova | Veľkosť 38 kB | Pridané v r.: 2006
sk Poruchy správania a mentálne postihnutie
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Lenka Vorekova | Veľkosť 13.5 kB | Pridané v r.: 2006
sk Pohybové hry
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Lenka Vorekova | Veľkosť 47 kB | Pridané v r.: 2006
sk Plavecký spôsob kraul
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Lenka Vorekova | Veľkosť 61.5 kB | Pridané v r.: 2006
sk Písanie žiakov v špeciálnej základnej škole
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Lenka Vorekova | Veľkosť 20 kB | Pridané v r.: 2006
sk Niektoré netradicné formy vzdelávania žiakov s tažkým mentálnym…
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Lenka Vorekova | Veľkosť 23.5 kB | Pridané v r.: 2006
sk Nádory mozgu
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Lenka Vorekova | Veľkosť 45.5 kB | Pridané v r.: 2006
sk LAHKÁ MOZGOVÁ DYSFUNKCIA U DETÍ
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Lenka Vorekova | Veľkosť 41 kB | Pridané v r.: 2006
sk Kvalita života sluchovo postihnutého jedinca
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Lenka Vorekova | Veľkosť 72.5 kB | Pridané v r.: 2006
sk Kvalita života MP jedinca ako faktor rodiny
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Lenka Vorekova | Veľkosť 145.5 kB | Pridané v r.: 2006
sk Kazuistika žiaka s poruchou správania, hyperaktivitou
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Lenka Vorekova | Veľkosť 23 kB | Pridané v r.: 2006
sk Integrácia žiakov s mentálnym postihnutím
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Lenka Vorekova | Veľkosť 31 kB | Pridané v r.: 2006
sk Evanjelium podla Jána, 1. kapitola
Počet strán:-- | Ročník: 1 | Autor: Lenka Vorekova | Veľkosť 213.5 kB | Pridané v r.: 2006
sk Zo životopisu VILIAMA GANA
Počet strán:-- | Ročník: 1 | Autor: Lenka Vorekova | Veľkosť 21 kB | Pridané v r.: 2006