NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom seminárok: (2637)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Zoradiť podľa:

Informácie o fakulte

Názov práce: Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Škola: Slovenská zdravotnícka univerzita
Adresa: Limbová 14
83303 Bratislava
Tel/Fax: 02/593 70 453 / 02/593 70 452
Web/Email: http://www.szu.sk/index.php?&menu=43&oid=#menutop / viera.rosnerova@szu.sk

bakalárske štúdium:\r\n- ošetrovate3stvo (denná, externá forma štúdia)\r\n- pôrodná asistencia (denná, externá forma štúdia)\r\n- fyzioterapia (denná, externá forma štúdia)\r\n- rádiologická technika (denná, externá forma štúdia)\r\n- urgentná zdravotná starostlivos? (denná, externá forma štúdia)\r\n- fyziologická a klinická výživa (externá forma štúdia)\r\n- sociálna práca so zameraním na sociálno-zdravotnú starostlivos? o seniorov (externá forma štúdia)\r\n\r\nmagisterské štúdium:\r\n- ošetrovate3stvo (externá forma štúdia)\r\n- fyzioterapia (denná, externá forma štúdia)\r\n\r\n

Práce

sk Ošetrovatelstvo v interných odboroch
Počet strán:12 | Ročník: 2 | Autor: Milan Mlsna | Veľkosť 365 kB | Pridané v r.: 2014
sk Vplyv práce s počítačom na zrak
Počet strán:10 | Ročník: 2 | Autor: Milan Mlsna | Veľkosť 937.5 kB | Pridané v r.: 2014
sk ETICKÝ PROBLÉM UMELÉHO UKONCENIA TEHOTNOSTI
Počet strán:7 | Ročník: 2 | Autor: Erika Bokros | Veľkosť 71 kB | Pridané v r.: 2010
sk AKÚTNY INFARKT MYOKARDU
Počet strán:13 | Ročník: 2 | Autor: Erika Bokros | Veľkosť 89.5 kB | Pridané v r.: 2010
sk Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s epilepsiou
Počet strán:11 | Ročník: 2 | Autor: Erika Bokros | Veľkosť 262.5 kB | Pridané v r.: 2015
sk Depresia
Počet strán:14 | Ročník: 2 | Autor: Erika Bokros | Veľkosť 444 kB | Pridané v r.: 2015
sk Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s hypertenziou a hypertenznou…
Počet strán:21 | Ročník: 3 | Autor: Erika Bokros | Veľkosť 712.5 kB | Pridané v r.: 2015