NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom seminárok: (2637)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Zoradiť podľa:

Informácie o fakulte

Názov práce: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Adresa: Tr. A. Hlinku 2
94976 Nitra
Tel/Fax: 037/641 5524 / 037/641 5387
Web/Email: http://fbp.uniag.sk / dekfbp@uniag.sk

Aplikovaná biológia(Bc.)\r\n\r\nAgropotravinárstvo(Bc.)\r\n\r\nBiotechnológia(Ing.)\r\n\r\nTechnológia potravín(Ing.)\r\n\r\n\r\n\r\n

Práce

sk Botanika
Počet strán:5 | Ročník: 2 | Autor: andrejka gregušová | Veľkosť 64 kB | Pridané v r.: 2007
sk Anorganická chémia
Počet strán:5 | Ročník: 2 | Autor: andrejka gregušová | Veľkosť 70 kB | Pridané v r.: 2007
sk Choroby olejnín
Počet strán:5 | Ročník: 3 | Autor: andrejka gregušová | Veľkosť 5.65 MB | Pridané v r.: 2007
sk Atómová emisná spektrometria s indukcne viazanou plazmou (ICP-AES)
Počet strán:7 | Ročník: 3 | Autor: andrejka gregušová | Veľkosť 160.5 kB | Pridané v r.: 2007
sk agropotravinárstvo
Počet strán:22 | Ročník: 3 | Autor: andrejka gregušová | Veľkosť 326.5 kB | Pridané v r.: 2007
sk HACCP SYSTÉM PRE VÝROBU MASOVÝCH KONZERV A POLOKONZERV
Počet strán:9 | Ročník: 3 | Autor: andrejka gregušová | Veľkosť 108.5 kB | Pridané v r.: 2007
sk hodnotenie ziv.produktov
Počet strán:27 | Ročník: 3 | Autor: andrejka gregušová | Veľkosť 236 kB | Pridané v r.: 2007
sk Hodnotenie technologickej kvality cukrovej repy
Počet strán:5 | Ročník: 3 | Autor: andrejka gregušová | Veľkosť 56 kB | Pridané v r.: 2007
sk Hodnotenie kvality zemiakov
Počet strán:3 | Ročník: 3 | Autor: andrejka gregušová | Veľkosť 49 kB | Pridané v r.: 2007
sk Hodnotenie kvality strukovín a olejnín
Počet strán:3 | Ročník: 3 | Autor: andrejka gregušová | Veľkosť 56.5 kB | Pridané v r.: 2007
sk Hodnotenie surovín pre sladovanie a kvasnú technológiu
Počet strán:3 | Ročník: 3 | Autor: andrejka gregušová | Veľkosť 56 kB | Pridané v r.: 2007
sk Hodnotenie hlavných pekárskych surovín a výrobkov
Počet strán:6 | Ročník: 3 | Autor: andrejka gregušová | Veľkosť 62 kB | Pridané v r.: 2007
sk Hodnotenie hlavných pekárskych surovín a potravín
Počet strán:3 | Ročník: 3 | Autor: andrejka gregušová | Veľkosť 38.5 kB | Pridané v r.: 2007
sk Hodnotenie mlynských surovín a výrobkov
Počet strán:3 | Ročník: 3 | Autor: andrejka gregušová | Veľkosť 48 kB | Pridané v r.: 2007
sk Senzorické hodnotenie surovín a potravín
Počet strán:3 | Ročník: 3 | Autor: andrejka gregušová | Veľkosť 36 kB | Pridané v r.: 2007
sk Spektrofotometrické stanovenie Fe3+ iónov vo vzorke
Počet strán:3 | Ročník: 3 | Autor: andrejka gregušová | Veľkosť 52.5 kB | Pridané v r.: 2007
sk Konduktometrické a potenciometrické titrácie
Počet strán:4 | Ročník: 3 | Autor: andrejka gregušová | Veľkosť 77 kB | Pridané v r.: 2007
sk Chelatometrické stanovenie vápenatých a horecnatých iónov vo vzorke
Počet strán:3 | Ročník: 3 | Autor: andrejka gregušová | Veľkosť 44.5 kB | Pridané v r.: 2007
sk alkalimetria
Počet strán:4 | Ročník: 3 | Autor: andrejka gregušová | Veľkosť 44.5 kB | Pridané v r.: 2007
sk Kvalitatívna chemická analýza, analytický rozbor mokrou cestou
Počet strán:5 | Ročník: 3 | Autor: andrejka gregušová | Veľkosť 44.5 kB | Pridané v r.: 2007