NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom seminárok: (2637)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Zoradiť podľa:

Informácie o fakulte

Názov práce: Filozofická fakulta
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra č. 1
8001 Prešov
Tel/Fax: 051/7570 821 / 0421517570824
Web/Email: http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta / philfac@unipo.sk

Anglický jazyk(Bc.)\r\n\r\nFrancúzsky jazyk(Bc.)\r\n\r\nRuský jazyk(Bc.)\r\n\r\nUkrajinský jazyk(Bc.)\r\n\r\nUeite3stvo všeobecnovzdelávacích predmetov(Mgr.)\r\n\r\nAndragogika(Mgr.)\r\n\r\nAnglistika a amerikanistika(Mgr.)\r\n\r\nArchívnictvo a pomocné vedy historické(Mgr.)\r\n\r\nEkonomika a manažment podniku(Mgr.)\r\n\r\nMasmediálne štúdiá(Mgr.)\r\n\r\nModerná neslovanská filológia(Mgr.)\r\n\r\nPolitológia(Mgr.)\r\n\r\nPrekladate3stvo a tlmoeníctvo(Mgr.)\r\n\r\nPsychológia(Mgr.)\r\n\r\nSlavistika(Mgr.)\r\n\r\nSlovanská filológia(Mgr.)\r\n\r\nSlovenský jazyka a literatúra(Mgr.)\r\n\r\nSociálna práca(Mgr.)\r\n\r\nTeória a riadenie kultúry(Mgr.)\r\n

Práce

sk Pedagogické názory Márie Montessori
Počet strán:16 | Ročník: 5 | Autor: Patrik Milčik | Veľkosť 920.36 kB | Pridané v r.: 2015
sk Proglas
Počet strán:9 | Ročník: 1 | Autor: Annamária Tomečková | Veľkosť 390 kB | Pridané v r.: 2015
sk Ján Amos Komenský
Počet strán:32 | Ročník: 5 | Autor: Patrik Milčik | Veľkosť 28.41 MB | Pridané v r.: 2015
sk Výskum intenzity religiozity v rámci Evanjelickej spojenej školy v…
Počet strán:17 | Ročník: 5 | Autor: Róbert Baláž | Veľkosť 454.58 kB | Pridané v r.: 2015
sk Inuiti - Eskimáci
Počet strán:10 | Ročník: 2 | Autor: Róbert Baláž | Veľkosť 131 kB | Pridané v r.: 2015
sk Gotická hudba a móda v minulosti a dnes
Počet strán:9 | Ročník: 2 | Autor: Róbert Baláž | Veľkosť 73.5 kB | Pridané v r.: 2015
sk Fedor Fridrich Ruppeldt
Počet strán:9 | Ročník: 5 | Autor: Róbert Baláž | Veľkosť 74.88 kB | Pridané v r.: 2015
sk Význam púte v náboženstve
Počet strán:9 | Ročník: 5 | Autor: Róbert Baláž | Veľkosť 155 kB | Pridané v r.: 2015
sk Protestantské cirkvi na Slovensku po roku 1945
Počet strán:9 | Ročník: 4 | Autor: Róbert Baláž | Veľkosť 180 kB | Pridané v r.: 2015
sk Vývoj Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v…
Počet strán:12 | Ročník: 4 | Autor: Róbert Baláž | Veľkosť 212 kB | Pridané v r.: 2015
sk Fenomén mesianizmu v moderných náboženských smeroch a sektách
Počet strán:6 | Ročník: 5 | Autor: Róbert Baláž | Veľkosť 56 kB | Pridané v r.: 2015
sk Marxistická etika
Počet strán:10 | Ročník: 1 | Autor: Lenka Bonbová | Veľkosť 84 kB | Pridané v r.: 2013
sk Deštruktívne skúšky kovov
Počet strán:9 | Ročník: 2 | Autor: Peter Ondriáš | Veľkosť 193.51 kB | Pridané v r.: 2014
sk Parmenidés - Kosmológia
Počet strán:6 | Ročník: 3 | Autor: dominka novotna | Veľkosť 88 kB | Pridané v r.: 2015
sk Prípadová štúdia
Počet strán:8 | Ročník: 2 | Autor: Administrator | Veľkosť 121.5 kB | Pridané v r.: 2010
sk Sociálna komunikácia
Počet strán:12 | Ročník: 1 | Autor: Administrator | Veľkosť 97.5 kB | Pridané v r.: 2010
sk Bossing
Počet strán:8 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 104.01 kB | Pridané v r.: 2009
sk Zmyslové orgány cloveka
Počet strán:4 | Ročník: 1 | Autor: Administrator | Veľkosť 57.5 kB | Pridané v r.: 2009
sk Sociologia
Počet strán:9 | Ročník: 2 | Autor: Administrator | Veľkosť 370 kB | Pridané v r.: 2008
sk CO JE FILOZOFIA?CO NOU CHAPEME?JE VEDA?
Počet strán:4 | Ročník: 1 | Autor: Administrator | Veľkosť 19.09 kB | Pridané v r.: 2007