NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom seminárok: (2637)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Licenčná zmluva - VZOR

Odoslať známemu Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Škola:Paneurópska Vysoká Škola

Fakulta:Právnická fakulta

Autor: bkatherine

Jazyk:Slovenský jazyk

Počet strán: 3

Ročník:4

Počet zobrazení:2148

Počet stiahnutí:4

Študijný odbor:Právo duševného vlastníctva

Typ dokumentu:text v elektronickej forme

Antiškola známka:1

Popis súborov:doc

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa bez meškania oznámit druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mat vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutocnosti budú znášat následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknút. Poskytovatel prehlasuje, že splna všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve stanovené a je oprávnený túto zmluvu uzatvorit a riadne plnit záväzky v nej obsiahnuté, najmä poskytnút nadobúdatelovi Licenciu podla tejto zmluvy. Nadobúdatel prehlasuje, že splna všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve stanovenej a je oprávnený túto zmluvu uzatvorit a riadne plnit záväzky v nej obsiahnuté. Predania a prevzatie plnenia Poskytovatel sa zaväzuje predat software nadobúdatelovi na hmotnom nosici dát. Predanie sa uskutocní fyzickým predaním hmotného nosica dát, ktorý bude obsahovat software. O predaní a prevzatí hmotného nosica dát bude spísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí. V prípade, že nadobúdatel nepodpíše pri riadnom prevzatí software Protokol o odovzdaní a prevzatí a neurobí tak ani v náhradnej lehote 15 dní, má sa za to, že protokol bol podpísaný dnom dodania software. Záruka Poskytovatel poskytuje záruku, že dodaný software má ku dnu podpisu protokolu o predaní a prevzatí hmotného nosica dát funkcné vlastnosti popísané v dokumentácii príslušnej verzie softwaru.

Obsah/Ukážka dokumentu

Zoznam súborov - STIAHNUŤ

Pre stiahnutie tejto práce máš dve možnosti

Ako vytlačiť naskenovaný dokument

Z dôvodu zachovania dostatočnej kvality a čitateľnosti skenovaných dokumentov, sú niektoré z nich ponúkané vo vyššom rozlíšení. Je preto možné,že pred ich tlačou je potrebné spraviť jednoduché úpravy,aby boli vytlačené vo veľkosti A4. Najjednoduchším riešením je otvorenie dokumentu (obrázku) v programe "Prehliadač obrázkov a faxov", v ktorom je pri tlači možné intuitívne nastaviť požadovaný formát. Niektoré tlačiarne ponúkajú možnosť tohto nastavenia priamo v ich vlastnostiach. (väčšinou ako "Fit to page"). Pre skúsenejších užívateľov doporučujeme úpravu napr. v programe Adobe Photoshop, tu sa dá nastaviť podľa vlastného uváženia veľkosť aj rozlíšenie obrázku.

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Právo duševného… 10. 5. 2005 1449 -- --
 
sk Právo duševného… 22. 4. 2005 1688 -- --
 
sk Vypracované otázky … 12. 3. 2009 1339 -- --
 
sk Seminár k… 30. 12. 2014 2822 -- --
 
sk BRANDMARKETING NA… 20. 12. 2005 4526 -- --
 
sk PFPV otázky 5. 12. 2008 1697 -- --
 
sk Internacionalizácia… 28. 8. 2007 2923 -- --
 
sk Kniha vyšetrovanie 8. 6. 2016 2255 -- --