NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom seminárok: (2638)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

onkologia

Odoslať známemu Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Škola:Stredná zdravotná škola

Fakulta:Stredná zdravotná škola

Autor: matias

Jazyk:Slovenský jazyk

Počet strán: 56

Ročník:4

Počet zobrazení:3480

Počet stiahnutí:2

Študijný odbor:medicina

Typ dokumentu:text v elektronickej forme

Antiškola známka:1

Popis súborov:doc

Vymedzenie pojmu „nádor“ presnú prícinu vzniku nádorov nepoznáme =) rôzne def. zdôrazn. rôz. vlastnosti nádorov Onkológia = náuka o nádoroch a chorobách nimi spôs. , nádor (gr. onkos , lat. tumor) = navretie, zdurenie, opuch, nezvycajné miestne zväcšenie tkaniva, charakter. vlastnost = zväcšenie nádor všeobecne = akýkolvek útvar, kt. vznikne nadmerným rastom tkaniva blastóm = nezrelé zhubné nádorové tkan., pripomína tkan. embryí (retinoblastóm, sympatoblastóm) nezhub. nádor podobný tkan. embryí (chondroblastóm) nádor založ. pocas vývoja embrya, prejavujúci sa postnatálne (meduloblastóm) neoplazma (novotvar) – nové morf. zvláštnosti + abnormálne správanie sa, ale morf. odlišnost neplatí pre všetky nádory (folikul. Ca štítnej žlazy má morf. norm. tkaniva) nádor – teória podla Willisa = zmnoženie tkaniva, ktorého rast je nadmerný a nekoordinovaný s rastom norm. tkaniva, rast neprestáva po odstránení podnetu nadmerný rast = rastový exces = progres. proliferácia bb, navodená zmenou regulácie rastu, dôvod: 1. väcšia rýchlost rastu bb =) zvýš. pocet mitóz al. 2. dlhšia životnost bb nekoordinovaný rast = rast nádoru neprebieha v súlade s ostatným tkanivom, prekracuje jeho hranice (na rozdiel od nenádorovej proliferácie, kde odstránením patolog. procesu tkanivo prestáva rást a stáva sa viac-menej organickou súcastou orgánu) nezávislý rast – pokracuje po odstránení stimulov, kt. ho spôsobili, stáva sa nezávislý, autonómny (anarchický rast), nepodlieha žiadnej regulácii ani vplyvu zo strany organizmu Klasifikácia nádorov Rozdelenie nádorov podla dignity: benígny = nezhubný malígny = zhubný semimalígne = hranicné (serózne cystadenómy, granulózo- bunkový nádor) Rozdelenie nádorov podla histogenézy: z akého tkaniva nádor vychádza pri malíg. nádoroch delenie dôležité z hladiska terapie epitelové mezenchýmové neuroektodermové zmiešané teratómy nádory placenty germinálne nádroy mezotelióm (nádor, vychádzajúci z mezotelu, z bb vytvárajúcich serózne blany) Geading nádoru – hovorí o stupni, malignite nádoru G1 = dobre diferencovaný nádor, menšia mitotická aktivita, zrelší, lepšia prognóza G2 = nieco medzi G3 = málo diferencovaný, výraznejšia mitotická aktivita, horšia prognóza G4 = anaplastický nádor, najhorší stupen Staging – hovorí o rozsahu anatomického poškodenia hodnotíme v primárnej lokalite a ak prerastá, už aj na dalších postihnutých miestach T = tumor N = nodi lymphatici M = metastáza napr. T2M3N0 Pseudotomory = lézie vyzerajúce ako nádor, ale ním nie sú zápalové lézie, hyperplázie, hypertrofie, ukladanie patolog. materiálu (tofi uratici pri dne), cysty (inklúzne, serózne, mucinózne, retencné), poruchy vývoja, verruca vulgaris 4. Diagnostika nádorov (biopsia, cytológia) Biopsia (gr. bios - život, opis - videnie) je lekársky zákrok, pri ktorom sa odoberá z tela cloveka vzorka tkaniva na histologické alebo cytologické vyšetrenie. Jej cielom je stanovit diagnózu a urcit rozsah ochorenia. Termín „biopsia“ prvý krát použil francúzsky dermatológ Ernest Henri Besnier. Do istej miery synonymom a príbuzným zákrokom je punkcia. Druhy biopsie: biopsia tenkou ihlou (aspiracná biopsia, FNA - z angl. „fine needle aspiration“) - slúži k odberu materiálu na cytologické vyšetrenie, najcastejšie zo štítnej žlazy, prsníka a pankreasu. Ihla sa zavádza do patologického ložiska pod kontrolou hmatu alebo niektorej zobrazovacej modality - najcastejšie pod sonografickou alebo CT kontrolou. Bunky sa do ihly dostávajú priamo kapilárnym vztlakom alebo pomocou podtlaku s pomocou injekcnej striekacky. Výsledky majú vo väcšine prípadov len orientacný charakter: nález bez výpovednej hodnoty (najcastejšie nedostatok alebo zlá fixácia materiálu, nutné opakovat alebo zvolit inú metódu biopsie) jednoznacne benígna lézia podozrivé ložisko s istými známkami možnej malignity jednoznacne malígna (zhubná) lézia biopsia hrubou ihlou (tzv. „core-cut“ biopsia) - slúži na odber tenkých valcekov tkaniva, ktoré sa dajú podrobne histologicky vyšetrit. Najcastejšie sa používa v oblasti prsníka a pecene. Na odber sa používajú jednorazove poloautomatické bioptické sety, alebo bioptické ihly, ktoré sa vkladajú do tzv. bioptického dela - automatizovaného systému, ktorý po umiestnení ihly do miesta odberu ihlu patricne vysunie a „odsekne“ vzorku tkaniva. Osobitnou formou biopsie je tzv. vákuová mamotómia. Zákrok sa robí pod USG, CT alebo rtg kontrolou. V prípade patologických ložísk v prsníku sa u sonograficky nezobrazitelných a nenahmatatelných patologických ložísk používa i technika rtg stereotaktickej biopsie. Výber kontrolnej metódy závisí od charakteru, polohy a zobrazitelnosti ložiska. incízna biopsia - odber vzorky tkaniva vyrezaním alebo pomocou klieštikov pri endoskopickom vyšetrení. probatórna excízia - ciastocné alebo kompletné vyrezanie patologického ložiska alebo lymfatickej uzliny. Velmi spolahlivá najmä pri hmatných a povrchovo dostupných ložiskách. V prípade nehmatných lézií musí byt oblast záujmu oznacená vpichom ihly alebo znackovacieho drôtu pod kontrolou príslušnej zobrazovacej metódy, ktorá podozrivé ložisko „vidí“. Možné je i oznacenie farbou, tá však rýchlo difunduje do okolia a znackovanie týmto spôsobom nie je dostatocne isté. Takéto „znackovanie“ sa najcastejšie používa pri ložiskách v prsníku. Výber jednotlivej metódy je prísne individuálny, závisí napríklad od miesta, velkosti a predpokladaného charakteru ložiska, od požadovanej presnosti vyšetrenia (cytológia alebo histológia), od stavu pacienta a podobne. 5. Benignita a malignita nádorov (pehlad) dignita nádorov - benígnost a malígnost – definovaná 1. štruktúrou (diferencovaním) nádoru 2. rýchlostou rastu 3. miestnym šírením a metastazovaním benígne nádory: hist. + cytolog. málo odlišné od materského tkaniva, pravidelné tvary, pravid. velkosti bb a ich jadier najdôležitejšie kritérium benignity je rast, kt. je posudz. z dvoch hladísk: 1. podla rýchlosti rastu 2. podla povahy vztahu nádoru k okoliu obycajne pomalý rast, histologicky málo mitóz + malé prejavy poruchy regul. rastu, expanzívny rast = odtlácanie okolitých tkanív, casto opúzdrené spojivom, nemetastazujú, môžu mat nepriaznivý vplyv podla miesta výskytu (útlak, prekážka v pasáži al. pohybe), možná endokrinná aktivita malígne nádory: usporiadaním + vzhladom bb morfologicky odlišné od materského tkan =) delenie na dobre a málo diferencované a na nediferencované (pripomínajú embryonálne tkan.) anaplázia = úplné chýbanie diferencovania, cím sú nádory diferencovanejšie, tým sú malígnejšie histolog. znaky urcujúce stupen malignity: ATYPIA a ANAPLÁZIA, zahrnujú: polymorfiu = nepravid. velkost, tvar, vzhlad bb a jadra, polychromáziu = nepravid. farbiace vlastnosti bb anizonukleózu = rôzne velké jadrá vzniknuté nepravid. delením, zmeny pomeru hmoty jadra a cytoplazmy, hyperchrómnost jadier, bizarné a nápadné jadierka atypické mitózy mitózová aktivita = nález pocetných mitóz, nie je nevyhnutná podmienka (aj v norm. tkan. ako hemopoetické tkan. a hyperplastické tkan.) atypické mitózy = dôsledok straty norm. regulácie rastu =) poruchy roviny delenia =) viacpólové mitózy (troj., štvor., multipólové) invazívnost = typický prienik do okolitých tkanív, krv. a lymf. ciev infiltracný rast – ak nádor tkanivá nerozrušuje deštrukcný rast – invázia súvisí s rozrušením okolia metastázovanie = tvorba sekund. ložísk malígneho nádoru tzv. Implantátov, so stratou súvisu s materským nádorom

Obsah/Ukážka dokumentu

Zoznam súborov - STIAHNUŤ

Pre stiahnutie tejto práce máš dve možnosti

Ako vytlačiť naskenovaný dokument

Z dôvodu zachovania dostatočnej kvality a čitateľnosti skenovaných dokumentov, sú niektoré z nich ponúkané vo vyššom rozlíšení. Je preto možné,že pred ich tlačou je potrebné spraviť jednoduché úpravy,aby boli vytlačené vo veľkosti A4. Najjednoduchším riešením je otvorenie dokumentu (obrázku) v programe "Prehliadač obrázkov a faxov", v ktorom je pri tlači možné intuitívne nastaviť požadovaný formát. Niektoré tlačiarne ponúkajú možnosť tohto nastavenia priamo v ich vlastnostiach. (väčšinou ako "Fit to page"). Pre skúsenejších užívateľov doporučujeme úpravu napr. v programe Adobe Photoshop, tu sa dá nastaviť podľa vlastného uváženia veľkosť aj rozlíšenie obrázku.

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk SKÚŠOBNÉ OTÁZKY Z… 19. 4. 2005 914 -- --
 
sk rakovina 15. 12. 2007 3686 7.3 2011
 
sk Chémia práca 15. 6. 2009 2362 -- --