O B S A H

 ÚVOD

 DROGY  A TOXIKOMÁNIA

1.1  Vymedzenie základných pojmov

1.2  Klasifikácia drog

 DROGY   HISTÓRIÍ   ĽUDSTVA

2.1  Predhistória drog

2.2  Vznik a vývoj najznámejších drog sveta

 VÝVOJ  DROGOVEJ  SCÉNY  NA  ÚZEMÍ SLOVENSKA   POSLEDNÝCH ROKOCH

4 LEGISLATÍVA  UPRAVUJÚCA DROGOVÚ TRESTNÚ  ČINNOSŤ V SÚČASTNOSTI  NA SLOVENSKU

4.1 Zákony

4.2  Vyhlášky

5   ZÁVER

 ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

 


ÚVOD

     Drogy, to nie je problém len ohraničenej skupiny, je to problém, ktorý sa dotýka nás všetkých. V tejto  dobe, keď si môže každý z nás vypestovať  konope na balkóne v kvetináči, a tak sa postupne približovať k stavu, keď ho okoloidúci budú pohrdavo nálepkovať „narkoman“. Toxikománia je problém, o ktorom by sa malo vážne nielen hovoriť, ale ho i vážne riešiť. Samotné média, dostupne každému dieťaťu otvárajú bránu drogového zákulisia všetkým. Vidíme ich zabavovať na letiskách a v uliciach našich miest. Denne sledujeme reportáže o ich ilegálnej výrobe, predaji a distribúcií.

Preto by som Vás chcela z pohľadu mne dostupných materiálov informovať o vývoji a súčasnom stave drogovej scény na Slovensku. Zameriame sa na ich históriu, samotný vznik, ale i ďalšie zaujímavé skutočnosti, ktoré nám ako sociálny pedagógom môžu pomôcť v našej ďalšej činnosti.

 

 DROGY   TOXIKOMÁNIA

1.1  Vymedzenie základných pojmov

     Pojem droga prijala a publikovala Svetová organizácia (WHO) v roku 1969 ako „látku, ktorá ak je vpravená do živého organizmu, môže pozmeniť jednu alebo viac jeho funkcií“ (Urban, 1973 podľa in: Emmerová, 2006, s. 65).

Pojem  toxikománia je slovo pochádzajúce z v gréčtiny, kde slovo toxon znamenalo luk a slovo mánia označovalo túžbu. Jeho synonymom je pojem drogová závislosť. Toxikománia bola ako objekt záujmu definovaná viacerými odborníkmi. V roku 1950 ju  Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) charakterizovala ako „stav periodickej alebo chronickej intoxikácie, ktorý škodí jednotlivcovi i spoločnosti a je vyvolaný  opakovaným užívaním drog“ (Urban, 1973 podľa in: Emmerová, 2006, s. 65).

1.2  Klasifikácia drog

     Existuje niekoľko klasifikácií drog. Vo verejnosti sa najviac používa  nepresné  delenie drog na mäkké  (kofein, alkohol, tabak) a tzv. tvrdé (ťažké) drogy.