SMRŤ A DIEŤA

 

 

        Pojem smrť je pre dieťa ešte nejasný. Malé dieťa ju považuje za reverzibilný proces, pretože vychádza z vlastných skúseností. Dieťa sa so smrťou stretáva v rôznych rozprávkach, v ktorých sú zomrelé osoby znova prebúdzané k životu, napríklad bozkom, živou vodou alebo mávnutím čarovného prútika. O mŕtvych sa deťom rozpráva, že zaspali, alebo odišli na dlhú cestu, či do neba. Podobne je to v divadelných hrách, kde herci vo svojich rolách umierajú a na konci sa prichádzajú pokloniť publiku. Predstavy o tom, že smrť je reverzibilná majú deti do veku približne šiestich rokov. Deti vo veku 6 až 10 rokov sa už deti postupne oboznamujú so smrťou. Môžu vidieť smrť hmyzu či iných zvierat. V tomto veku sa už stretávame s prvými pokusmi o samovraždu, kedy je tento čin motivovaný. Väčšina detí a mladistvých sa odhodláva k pokusu o samovraždu bez ozajstného úmyslu zomrieť. Avšak aj takýmito pokusmi je nutné sa zaoberať, lebo aj takéto prípady končia často tragicky.1

 

 

1       POJEM SAMOVRAŽDA

 

 

        Pojem samovražda označuje neprirodzený spôsob úmrtia. V širšom slova zmysle je samovrahom ten, kto svojim nemravným alebo nezdravým spôsobom života, škodí svojmu zdraviu, respektíve sám sebe a preto ho predčasne postihne smrť. V užšom slova zmysle je samovrahom ten, kto si úmyselne a vedome siahne na svoj život, kto si praje smrť ako takú a je si istý, že svojim konaním si ublíži a dostane to, čo chce a to smrť.[1]

 

 

2       PRÍČINY SAMOVRÁŽD DETÍ A MLÁDEŽE

 

 

      Rizikom predpubertálneho veku sú najmä skratové samovražedné pokusy, ktorých cieľom je napr. vyhnúť sa potrestaniu zo školy, alebo zabrániť rozvodu rodičov. Vo veku 15 - 18 rokov sa motívy samovrážd začínajú odlišovať podľa pohlavia – u chlapcov sú to väčšinou pracovné konflikty a konflikty s autoritami, u dievčat rodinné a erotické problémy. Samovražda je dlhodobo uvádzaná ako druhá či tretia najčastejšia príčina smrti adolescentov.[2]

Príčiny môžu byť rôzne. Vnútorné (zmeny osobnosti, hormonálne zmeny, duševné poruchy, poruchy intelektu, poruchy ústrednej nervovej sústavy, ...) alebo vonkajšie (vplyvy rodinného prostredia, pracovného prostredia, vplyvy rovesníkov, médií, ...)

 

 1 ČERNÝ, L.: Sebevražednost dětí a mladistvých se zvláštním zaměřením na preventivní opatření.  Praha : 2002, s. 13.

[1] MASARYK,  T., G.: Sebevražda.  Bratislava : 1970, s. 19.

[2] http://www.zdravie.sk/sz/content/769-44350/prevencia-samovrazdy-samovrazda-a-adolescenti.html