Srdce

 

je dutý svalový orgán, ktorý pumpuje krv cez obehovú sústavu (kardiovaskulárny systém) vďaka rytmickým sťahom (kontrakciám). Srdce je uložené v hrudníku medzi pľúcami, hrudnou kosťou (os sternum) a bránicou. Zvonka je kryté väzivovým obalom, ktorý sa nazýva osrdcovník (perikard). Vo vnútri perikardu sa nachádza tenká dvojitá membrána. V tomto úzkom dvojitom vaku sa nachádza perikardiálny priestor vyplnený malým množstvom tekutiny (liquor pericardii), ktorá chráni srdce pred trením a nárazmi.

Stenu srdca tvoria tri vrstvy:

Ø  endokard – blana tvorená jednou vrstvou plochých endotelových buniek, ktorá vystiela vnútro dutiny srdca a tvorí srdcové chlopne,

Ø  myokard– srdcový sval, osobitný druh priečne pruhovaným svalstvom

Ø  epikard – lesklá blana, ktorá pokrýva povrch srdca, predstavuje vlastne vnútornú vrstvu perikardu.

 

Zlyhanie srdca je stav, keď srdce nie je schopné zabezpečiť adekvátnu perfúziu tkanív a to napriek normálnemu alebo zvýšenému plniacemu tlaku.

Definícia podľa M. Packera „srdcové zlyhávanie je komplexný syndróm charakterizovaný abnormalitami funkcie srdcových komôr a neurohumonálnou reguláciou, ktoré sú sprevádzané intoleranciou záťaže, retenciou tekutín a skracovaním života“.

Srdcové zlyhávanie sa rozvíja ako dôsledok dysfunkcie komorového myokardu, vyvolané celým radom chorobných procesov. Táto dysfunkcia môže byť buď systolická a/alebo diastolická“(Špinar a kol. 2007).

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Diagram_of_the_human_heart_sk.svg/220px-Diagram_of_the_human_heart_sk.svg.png

 

 

 

 

 

 

Príčiny srdcového zlyhávania

1.   Porucha srdcovej kontraktility vrátane porúch synergie kontrakcie myokardu

Ø  ischemická choroba srdca

Ø  dilatačná kardiomyopatia

Ø  špecifické ochorenia srdcového svalu

2.   Zvýšenie afterloadu (dodatočné zaťaženie) – presorická záťaž ĽK:

Ø  hypertenzia

Ø  aortálna stenóza

Ø  kombinovaná aortálna vada

3.   Zvýšenie afterloadu (dodatočné zaťaženie) – presorická záťaž PK

Ø  pľúcna hypertenzia pri chronickom cor pulmonale

Ø  Eisenmengerov syndróm

Ø  primárna pľúcna hypertenzia

Ø  stenóza pľúcnice

4.   Zvýšenie preloadu (predťaženie) – objemová záťaž:

Ø  aortálna alebo mitrálna regurgitácia

Ø  stavy po operácii chlopní

Ø  pulmonálna alebo trikuspidálna regurgitácia

Ø  skratové vady (vrodené aj získané)

 

 

Faktory, ktoré môžu viesť k zhoršeniu srdcového zlyhávania  (Widimský a kol. 2001)

Objemové zaťaženie (zvýšené predťaženie)

horúčka, infekcie, tyreotoxikóza, nadmerné solenie, hypervolémia, nadmerná telesná alebo emočná zaťaž, mitrálna a aortálna insuficiencia, anémia, tehotenstvo, apod.

Odporové zaťaženie (zvýšené doťaženie)

hypertenzia, aortálna stenóza, pľúcna embólia, nadmerná telesná prevažne izometrická záťaž, apod.

 

Depresia myokardu

vynechanie liekov, negatívne inotropné látky, nesteroidné antireumatiká, nová ischémia či ďalší infarkt, toxické vplyvy a zápanlivé postihnutie myokardu, predigitalizovanie, apod.

 

 

 

 

 

 

 

         Príznaky a symptómy srdcového zlyhávania ( Špinar, J. a kol. 2007).

   

Pľúcny

Kardiálny

Systémový

Príznak

chropy

tachykardia

vzostup hmotnosti

Pleurálny výpotok

III. nebo IV. ozva

periferní edémy

tachypnoe

dilatácia srdca

zvýšená náplň krčných žíl

 

hypertrofia ĽK

hepatomegália

 

alternujúci pulz

hepatojugulárny reflux

 

mäkký pulz

cyanóza

 

 

ascites

Symptóm

dyspnoe

palpitácie

slabosť

ortopnoe

 

únavnosť

kašeľ

 

potenie

astma kardiale

 

nyktúria

 

 

oligúria

 

 

insomnia

 

 

nauzea

 

 

zvracanie

 

 

obstipácia