Na Orave a na Kysuciach prevláda rímsko-katolícke náboženské vyznanie. Podiel obyvateľov rímsko-katolíckeho vyznania bol nad 90% v okrese Tvrdošín, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča. Najväčší podiel rímskokatolikov bol v roku 2001 v okrese Námestovo (97,6%). V 17-tich okresoch tvorí obyvateľstvo rímsko-katolíckeho vyznania 80-90% celkového počtu obyvateľov okresu. Na západnom Slovensku sú to okresy Trnava, Hlohovec, Piešťany, Topoľčany, Partizánske, Zlaté Moravce, Žarnovica, Nitra a Nové Zámky. Z okresov stredného Slovenska sa k rímsko-katolíckej cirkvi prihlásilo 80-90% obyvateľov v týchto okresoch:  Ilava, Považská Bystrica, Žilina, Ružomberok, Žarnovica, Detva, Kežmarok, Levoča. Z okresov východného Slovenska do tejto skupiny patrí iba okres Sabinov.