Definícia manažéra

 

Manažér je predovšetkým profesia – jej nositeľ pomocou manažérskych funkcií usmerňuje aktivity organizačnej jednotky na dosahovanie stanovených cieľov v zmysle optimálneho využitia ľudských zdrojov, materiálno-technických, finančných a informačných zdrojov.

Pre manažérsku prácu sú typické aj ďalšie charakteristiky, ktorými sa líši od nemanažérskych činností:

·    Časť manažérskej práce je jednorazová, neopakovateľná. Týka sa to najmä práce vrcholových manažérov.

·    V manažérskej práci by mala dominovať tvorivá činnosť.

·    Manažérske rozhodovanie sa odlišuje od osobného rozhodovania v tom, že realizátorom manažérskeho rozhodnutia sú obyčajne podriadení pracovníci.

·    Predpokladom efektívnej manažérskej práce sú špecifické zručnosti.

·    Niektoré ďalšie

 

 

 

 

Čo spája našich úspešný slovenských manažérov?

 

·    Po prvé snažia sa urobiť zo svojej firmy výnosnú inštitúciu založenú na čoraz väčšom zvyšovaní návratnosti investícií.

 

·    Po druhé pri stálom, prípadne zmenšujúcom sa počte zamestnancov zvyšujú produktivitu práce.

 

·    Tretím, ale pritom veľmi dôležitým prvkom úspešnej manažérskej činnosti je inovácia služieb a výrobkov. Investujú primerané čiastky do výskumu a vývoja, pričom omnoho zaujímavejšie ako výdaje sú viditeľné výsledky. Neboja sa experimentovania a dávajú voľný priechod odvážnym myšlienkam.

 

·    Štvrtý bod predstavuje zákon fungujúci iba v spoločnosti, v ktorej panuje absolútna dôvera medzi podriadenými a top-manažmentom, a síce zákon  “ spoliehania sa na druhých ”.Všetci zamestnanci by sa mali chovať a vytvárať hodnoty tak, akoby im    spoločnosť patrila, začo by im mala byť určitým dielom poskytnutá spoluúčasť na vlastníctve alebo riadení spoločnosti .

 

·    No a piatym, a pravdepodobne aj najdôležitejším elementom je vytvárať povesť firmy ako poctivej spoločnosti (tzv. goodwill), pričom poctivosťou sa myslí zmysel pre zodpovednosť a úctu k zákazníkom, investorom, dodávateľom a samozrejme i zamestnancom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regina Ovesny-Straka

 

Životopis:

 

Dátum narodenia: 12.máj 1959

Miesto narodenia: Rakúsko ,Viedeň

Rodinný stav: vydatá

Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské – ekonómia na Ekonomickej univerzite vo Viedni.

Znalosť jazykov: nemecký, anglický, francúzsky, slovenský

 

Kariéra:

 

·    V bankovníctve začala pôsobiť od roku 1982 ako pracovníčka oddelenia vzťahov s verejnosťou v Creditanstalt AG.

·    Na Slovensko prišla v roku 1994.

·    Do roku 1999 pôsobila ako členka a hovorkyňa Predstavenstva Creditanstalt, a. s., Bratislava.

·    Po fúzii s Bank Austria sa stala predsedníčkou Predstavenstva Bank Austria Creditanstal Slovakia.

·    Po kúpe Slovenskej sporiteľne rakúskou Erste Bank v apríli 2001 dostala ponuku stať sa generálnou riaditeľkou a predsedníčkou predstavenstva najväčšej slovenskej banky.

·    Pod jej vedením sa banka preorientovala z klasickej sporiteľne sa všestrannú retailovú inštitúciu je kľúčovou osobou pri integrácii Slovenskej sporiteľne do skupiny Erste Bank. .

·    Od roku 2001 sa stala tiež prezidentkou Asociácie bánk SR.

·    Manažér roka 2007

 

 

 

 

 

 

R.Ovesny-Straka - Manažér roka 2007

 

R.Ovesny – Straka sa stala manažérom roka na základe vlastného vnímania veľkej skupiny ľudí. Manažér roka nemôže byť hodnotený len číslami a tabuľkami ,nestačia len jasné výsledky firmy ,ale musí byť aj osobnosťou.

R.Ovesny považuje za zázrak ,že práve ona sa stala Manažérom roka .Spochybňuje svoju slovenčinu ,vyratúva hendikepy v spoločnosti a spomína nie práve želateľné vzťahy bánk s verejnosťou .Ale zároveň  sa obhajuje pravidlom ,že každá rozprávka hovorí o zázraku lásky V jej prípade sa to tiež stalo pravdou.

„milujem svoju prácu, ľudí, pre ktorých ju robím a s ktorými ju robím. Mám rada Slovensko, ako som povedala už nespočetne veľa ráz”[1].

Aké sú jej dôvody?  „nie  je to pre funkciu, ktorú tu mám, a postavenie v spoločnosti. Ale pre ľudí, ktorí v našej krajine žijú a ktorých dennodenne stretávam. Preto  som si túto krajinu zamilovala ako svoj domov. A pre domov je človek schopný urobiť neuveriteľne veľa“[2].

 

 [1] Trend, Ovesny – Straka R.: Mala som pocit domova. 15.11.2007 ,str.3 ,ISSN 1336 – 2674, vydavaťeľstvo TREND holding, spol. s.r.o

[2] Trend, Ovesny – Straka R.: Mala som pocit domova. 15.11.2007 ,str.3 ,ISSN 1336 – 2674, vydavaťeľstvo TREND holding, spol. s.r.o