Pripraviť na rozmer:  20 x 16 x 82

 

Číslo                Dielňa              Typ stroja             Stroje     Pracovná     Prípravný     Kusový

operácie           pracoviska       Názov operácie                   trieda          čas                čas

005                  Pripravovňa     DG 275.230         1.0          3                 10                 20

rezanie

***************************************************************************

Zoradiť: stroj, upínač, meradlo

Posunúť polotovar 1ks

Upnúť polotovar 1ks

 

REZAŤ -    dielec na rozmer  20 x 16 x 82

 

MERAŤ -     20 x 16 x 82

-         kontrola: robotník 100%; RKK 5%

-         odopnúť polotovar

-         očistiť dielec a uložiť do palety

 

KOMUNÁLNE A ŠPECIÁLNE NÁRADIE

Názov                                                 Rozmer                                   Norma                         Ks

***************************************************************************

Posuvka                                              150                                         251237                       1

___________________________________________________________________________

 

Číslo                Dielňa              Typ stroja             Stroje     Pracovná     Prípravný     Kusový

operácie           pracoviska       Názov operácie                   trieda         čas                čas

010                  Sústružňa         Inturn 340              1            3                 15                 40                                                       sústruženie

***************************************************************************

Zoradiť: stroj, upínacie zariadenia, nástroje, meradlá.

Upnúť dielec do skľučovadla za vonkajšiu hranu  20 x 16

 

SÚSTRUŽIŤ - zarovnať čelo na l = 79

                       - ø 5,9 na l = 29

                      - zraziť hranu 1 x 45° 

 

S výmenou nástroja do koníka upneme závitník na rezanie závitu M6

SÚSTRUŽIŤ  - rezanie závitu M6, l = 21

                        - odopnúť a očistiť dielec

                     

MERAŤ - tvar a rozmer dielca

               - kontrola závitu kalibrom

 - kontrola: robotník 100%, RKK 10%

 

KOMUNÁLNE A ŠPECIÁLNE NÁRADIE

Názov                                                 Rozmer                                   Norma                         Ks

***************************************************************************

Závitník                                             pre M6                                                                       1

Posuvka                                              150                                        251237                       1

Sústružnícke nože                                                                                                                2

___________________________________________________________________________

 

Číslo                Dielňa              Typ stroja             Stroje     Pracovná     Prípravný     Kusový

operácie           pracoviska       Názov operácie                   trieda          čas                čas

015                  Labak              FHV 50                1             4                 15                 15                                                       vŕtanie                                     

***************************************************************************

Zoradiť: stroj a upínacie zariadenia, nástroje, meradlá.

Upnúť kusa do zveráka a vystaviť rovinu

 

VŔTAŤ - na povrchu 1 x ø 5,3 na dĺžke l = 37

              - na povrchu 1 x ø 6,3 na dĺžke l = 6

             

MERAŤ - kontrola ø diery posuvkou

               - kontrola: robotník 100%; RKK10%

 - odopnúť a očistiť dielec

 

KOMUNÁLNE A ŠPECIÁLNE NÁRADIE

Názov                                                 Rozmer                                   Norma                         Ks

***************************************************************************

Posuvka                                              150                                        251237                       1

Vŕták                                                   ø 6                                                                            1

Vŕták                                                   ø 5                                                                            1

__________________________________________________________________________

 

Číslo                Dielňa              Typ stroja             Stroje     Pracovná     Prípravný     Kusový

operácie           pracoviska       Názov operácie                   trieda          čas                čas

020                  Labák              PK-VMC-650S   1             5                 40                 20                                                       frézovanie

***************************************************************************

Zoradiť stroj, upínač, meradlá

Upnúť do zveráka a vystaviť rovinu pomocou podložiek a pomocou uholníka

 

FRÉZOVAŤ - vŕtanie otvoru ø11 H3 + 0,015, na dĺžku l = 20

                      -  frézovať drážku 3 mm, na dĺžku l = 43

                      - frézovať rádius na konci spodnej hrany súčiastky R5

 

REZANIE ZÁVITU

                       - narezať závit 1 x M5

                        - narezať závit 1 x M6