1  Stručná charakteristika firmy

www.anti skola.eu

            Obec Vyšné Ružbachy sa nachádza na východných svahoch Spišskej Magury. Leží  v nadmorskej výške 617 metrov nad morom v dolinke Zálažného potoka, ktorý pramení vysoko (1047 m) na svahoch Spišskej Magury pod Veterným vrchom. Vstup do obce je z východu, odbočkou z Nižných Ružbách, ktoré ležia na štátnej ceste II. triedy č. 541, v polovičnej vzdialenosti medzi Spišskou Belou a Starou Ľubovňou.

Vyšné Ružbachy sú kúpeľným mestom s bohatou históriou.

            Penzión XXX sa nachádza v kúpeľnej obci Vyšné Ružbachy. Je to novovybudovaný penzión s kapacitou ubytovania 24 lôžok:

  • 4 x dvoj - posteľová izba
  • 4 x troj - posteľová izba
  • 1 x štvor - posteľová izba

V izbách je možné umiestniť prístelky. Izby sú vybavené FTV, rádiom, telefónom.       Návštevníkom penziónu je k dispozícii reštaurácia s kapacitou 60 miest, garáž s kapacitou 2 miest, letná terasa, bazén, sauna, tenisová hala, mini golfové ihrisko.

            Penzión je situovaný priamo v areáli Ski Parku Vyšné Ružbachy s ôsmimi vlekmi a kapacitou až 3000 lyžiarov pre náročných, ale aj menej skúsených lyžiarov.

 

2 Analýza trhu

 

            Penzión XXX *** sa nachádza na severovýchode Slovenska, v kúpeľnej obci Vyšné Ružbachy. Penzión má bohaté možnosti na poskytovanie ubytovacích, stravovacích a rekreačných služieb. Penzión sa nachádza priamo v areáli lyžiarskeho strediska Ski Park Vyšné Ružbachy.

            Penzión pôsobí na domácom a zahraničnom trhu, aj keď je to novovybudovaný  penzión a pôsobí na trhu krátko získal mnoho skúsenosti a kontaktov, dostal sa do povedomia širšej verejnosti a vybudoval si dobrý image.

Trhový potenciál penziónu: 24 lôžok x 351 nocí  = 8 424

 

Segmentácia trhu

            Penzión XXX aj počas krátkodobého pôsobenia na trhu si vybudoval dobrý image, stálych klientov, ktorí sa tu vracajú a ďalších nových klientov.

 

Našimi klientmi sú hlavne:

Ø    slovenskí, domáci hostia - cestovné kancelárie,

                                  - firmy, školy

                                  - rodiny s deťmi,

                                  - dôchodcovia,

                                  - páry ( manželské)

                                  - jednotlivci.

Ø    zahraniční hostia ( Poliaci, Maďari, Ukrajinci, Česi, Nemci) - cestovné kancelárie, 

                                                                                                        - rodiny, 

                                                                                                        - skupiny ( školy).

 

Segmentačné premenné

Ø    geografické premenné- štát, oblasť, veľkosť mesta

Ø    demografické premenné- vek, sociálne postavenie

Ø    segmentácia podľa produktu

 

Geografická segmentácia:

o      slovenskí klienti tvoria 45%  z celkovej klientely,

o      poľskí klienti tvoria 25% z celkovej klientely,

o      ukrajinskí klienti tvoria 15% z celkovej klientely,

o      českí klienti tvoria 10% z celkovej klientely,

o      ostatní zahraniční klienti- z Maďarska, Nemecka, Francúzska, Litvy, Anglicka, USA...

                                                tvoria  5% z celkovej klientely.

Demografická segmentácia:

o      podľa veku – klienti vo veku do 25 rokov,

                         – klienti vo veku od 26- 41 rokov,

                         – klienti vo veku od 42- 95 rokov.

o      podľa životného cyklu rodiny – jednotlivci a klienti s partnerom,

                                                      – manželia s deťmi,

                                                           – firmy, podniky, školy,

                                                           – seniori.

o      podľa sociálneho postavenia  – podnikateľ,

                                                           zamestnanec,

                                                           študenti.

     Segmentácia podľa produktu:

o      stravovacie služby,

o      ubytovacie služby,

o      doplnkové služby aj pre verejnosť ( bazén, sauna, tenisová hala, minigolf)

 

3  Makroanalýza

 

 

Obr. 1  Mapa Slovenska

Prameň: http:www.ruzbachy.com

 

            Vyšné Ružbachy sa nachádzajú v okrese Stará Ľubovňa. Obec pod východnými svahmi Spišskej Magury známa predovšetkým svojimi kúpeľmi a liečivými teplými prameňmi.

            Vo Vyšných Ružbachoch sa nachádza kúpalisko, sochárske sympózium. Zvláštnosťou je najväčšie travertínové jazierko Kráter na Slovensku s priemerom 20 metrov a hĺbkou 3 metre.

Ružbachy sú vyhľadávaným letovisko a v zimnom období aj lyžiarskym strediskom.

Všeobecná charakteristika cestovného ruchu vo  Vyšných Ružbachoch a jeho trendy :

1.  Terciálna sféra dosahuje európsky štandard.

2.  Zabezpečená je dobrá organizácia pohybu turistov v existujúcich turistických oblastiach pomocou informačných tabúľ, máp, vyznačených  lyžiarskych dráh .

3.  Lôžková kapacita je obmedzená najmä v období letných a zimných dovolenkových pobytov

4.  Prevažuje neorganizovaná forma turistiky.

4  Mikroanalýza

 

Analýza predaja

 

Tab.1  Obsadenosť penziónu január- jún 2006-2007

 

 

 

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2006

postele

51,40%

71,60%

42,00%

16,00%

7,10%

32,10%

prístelky

12,00%

18,20%

5,90%

0,90%

0,90%

3,30%

2007

postele

63,70%

82,60%

25,40%

17,40%

17,70%

46,70%

prístelky

11,40%

26,60%

2,40%

1,70%

1,80%

5,00%

PLÁN 2007

 

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

 

 

Tab.2  Obsadenosť penziónu júl- december 20006-2007

 

 

 

Júl

August

September

Október

November

December

2006

postele

17,30%

30,90%

12,80%

9,20%

0,00%

17,00%

 

prístelky

0,60%

3,40%

0,60%

0,00%

0,00%

1,20%

2007

postele

41,80%

22,20%

14,40%

 

 

 

 

prístelky

5,30%

1,30%

2,60%

 

 

 

PLÁN 2007

 

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

 

 

Porovnanie obsadenosti v rokoch 2006- 2007 s plánom

Obr.2  Percentuálny podiel obsadenosti v rokoch 2006- 2007

 

 

 

 

 

Finančná analýza

Rok 2006

Tab.3 Tržby za rok 2006 ( január- jún)

 

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Tržby z predaja tovaru

10264

7185

8038

1650

1399

3792

Spotreba tovaru

333426

453347

229344

93687

84296

7468

Tržby za výkony pre cudzích

214840

214840

143000

7000

7000

7000

Tržby za nájom

368250

330233

196753

38925

33736

69447

Tržby za služby  - reštaurácia

298145

377670

436296

50362

106366

324500

Tržby za služby  - recepcia

9013

8846

9290

915

1719

3827

 

1 233 937

1 392 120

1 022 720

192 538

234 516

416 034

 

Tab.4 Tržby za rok 2006 ( júl- december)

 

Júl

August

September

Október

November

December

Tržby z predaja tovaru

3893

5066

1068

412

25

2353

Spotreba tovaru

35604

76610

6079

29905

0

25777

Tržby za výkony pre cudzích

7000

7000

7000

7000

7000

26177

Tržby za nájom

75652

115455

36197

25904

8624

69955

Tržby za služby  - reštaurácia

220139

405011

166354

87574

27899

245806

Tržby za služby  - recepcia

3855

4187

2302

2884

0

1858

 

346 143

613 329

218 999

153 678

43 549

371 925

 

Rok 2007( január- september)

 

Tab.5 Tržby za rok 2007 ( január- september)

 

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Tržby z predaja tovaru

11 884

9 182

3 104

2 853

1 912

4 656

6 960

3 087

1 234

Spotreba tovaru

307 500

586 110

219 457

92 208

112 228

334 160

127 173

23 025

81 604

Tržby za výkony pre cudzích

130 666

239 470

137 288

7 000

7 000

35 298

7 000

7 000

7 000

Tržby za nájom

282 100

250 303

67 560

35 472

23 071

22 067

89 641

100 693

44 773

Tržby za služby  - reštaurácia

497 444

329 408

166 555

107 431

128 102

68 375

349 343

389 628

168 105

Tržby za služby  - recepcia

6 711

6 655

2 884

1 359

1 581

1 913

3 411

3 355

887

 

1 236 305

1 421 128

596 848

246 323

273 894

466 469

583 528

526 788

303 603