CHAT

            Chatom sa nazýva otvorená diskusná skupina na internete, kde môžete hovoriť s ostatnými užívateľmi v reálnom čase pod prezývkou. Chatovacie miestnosti alebo skupiny sú často pomenované podľa témy alebo veku skupiny. Diskusie sa môže zúčastniť mnoho užívateľov, ale časté je aj to, že sú možné aj súkromné diskusie medzi dvoma užívateľmi. Chatovanie používa svoj vlastný jazyk, etiketu, dokonca aj kultúru.

 

IRC  CHAT   

            IRC - Internet Relay Chat je forma internetového chatu alebo synchrónna konferencia. Je určený predovšetkým pre skupinovú komunikáciu v diskusných fórach nazývaných kanálov, ale umožňuje tiež  komunikáciu prostredníctvom súkromných správ, ako aj chat a prenos dát cez Direct Client-to-Client. IRC vytvoril Jarkko Oikarinen koncom augusta 1988 ako náhradu za program zvaný MUT (MultiUser Talk - Multi užívateľský hovor) na Fínskom BBS zvanom OuluBox. Oikarinen našiel inšpiráciu v chatovacom  systéme, známy ako Bitnet Relay, ktorý pôsobí na BITNET. IRC bola použitá na správu o sovietsky pokus o prevrat v roku 1991 v celej mediálne vysielanie. IRC klient je k dispozícii prakticky pre každý počítač operačný systém.

            IRC je otvorený protokol aplikačnej vrstvy, môže využívať SSL. IRC server sa môže pripojiť na iné IRC servery a tak môže rozšíriť IRC sieť. Užívatelia pristupujú na IRC pripojením klienta na server. Existuje mnoho implementácií pre klienta i servera. Väčšina IRC serverov nevyžaduje prihlásenie uživateľov, ale užívateľ si musí nastaviť prezývku (nickname) pred tým, ako sa pripojí na server.

            IRC je protokol, ktorý používa čisto textový protokol, čo znamená, že je možné (hoci nepohodlné) používať IRC cez obyčajný klient pracujúci s prúdom bajtov, ako napríklad netcat alebo telnet. Protokol používal len jemne modifikovanú verziu ASCII a pôvodne neposkytoval žiadnu podporu pre texty zo znakmi mimo ASCII. Nakoniec sa začali používať dosť rozdielne a nekompatibilné kódovania znakov (ako napríklad ISO 8859-1 a UTF-8).

            Štandardné štruktúru siete IRC servera je strom. Správy sú smerované pozdĺž iba vetvy zo stromu, ale sieť stave je poslal do každého serveri a je vo všeobecnosti vysoký stupeň dôvery medzi implicitná serverov. Táto architektúra má niekoľko problémov. A nechová alebo nebezpečný server môže spôsobiť veľké škody na sieti, a akékoľvek zmeny v štruktúre, či už úmyselne alebo v dôsledku podmienok na základnú sieť, vyžaduje čisté-split a čisté-pripojiť. To má za následok veľkú prevádzku v sieti a falošného ukončite / join správy pre užívateľov, a dočasná strata komunikácie. Pridanie servera do veľkej siete znamená veľké pozadia pásma zaťaženia siete a veľké pamäte nahrať na server. Ako náhle sa sídlom však každej správy viacerým príjemcom je vydané multicast. To znamená, že každá správa cestuje sieťové prepojenia presne raz.. To je sila v porovnaní s non-multicasting protokolmi ako SMTP alebo XMPP. K diskusii o vývoji servera- bočné IRC protokoly a rôznych inkarnacích IRCd nájdete v samostatnom článku o IRC démonov.

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Obrázok 1  Prepojenie sietí IRCnetEfnet

                  Prameň: http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~bendikova/pckomunikacia/chat.htm

           

            Užívatelia spojení sieťou IRCnet môžu komunikovať medzi sebou, ale nemôžu sa spojiť s užívateľmi siete Efnet, a naopak. Servery medzi sebou zdieľajú informácie o diskusných skupinách aj užívateľoch , preto je možné komunikovať s ľuďmi pripojenými aj na inom servery v rámci jednej siete.

            Jedným z hlavných problémov IRC je takzvaný Netsplit, alebo rozdelenie siete. Keď sú servery viazené za sebou (v sérii) a niektorá z komunikačných liniek sa preruší alebo niektorý server „spadne“, dôjde k rozdeleniu siete na dve menšie. To znamená, že môže nastať prerušenie komunikácie s užívateľom v druhej novovzniknutej podsieti. Tu sú potom len dve možnosti : počkať na obnovenie spojenia, alebo sa pokúsiť pripojiť cez iný server.

Pozitíva

§         Vzdialenosť medzi komunikujúcimi je nepodstatná. Môžete si „pohovoriť“ s ľuďmi,  

       ktorí môžu byť  od Vás i tisíce kilometrov vzdialení.

§         Psychologický aspekt. IRC sa vyznačuje veľkou anonymitou. Do komunikácie

      vstupujete pod prezývkami, čo umožňuje väčšiu spontánnosť a uvoľnenosť.

Negatíva

§         Malá serióznosť. Spôsobuje ju práve veľká anonymita, ktorá nevyhovuje ľuďom, ktorí

      by si radi vymenili napr. odborné názory a poznatky. Vo všeobecnosti platí, že IRC

      patrí skôr k zábavnej komunikácii, i keď je možné založiť si vlastný komunikačný  

      kanál.