II. ZHRNUTIE

 

Stručný popis projektu:

 

Thaiská reštaurácia THAI vzniká na základe identifikácie trhovej medzery v oblasti ponuky stravovacích služieb exotickej kuchyne. Cieľom investičného projektu je uspokojenie širších a nezvyčajných potrieb zákazníkov a taktiež prispenie k rozvoju cestovného ruchu vo zvolenskom regióne.

 

Cieľový trh:

Zákazníkmi budú prevažne podnikatelia, obchodní partneri, rodiny s deťmi a náhodne okoloidúci. Zo začiatku budú reštauráciu navštevovať tzv. „experimentátori“, alebo „objavitelia“, ale kvalitou svojich služieb si reštaurácia určite získa obľubu aj u konzervatívnejších zákazníkov.

 

 

Vrcholový cieľ: Sprístupniť thajský štýl stravovania širokej verejnosti, podporiť rozvoj a atraktivitu mesta.

                           

Strategické ciele: Vytvoriť imidž kvalitnej a obľúbenej reštaurácie nielen v regióne, ale aj v širokom okolí.

 

Operatívne ciele: Úprava priestorov, vybavenie kuchynským zariadením.

 

Ekonomické ciele: Dosahovanie zisku.

 

Sociálne ciele: Vytvorenie dobrých pracovných podmienok, zvyšovať odbornosť personálu.

 

 

V reštaurácií budú pracovať 6 zamestnanci, výška odmenovania je nasledovná:

 

Tabuľka 1 Odmeňovanie zamestnancov

Funkcia

Základný plat (SK)

Nároky na % zo sprepitného

Účtovník

17 000

-

Šéfkuchár

15 000

-

Hlavný čašník

12 000

30%

Kuchár

14 200

-

Čašník 1

10 800

20%

Čašník 2

10 800

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 23-24 Plánované náklady a tržby

Položka

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Materiálové náklady

1 019 388

1 121 327

1 233 459

1 356 805

1 492 486

1 641 735

Mzdové náklady

1294675,2

1 424 143

1 566 557

1 723 213

1 895 534

2 085 087

N spojené s dopravou

67 075

73 783

81 161

89 277

98 205

108 025

Nájomné

600 000

660 000

726 000

798 600

878 460

966 306

Elektrina, plyn, voda

179 570

197 527

217 280

239 008

262 908

289 199

Reklama

7 500

8 250

9 075

9 983

10 981

12 079

Odpisy

279 009

210 009

210 009

210 009

32 509

32 509

Celkové náklady

3 447 217

3 695 038

4 043 541

4 426 894

4 671 083

5 134 940

Výnosy

4 726 224

5 198 846

5 718 731

6 290 604

6 919 665

7 611 631

Celkové náklady

3 447 217

3 695 038

4 043 541

4 426 894

4 671 083

5 134 940

Zisk

1 279 007

1 503 808

1 675 190

1 863 710

2 248 582

2 476 691

 

Tabuľka 25 Potreba štartovacieho kapitálu

 

Potreba investičného kapitálu

                                1 132 050

+

Potreba prevádzkového kapitálu

                                   120 576

=

Potreba kapitálu celkom

                                1 252 626

-

Disponibilný kapitál

                                2 031 000

=

Potreba cudzieho kapitálu

                                              0

-

Potreba dlhodobého cudzieho kapitálu

                                              0

=

Potreba krátkodobého cudzieho kapitálu

                                              0