1. Charakteristika podnikateľského zámeru

 

Pri zvažovaní podnikateľského zámeru som sa rozhodol pre výrobnú činnosť, ktorú budem prevádzkovať ako živnostník. V prvých rokoch môjho podnikania sa budem zaoberať výrobou pečiva. Podnikám pod názvom Pekáreň Zvolen.

 

Podnikové ciele

 

Krátkodobé ciele: presvedčiť zákazníkov o kvalite mojich výrobkov

každý rok zvyšovať objem výroby

 

Strednodobé ciele:

dodávky našich výrobkov rozšíriť na cele územie stredného Slovenska

 

Dlhodobé ciele:

upevniť svoje postavenie na slovenskom trhu

 

2. Časový horizont podnikateľského zámeru

 

Tabuľka č.1 Implementačný plán projektu

 

Plánovacia činnosť

Termín ukončenia

Zodpovednosť

Potreba financií

vypracovanie projektu

8.9.2008

F. Buxanto

6 000 Sk

marketingový prieskum

13.9.2008

Špecializovaná firma

35 000 Sk

administratívne úkony

19.9.2008

F. Buxanto

25 000 Sk

rokovanie s bankou

26.9.2008

F. Buxanto

6 000 Sk

kúpa budovy

2.10.2008

F. Buxanto

6 000 000 Sk

nákup technológii

14.10.2008

F. Buxanto

800 000 Sk

nákup strojov na pečenie a vybavenie

28.10.2008

Špecializovaná firma

620 000 Sk

obstaranie automobilov

9.11.2008

F. Buxanto

2 000 000 Sk

výber zamestnancov

18.11.2008

F. Buxanto

13 000 Sk

úprava priestorov

29.11.2008

Stavebná firma

30 000 Sk

nákup zariadenia a nábytku

8.12.2008

F. Buxanto

250 000 Sk

sprevádzkovanie projektu

1.1.2009

F. Buxanto

 

Celková potreba financií

 

 

9 785 000 Sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Miesto realizácie podnikateľského zámeru

 

Pekáreň bude umiestnená vo Zvolene. Faktorom umiestnenia výrobnej prevádzky bola dobrá dostupnosť. Rozhodol som sa zriadiť aj podnikovú predajňu, ktorá bude umiestnená v tejto budove.

 

Výhody lokality:

dobrá dostupnosť

výhodná geografická poloha

vhodné priestory pre výrobu - kapacitne

 

Nevýhody lokality:

menšia viditeľnosť podnikovej predajne

konkurencia

 

 

Tabuľka č. 2 Cena našich výrobkov za jednotlivé roky - maloobchodníkom

 

Druh produktu

Hmotnosť

Cena

Počet

Tržby (Sk)

chlieb pšeničný

1000 g

24 Sk

300

7200

chlieb konzumný

1000 g

26 Sk

300

7800

chlieb viac zrnný

1000 g

28 Sk

200

5600

žemla

100 g

4 Sk

500

2000

bageta

125 g

7 Sk

600

4200

Spolu za rok 2009

 

 

 

7 718 400

Druh produktu

Hmotnosť

Cena

Počet

Tržby (Sk)

chlieb pšeničný

1000 g

24,5 Sk

500

12250

chlieb konzumný

1000 g

27 Sk

500

13500

chlieb viac zrnný

1000 g

28 Sk

400

11200

žemla

100 g

4 Sk

600

2400

bageta

125 g

7 Sk

700

4900

Spolu za rok 2010

 

 

 

12 744 000

Druh produktu

Hmotnosť

Cena

Počet

Tržby (Sk)

chlieb pšeničný

1000 g

25 Sk

700

17500

chlieb konzumný

1000 g

27,5 Sk

650

17875

chlieb viac zrnný

1000 g

28,5 Sk

500

14250

žemla

100 g

4 Sk

750

3000

bageta

125 g

7 Sk

800

5600

Spolu za rok 2011

 

 

 

16 768 800

Druh produktu

Hmotnosť

Cena

Počet

Tržby (Sk)

chlieb pšeničný

1000 g

25,5 Sk

800

20400

chlieb konzumný

1000 g

28 Sk

900

25200

chlieb viac zrnný

1000 g

29 Sk

650

18850

žemla

100 g

4 Sk

800

3200

bageta

125 g

7,5 Sk

900

6750

Spolu za rok 2012

 

 

 

21 427 200

Vyrábať sa bude 6 dní v týždni, 288 dní v roku

 

Distribučnú politiku si budem robiť výhradne sám. Budem oslovovať potravinové predajne a udržiavať tak dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Propagačná politika sa bude hlavne v prvej fáze orientovať na nižšiu cenu ako má konkurencia, len s minimálnym ziskom. Ďalej len reklamnými nálepkami na prepravných autách typu Mercedes Sprinter.