Textové pole: 2007

                                     1. Výber hodnoteného výrobku

 

 

Hodnoteným produktom sa stala dlažba La Linia od výrobcu SEMMELROCK. S dlažbami La Linia možno "komponovať" vzory a plochy, ktoré sa harmonicky doplňujú a zapadajú bezproblémovo do existujúceho stavebného súboru.

 

 

                                           2. Norma hodnotenia

 

 

Výrobky SEMMELROCK, ako aj dlažba La Lina. sa vyhotovujú a skúšajú podľa noriem STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky (Požiadavky a skúšobné metódy)

 

 

                           3. Výber vlastností hodnoteného výrobku

 

 

Dĺžka

Šírka

Hrúbka

Mrazuvzdornosť – odolné voči mrazu a rozmrazovacím látkam

Odolnosť proti šmyku – schopnosť odolávať relatívnemu posuvu medzi pneumatikou vozidla a povrchom dlažby, medzi nohou chodca a povrchom dlažby

Reakcia na oheň – betónová dlažba nereaguje na oheň

Farba

Pevnosť v tlaku – zabezpečená pevnosť pri ohybe a tlaku

Nasiakavosť - dlažba je hydrofóbne upravená, t.j. je vodoodpudivá. Týmto sa podstatne zredukuje prirodzená nasiakavosť betónovej dlažby pri daždi, vlhkosti alebo vzlínavosti zo zeme a vďaka tomu sa vyskytuje menej výkvetov

Zdravotná nezávadnosť – nezávadné, neškodí prostrediu ani človeku

 

 

                                4. Hodnotenie vybraných vlastností

 

 

Tabuľka č.1: Hodnotenie vlastností dlažby z pozitívneho alebo negatívneho hľadiska.

 

Číslo vlastnosti

Vlastnosť (slovne)

Parameter (číselne)

Pozitíva / negatíva

1.

dĺžka

29 cm

-

2.

šírka

20 cm

-

3.

hrúbka

6,2 cm

+

4.

mrazuvzdornosť

10

+

5.

odolnosť proti šmyku

9

+

6.

reakcia na oheň

10

-

7.

farba

7

+

8.

pevnosť v tlaku

10

+

9.

nasiakavosť

10

-

10.

zdravotná nezávadnosť

9

+

            5. Určenie koeficientov závažnosti párovým porovnávaním.

 

 

 

Tabuľka č.2: Koeficient závažnosti a porovnanie jednotlivých vlastností .

 

Vlastnosti

d

š

h

m

opš

rno

f

pvt

n

zn

bi

qi

dĺžka

x

1

0

0

0

2

2

0

0

0

5

0,056

šírka

1

x

0

0

0

2

2

0

0

0

5

0,056

hrúbka

2

2

x

0

0

2

2

0

0

0

8

0,089

mrazuvzdornosť

2

2

2

x

1

1

2

0

1

1

12

0,133

odolnosť proti šmyku

2

2

2

1

x

2

2

1

1

1

14

0,156

reakcia na oheň

0

0

0

1

0

x

0

0

1

0

2

0,022

farba

0

0

0

0

0

2

x

0

0

0

2

0,022

pevnosť v tlaku

2

2

2

2

1

2

2

x

2

0

15

0,167

nasiakavosť

2

2

2

1

1

1

2

0

x

0

11

0,122

zdravotná nezávadnosť

2

2

2

1

1

2

2

2

2

x

16

0,178

spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

1