ÚVOD

 

  Prípadová štúdia z predmetu Strategicky manažment predstavuje strojársku spoločnosť, ktorej hlavným výrobným programom je výroba svietidiel. V tejto štúdii sú jej strategické ciele, jej poslanie a vízia. Štúdia obsahuje tiež stratégie firmy pomocou rôznych metód strategického manažmentu sú tu analyzovane jej marketingovo - výrobne činnosti. Z nich spoločnosť môže získať výhody oproti konkurencii, taktiež prehľad o svojom odvetvi na trhu zameranú s výrobou svetelných zdrojov, a tiež tieto výsledky metód môže spoločnosť použiť pre vypracovanie svojich ďalších stratégií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SPOLOČNOSŤ

    1.0 Predstavenie spoločnosti

 

OSRAM Slovakia a.s. Nové Zámky


    S prevzatím firmy TESLA Nové Zámky, a.s. k 1.10.1995 získal OSRAM svoj prvý výrobný podnik v oblasti stredovýchodnej Európy a od tej doby úspešne pôsobí i v tomto regióne. Počet zamestnancov oproti obdobiu spred šiestich rokov vzrástol o viac ako o 800 a v súčasnosti má firma takmer 2000 zamestnancov. Od doby existencie slovenskej dcérskej spoločnosti, ktorá vystupuje pod obchodným názvom OSRAM Slovakia, a.s. je najväčším výrobným závodom svojho druhu na Slovensku a od začiatku svojej existencie vynaložil veľké investičné prostriedky na obnovu budov, rekonštrukciu a rozšírenie výrobnej základne. Nemalé prostriedky sa vynaložili i do sociálnej sféry – napr. rekonštrukcia jedálne, zdravotná starostlivosť o zamestnancov, vzdelávacie a sociálne programy, usporiadanie rôznych zamestnaneckých akcií a pod. Nová výrobná hala, ktorej základný kameň bol položený v apríli 2000 a výstavba dokončená v decembri toho istého roka, si vyžiadala ďalšie investície vo výške 100 mil. SK . V novej výrobnej hale na rozlohe 4 200 m² je koncentrovaná výroba autožiaroviek.

Prioritou činnosti výrobného závodu v Nových Zámkoch je výroba svetelných zdrojov. Súčasný výrobný program tvoria žiarovky pre motorové vozidlá, žiarovky preeobecné použitie, špeciálne svetelné zdroje, trpasličie žiarovky a vysokotlakové ortuťové výbojky.
Výrobky vyrobené v závode Nové Zámky dosahujú štandardnú OSRAM kvalitu a sú označené Made in Slovakia. Je to silne exportne orientovaná spoločnosť a prostredníctvom rôznych distribučných kanálov sa jej výrobky dostávajú do všetkých kútov sveta. Nemenej dôležitým okruhom je obchodná činnosť zameraná hlavne na export, a taktiež na tuzemský trh. Na Slovensko prišiel OSRAM s cieľom etablovať sa na tomto trhu a vytvoriť jednu zo svojich výrobných základní. Spotrebiteľom ponúka kompletný výrobný sortiment značky OSRAM, tzn. že okrem vlastnej produkcie i výrobky ostatných dcérskych spoločností – žiarovky, halogénové žiarovky, lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky, výbojky, svetelné zdroje pre foto-optiku, autožiarovky, špeciálne svetelné zdroje, elektronické predradníky a rôzny iný doplnkový sortiment,

 

 

2. HLAVNE CIELE,POSLANIE A VIZIA SPOLOCNOSTI

    2.0 Strategické ciele a poslanie

 

Obr. 1. : trojuholník misie OSRAM-u

 

   V našej spoločnosti máme v rámci  misie aplikovaný tzv. trojuholník misie OSRAM-u. Na vrchole sa nachádzajú naše základne strategické ciele. Tie ciele sa delia do štyroch oblasti nasej produkcie a tými sú oblasť predaja, controllingu, produkcie, a nakoniec naša posledná oblasť je stavba strojov.

Oblasť predaja si stanovilo predajnú stratégiu akou je akcelerovaný profitovy rast v predaji všetkých druhov našich výrobkov, zleený produktový mix – predaj inovovaných produktov, činnosti zamerane na propagáciu výrobkov na trhu.

Oblasť controllingu ma v cieli implementáciu nových informačných programov ako je SAP, taktiež prijalo opatrenia na vzostup našich nových typov výrobkov ako sú halogénové svietidla a to pomocou nástrojov ktoré používajú analytické a korigujúce činnosti ( najme na linkách FL ktoré tieto svietidla produkujú ), ďalej sú to ciele pre rôzne skolenia a technológie.

Oblasť výroby naše výrobne ciele predstavujú znižovania chyb vo výrobe, zdokonalenie výrobných technológií,

Oblasť stavby strojov   tato oblasť sa delí na oddelenie konštrukcie a mechaniky ktoré majú spoločné ciele v rámci zvýšenej kvalifikovanosti pracovníkov  know-how, zvýšenie výrobných kapacít rovnako ako aj zníženie nákladov na výrobu, zlepšiť úsilie na nábor novej kvalifikovanej pracovnej sily akou je zameranie na optoelektroniku a pracovníkov na obrábacích strojoch.

 

2.1 Ciele spoločnosti

 

1. OSK je nízko nákladovévysoko nákladové pracovisko, jeho hlavným účelom je poskytovať širokú paletu výrobkov a služieb za bezkonkurenčné ceny a takto zvyšovať konkuriencieschopnost OSRAM-u.

 

- OSK Team (manažment a zamestnanci) sa neustále snaží o znižovanie nákladov, úplnú orientáciu na procesyoptimalizáciu firemnej štruktúry

 

- Toto zabezpečí podstatný prínos pre globálnu konkurencieschopnosť OSRAM-u ako aj neustály nárast zisku pre spoločnosť a zároveň pre spokojnosť našich zamestnancov.

 

2. OSK chce každoročne dosiahnuť dvojciferny nárast vo výrobe a v obrate úplne v nasledovných strategických cieľov.

Do OSK priviesť ďalšiu výrobu a služby, naše ciele sú:

    Bytzostať lokalitou s nízkymi nákladmi ( v srdci Európy )

    Za účelom dosiahnutia týchto cieľov sa budeme zameriavať na:

-  Neustále znižovanie zmetkovitosti vo výrobe ( TOP 10 )

-  Zleenie produktivity vo všetkých oblastiach ( Racioprojekty, znižovanie nákladov na    réžiu, nákupne ciele, atd.)

- Zabezpečenie každoročného znižovania výrobných nákladov našich výrobkov o 5% až 8% kvôli kritériám

- Nepretržitý benchmarking, naším cieľom je stať sa európskym cenovým lídrom vo výrobe žiaroviek

 

3. Udržať si i naďalej rozvíjať našu flexibilitu podľa nasledovných kritérií:

- týždenné plánovanieetkých výrobných liniek

- prechod plánovania z OG na OSK (podľa dohodnutých plánov)

- znižovanie obtiaznosti, všade kde je to možné, zostávajúca komplexnosť ( OSK ma vyše 60 výrobných liniek a vyše 3000 rôznych výrobkov), musí byt dobre zmenezovana

- realizácia rozličných projektov ako SCM a mapy LOG, projekt znižovania skladových zásob, VL- transfer a iné.

 

4. Zabezpečiť Vysokú a stálu kvalituetkých výrobkov, procesovslužieb pomocou požiadaviek na kvalitu v zhode s našimi Q-cielmi.

 

5. Vybudovať v OSK európske centrum poskytovaných služieb začaté v roku 2006 so splatným AC ktorého účelom bude poskytovať určíte služby s omnoho nižšími nákladmi na procesy.

 

6. Založiť Distribučné centrum pre  našich zákazníkov za účelom znižovania nákladov a drastického zvýšenia nárokov na kvalitu pre centrálnu a východnú Európu. Prvý krok je tzv. Bufer centrum ktoré je vo fáze priprav.