2. Začiatok vojny

Príčiny prvej svetovej vojny tkveli v množstve protichodných záujmov a napätí medzi mocnosťami.  Tieto  záujmy vyplývali z hospodárskej rivality vedúcich priemyselných štátov. Do ozbrojeného boja proti sebe vstúpili najväčšie a najsilnejšie štáty. Skupinu CENTRÁLNYCH štátov tvorili: Nemecko, Rakúsko - Uhorsko, Turecko a Bulharskom, pričom vedúcu úlohu medzi nimi malo Nemecko. Do druhej  skupiny - do krajín DOHODY –patrili Veľká Británia,  Francúzsko,  Rusko, Japonsko, Belgicko a Srbsko. Neskoršie sa k nimi pripojili Taliansko, Rumunsko, Spojené štáty americké, Čína  a iné. Medzi týmito štátmi mali hlavnú úlohu Anglicko a Francúzsko a od jari 1917 Spojené štáty Americké. Postupne sa vojny zúčastnilo 34 – 59 vtedy existujúcich samostatných štátov. 25 štátov vyhlásilo neutralitu. Avšak aj ony sa zúčastňovali na zabezpečovaní armád bojujúcich strán.

3. ROK 1914: VOJNA ILÚZIÍ

3.1   Od mieru k vojne

Ľudová podpora vojenského úsilia nebola v roku 1914 všeobecná, avšak aj relatívne osamelé hlasy, ktoré boli proti vojne, boli udusené množstvom súhlasu v populárnej tlači a dokonca aj v  odboroch. Čo si myslel zvyšok obyvateľstva nie je jasné, ale masy v mestách v mestách a na dedinách prijali vojnu za svoju, čo vládam jednotlivých štátov umožnilo mobilizovať bez obáv z vnútornej ľudovej opozície. Samozrejme vojna ktorú všetci podporovali nebola tou vojnou v ktorej mali bojovať, málokto mal tú predvídavosť, aby si uvedomil do čoho boli ľudia  hnaní.    Nikto si v roku 1914 nemyslel, že bude jednoduché prispôsobiť mierový život vojenským podmienkam.  Keďže prechod od vojnového stavu prebehol v celej Európe tak hladko, že sa zdalo, že obavy o stabilitu vojnových štátov boli úplne bezpredmetné. V priebehu vojny sa táto analýza ukázala ako príliš ľahkoverná a že má vážne slabiny. www.anti skola.eu

3.2 Psychológia vojnového nadšenia

Intelektuáli dali prednosť národu pred rozumom a podľahli romantickým predstavám o vojne. Redaktori a väčšina vydavateľov sa ochotne vzdala kritickej funkcie tlače. Noviny podávali za prvé nepravdivé informácie napr. len veľmi málo ľudí vedelo, o masakre  v bitkách v roku 1914,  kde bolo zabitých viac než 400 tisíc Francúzskych vojakov, za druhé tlač podporovala svojich čitateľov k viere, že víťazstvo je na dosah, za tretie noviny zľahčovali nebezpečenstvo ktorému boli muži na fronte vystavený. No a keď k tomu pridáme ešte opatrenie, ktorým sa v mnohých krajinách zavádzalo  ako napr. odlučné pre rodiny odvedených mužov, mohlo sa  prvú dobu zdať , že vojna neprinesie žiadne hospodárske ťažkosti, tým skôr, že sa hladko podarilo zaistiť úrodu roku 1914.