Literárna postava, ktorú chcem charakterizovať, je hlavná postava Patrice Mersault z diela Šťastná smť od predstaviteľa existencializmu Alberta Camusa.

Mersault je osamelý človek, ktorý nenachádza zmysel života a preto je typickou postavou existencializmu. Počas svojho života sa dostáva do rôznych situácií, no on ich prijíma bez rozmýšľania a nevidí v nich zmysel. Zaujímavé sú aj jeho psychologické postupy, názor a pohľad na svet i spoločnosť, ale aj chápanie samého seba. Tiež nevidí zmysel svojho života.

Hlavný hrdina nemá rodinu a osud ľudstva je mu tiež ľahostajný. Pracuje v prístave osem hodín denne. Býva sám v izbe, kde kedysi žil so svojou nebohou matkou. Po matkinej smrti veľa číta a premýšľa. „A keď Mersault so smútkom myslel na nebohú, v podstate ľutoval sám seba. Mohol si nájsť pohodlnejšie bývanie, ale ľpel na tom byte a tej vôni chudoby. Tu aspoň nachádzal sám seba. V živote, z ktorého sa chcel dobrovoľne vymazať, sa pri odpornom a trpezlivom porovnávaní mohol vo chvíľach smútku a ľútosti dovolávať samého seba.“[1]

            Voľný čas tiež trávi spánkom a pozorovaním života na ulici. Občas chodí do kina so svojou priateľkou Marthou. Patrice ju nemiloval a ani ona jeho, bola pri ňom len preto, lebo sa jej zdal zaujímavý. Jemu sa páčila jej krása, ktorá ho obšťastňovala. Tiež jej bol vďačný, že sa verejne s ním ukazuje. A keby Marthe nebola zaujímavá, trpel by tak, ako keby bola s iným mužom, ktorý po nej túži. Keď s ňou vošiel do kina a sála bola plná, cítil veľkú radosť. „Nuž čo, krása muža vyjadruje vnútorné a obyčajné pravdy. Na jeho tvári bolo vidieť, čo všetko môže. A že je to za cenu nádhernej zbytočnosti ženskej tváre.“[2]

            Jedného dňa v kine Marthe zbadá svojho bývalého milenca. Mersault začne žiarliť a donúti ju, aby mu povedala mená všetkých jej bývalých. Jedným z nich bol aj Zagreus. Marthe ich zoznámi a Patrice sa s mrzákom zblíži. Spolu sa rozprávajú o hľadaní šťastia. Zagreus vyjadrí názor, že na to aby bol človek šťastný, nevyhnutne potrebuje peniaze. Od mladosti nahromadil veľký majetok, no nehoda pri ktorej prišiel o nohy mu skazila jeho honbu za radostným životom v samote. Teraz má v príborníku odložený list na rozlúčku a revolver, aby so svojím utrpením mohol kedykoľvek skoncovať. Mersault sa po tomto rozhovore vráti domov a nájde debnára Cardonnu, ktorý uňho býval so sestrou v prenajatej izbe. Tá ho kvôli jeho krutosti opustila a on teraz zostal sám, zúfalý, v špinavej kutici a plače za matkou. Na druhý deň Mersault zastrelí Zagreusa, ktorý nekladie žiadny odpor a zo sejfu vezme jeho peniaze. „O niekoľko dní sa všetko dalo do poriadku: jeden článok, jedno vyšetrovanie. Všetky fakty zdôvodňovali Zagreusov čin.“[3]

 [1] Camus, A.: Šťastná smrť. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1997, str. 17

[2] Camus, A.: Šťastná smrť. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1997, str. 23

[3] Camus, A.: Šťastná smrť. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1997, str. 53