1. Strategický manažment I.

 

1.1.   Názov a sídlo podniku

 

Obchodné meno:                   DREVOMAT, s. r. o.

Sídlo:                                      Stakčínska 35, 069 01 Snina

IČO:                                       16955123

Dátum zaregistrovania:        1. 1. 2008

 

1.2.   Právna forma podnikania

        

Firma DREVOMAT je spoločnosťou s ručením obmedzeným.

 

Majiteľka firmy:                     Mária Petrišová

Adresa majiteľky:                  Komenského 2653/3, 069 01 Snina

Bankové spojenie:                  VÚB

Číslo účtu:                             2105489752/0200

 

Majiteľka je jedinou zakladateľkou, zároveň konateľkou (štatutárnym orgánom) firmy.          

Firma DREVOMAT, s. r. o. vznikne zápisom do obchodného registra podpísaním zakladateľskej zmluvy.     

Výška vkladu, čiže základného imania, je 200 000 Sk/6 638,78 €.

 

1.3.   Predmet podnikania

 

Predmetom podnikania firmy DREVOMAT, s. r. o. je výroba nábytku a bytových doplnkov do domácnosti, kancelárií a do všetkých ostatných zariadení.

Súčasťou činnosti firmy je taktiež výroba, predaj a montáž drevených doplnkov, ako sú rôzne obklady stien, stropov, kladenie drevených dlažieb a celkové zariadenie a výbava priestorov.

Firma sa zaoberá aj porezom drevnej hmoty. Drevo sa tu reže buď podľa potreby, ktoré potom vstupuje do výroby, ale reže sa aj podľa priania zákazníka, ak je záujem o dosky, laty, hranoly a iné druhy.

 

1.4.   Organizačná štruktúra

 

                                                             MAJITEĽ

 

 


                                                  VÝROBNÝ RIADITEĽ

 

 


EKONOMICKÉ          OBCHODNÉ      ODDELENIE    ODDELENIE     ODDELENIE

  ODDELENIE            ODDELENIE        VÝROBY 1        VÝROBY 2          PREDAJA                                           

 

 

Podnik má svojho majiteľa, pod ktorým je výrobný riaditeľ.

Člení sa na 5 oddelení: ekonomické oddelenie, obchodné oddelenie, oddelenie predaja, oddelenie výroby 1 a oddelenie výroby 2.  

 

Činnosti jednotlivých oddelení:

 

1. Ekonomické oddelenie:

Þ      účtovníctvo,

Þ      mzdy,

Þ      financovanie.

 

2. Obchodné oddelenie:

Þ      odbyt,

Þ      sklad,

Þ      marketing.

 

 

3. Oddelenie predaja:

Þ      rozvoz,

Þ      montáž.

 

4. Oddelenie výroby 1:

Þ      výroba nábytku,

Þ      výroba doplnkov.

 

5. Oddelenie výroby 2:

Þ      porez drevnej hmoty,

Þ      sušenie,

Þ      príprava do výroby.

 

1.5.   Veľkostná štruktúra

 

Firma zamestnáva 154 zamestnancov.

A to: 1 výrobný riaditeľ, 2 účtovníčky, 3 odbytových pracovníkov, 4 skladníkov, 2 marketingových pracovníkov, 5 rozvozníkov, 3 montážnikov, 2 predavačky a 2 predavačov, 80 pracovníkov výrobného oddelenia 1. a 50 pracovníkov pre výrobné oddelenie 2.

 

1.6.   Charakteristika produktu

 

Hlavnou činnosťou firmy je výroba nábytku.

Nábytok je rozdelený do niekoľkých kategórií:

 

1. Detské zostavy: nábytok je jednoduchý, prispôsobený tvarom a veľkosťou pre zariadenie

                              detskej izby. Pozostáva zo skriniek, stolíka, stoličiek a postelí. Taktiež je

                              možnosť zostavenia podľa priania zákazníka.

 

2. Študentské zostavy: táto zostava zabezpečujeetku pohodu pre študentov, pri ich

                                     školských povinnostiach.

 

3. Kuchynské linky: sú vyrábané formou stavebnice, takže každá gazdiná si pre seba nájde

                                  pravú veľkosť, tvar a hlavne typ linky pre svoju kuchyňu.

 

4. Obývacie steny: je tu široká paleta výberu stien, čo sa týka tvaru, veľkosti, prevedenia,

                               farby a ďalších parametrov podľa priania zákazníka.

 

5. Kancelársky nábytok: pre každú kanceláriu podľa predstáv zákazníka vyhotovíme

                                         a zmontujeme kancelársky nábytok na mieru.

 

6. Bytové doplnky: sú to rôzne obklady stien, stropov, podláh rôznych tvarov, veľkostí

                                a farieb aj pre najnáročnejšieho zákazníka.

www.anti skola.eu