Vonkajšie opracovanie hovädzieho dobytka, koni, oviec a kôz

Pri týchto druhoch jatočných zvierat spočíva vonkajšie opracovanie v stiahnutí kože z celého tela. Kože sú významným vedľajším jatočným produktom a sú základnou surovinou pre kožiarsky, prípadne kožušnícky priemysel. Sťahovanie koží začína ihneď po skončení vykrvenia a v závislosti od technologického vybavenia jatočnej prevádzky sa vykoná bud1 v leže, alebo vo vise, prípadne ich kombináciou. Ručné sťahovanie koží na podlahe je značne namáhavé a nespĺňa základné hygienické požiadavky podľa nariadenia vlády č. 281/2003.

V menších prevádzkach pri opracovávaní jatočných zvierat "na stane", t.j. všetkých úkonov na jednom pracovnom mieste, sa často postupuje tak, že sa v leže na fixačnom vozíku predpracuje koža zvieraťa a jej stiahnutie sa dokončí ťahom pri zdvíhaní zvieraťa kladkostrojom do polohy „vo vise". Ak sa koža z hlavy ďalej nevyužíva a je súčasťou kafilerických odpadov, je precíznosť jej narezania nepodstatná. Pri tomto, dnes už prekonanom tzv. česko-lipskom spôsobe opracovania HD sa zviera po ukončení vykrvenia položí na vyvýšené rúrkové nosidlá resp. na vozík, pričom sa zároveň fixuje jeho poloha končatinami hore. Rozpárací rez kože sa urobí od miesta vykrvovacieho vpichu stredom krku až po oblúk spodnej čeľuste, kde sa stočí v pravom uhle ku koreňu ucha. Na hlave sa rez predĺži cez medzirožný val a pokračuje tvárovou časťou ponad očnicový oblúk až k mulcu. Koža z tvárovej časti hlavy sa stiahne až po mulec, ktorý sa oddelí. Rohy sa odseknú sekáčom, alebo sa odrežú pílou.

Potom sa uvoľní priedušnica a oddelí sa aj s pažerákom od hltana. Pažerák je treba podviazať, aby pri ďalšom opracovávaní nedochádzalo k vytekaniu obsahu bachora a tým ku znečisťovaniu a silnej kontaminácii mäsa na krku. Táto zásada je však zanedbávaná.

Rozpárací rez sa d'alej predĺži od vykrvovacieho vpichu dozadu stredom hrude a brucha až po konečník. Zároveň sa urobia rozpáracie rezy na vnútorných stranách hrudníkových aj panvových končatín od sponiek až po stredový rozpárací rez.

Koža z nôh sa stiahne a ďalej sa predpracuje približne do 1/3 bokov.

Hrudníkové končatiny sa odrežú, resp. odseknú, v zápästných a panvové v dolných patových klboch.

Koža na chvoste sa stredom nareže, z bokov sa predpracuje a posledná tretina chvosta, z ktorej vyrastá vlásie, sa odreže. Konečník sa uvoľní hlbokým kruhovým rezom v panvovej dutine a mal by sa podviazať. Kožu z bokov a chrbáta možno stiahnuť mechanicky - ťahom. Smer sťahovania kože má vplyv na kvalitu opracovania.

Pri sťahovaní kože od krku k chvostu je potrebná menšia sila ako v opačnom smere, pričom aj množstvo vytrhnutého podkožného svalstva a tuku je menšie. Nevýhodou je však padanie nečistôt z kože na telo zvieraťa, nad ktoré sa koža zdvíha pri jej sťahovaní.

Pri sťahovaní kože od chvosta k hlave je nutné viacej ručne predpracovať kožu na stehnách, čo je obtiažne a dochádza k väčšiemu vytrhávaniu podkožného svalstva a tuku.

Ako najvýhodnejšie sa javí sťahovanie kože z hrudníkových končatín smerom k chrbátu a potom z chrbáta a bedier smerom k chvostu. Tento princíp je rešpektovaný pri klasickom, tzv. bakinskom, resp. omskom. spôsobe sťahovania koží. Schéma zariadenia je znázornená na obrázku 9.

www.anti skola.eu