Bacilárna úplavica, dyzentéria, šigelóza ( Diagnóza 2082 )

Pôvodca:

A03

Bacilová červienka (dyzentéria) - šigelóza

 

A03.0

Bacilová červienka (dyzentéria) - šigelóza

Šigelóza zapríčinená Shigella dysenteriae

A03.1

Bacilová červienka (dyzentéria) - šigelóza

Šigelóza zapríčinená Shigella flexneri

A03.2

Bacilová červienka (dyzentéria) - šigelóza

Šigelóza zapríčinená Shigella boydii

A03.3

Bacilová červienka (dyzentéria) - šigelóza

Šigelóza zapríčinená Shigella sonnei

A03.8

Bacilová červienka (dyzentéria) - šigelóza

Iné šigelózy

A03.9

Bacilová červienka (dyzentéria) - šigelóza

Nešpecifikovaná šigelóza

 

Shigelyneopuzdrené, štíhle, nepohyblivé, gramnegatívne tyčinky, citlivé na vnútorné prostredie, hlavne na vyschnutie a na všetky bežne používané dezinfekčné prostriedky. Sú rozdelené podľa antigénnych a biochemických vlastností do štyroch skupín:

* A (Shigella dysenteriae, 12 sérotypov, u nás sa vyskytuje vzácne);
* B (Shigella flexneri, 12 sérotypov, u nás vyvoláva max. 10 % shigelóz);
* C (Shigella boydii, 19 sérotypov, väčšinou je importovaná);
* D (Shigella sonnei, 1 sérotyp, u nás sa podieľa na vzniku 90 % shigelóz).

 

Všetky shigely produkujú termolabilné toxiny, okrem Sh. dysenteriae, ktorá vytvára termostabilný a najsilnejší toxín. Väčšina kmeňov Sh. sonnei produkujú kolicíny, čo umožňuje vytvárať kolicinotypiu. Táto metodika je významná pre objasnenie epidemiologickej súvislosti. Podobne sa dá využiť aj fagotypizácia.

Termostabilný toxín bielkovinového charakteru (tzv. šigatoxín) spôsobuje ťažké toxické formy ochorenia, ale u nás sa nevyskytuje

Môže spôsobiť poškodenie endotelových buniek glomerulov, čoho výsledkom je akútna nedostatočnosť obličiek (hemolyticko-uremický syndróm - HUS)

 

Klinický obraz a diagnostika:

Shigelóza je akútna, vysoko nákazlivé ochorenie postihujúce distálnu časť hrubého čreva.  Je charakterizované teplotami, kŕčovitými bolesťami brucha, tenesmy (bolestivé nutkanie na stolicu) a vodnatou stolicou s prímesou hlienu a krvi. Závažnosť ochorenia je ovplyvnená vekom, výživou pacienta, veľkostí infekčnej dávky a sérotypom etiologického agens. Nebezpečná je rýchla dehydratácia organizmu a možnosť perforácie steny hrubého čreva. U nás prebieha nákaza väčšinou vo forme miernej kolitídy.

Diagnostika podľa klinického obrazu je možná len pri hromadnom výskyte na podklade epidemiologickej súvislosti. Ochorenie spoľahlivo overí kultivácia shigel na DC agaru, Endovej pôde, SS agaru. Odber stolice sa dá urobiť na desoxycholátovom alebo detoxikovanom tampóne, alebo pomocou sklenenej rúrky.

Vyskytuje sa ochorenie na Slovensku?
V okrese Nitra sa najčastejšie vyskytovali alimentárne ochorenia, ktorých

pôvodcami boli Salmonella enteritidis, Shigella dysenteriae, Bacillus cereus, Clostridium

perfingens, Escherichia coli a Campylobacter jejuni

 

www.anti skola.eu