Hamé a.s.

687 03 Babice

Česká republika

 

Kečup sladký

PN 11/08

 

 

Táto norma sa vzťahuje na výrobu, skladovanie, manipuláciu a uvádzanie do obehu výrobkov z ovocia a výrobkov zo zeleniny spracovaných konzervovaním, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

I. VŠEOBECNE POŽIADAVKY

 

1.    Plnenie iných požiadaviek:

 

Okrem ustanovení tejto podnikovej normy musí kečup sladký zodpovedať požiadavkám  Potravinového kódexu SR a Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 2. júna 1999 č. 1781/2/1999-100.

 

2.    Trhové druhy:

 

      Výrobok sa vyrába v jednej triede kvality a v 3 trhovoých druhoch: jemný, sladký, ostrý.

 

II. POŽIADAVKY

 

3.    Suroviny a prísady:

Hlavné suroviny:     

-         Voda

-         Paradajkový pretlak

-         Cukor

-         Ocot

-         Modifikované škroby E 1422 a E 1412

-         Soľ

-         Koreniaca prísada (výťažky korenia)

-         Konzervačné látky E 200 a E 210

 

4.    Senzorické požiadavky:

Pri senzorickom posudzovaní musí mať výrobok homogénnu štruktúru a konzistenciu Správne vyrobený kečup má byť lesklý, hladký, nesmie byť prifarbovaný umelými farbivami. Kvalitnejšie kečupy sú v sklenených fľašiach. Vzhľad a konzistencia má byť riedko kašovitá až kašovizá, homogénna, jemná, prípadne s hrubšími časticami prísad ( zeleniny ), bez zvyškov šupiek, semien a iných častí rajčín, bez čiernych častíc s výnimkou tmavých častíc pochádzajúcich z korenia. Farba má byť svetlo červená až hnedočervená alebo farba zmenených častíc vplyvom použitej technológie. Vôňa a chuť má byť prirodzená, výrazná po rajčinách a po použitých surovinách, harmonická, mierne slaná, nasládlá, nakyslá, ostrá u výrobkov označených ako ,,ostrý´´ a ,,veľmi ostrý´´, bez cuzích príchutí a pachov.

 

Hamé a.s.

687 03 Babice

Česká republika

 

Kečup sladký

PN 11/08

 

5.    Fyzikálno - chemické požiadavky:

 

Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina na výrobu výrobkov z ovocia a výrobkov zo zeleniny musia byť zdravé, technologicky dostatočne zrelé, bez viditeľnej hniloby alebo plesní, obsahujúce všetky základné zložky, očistené, zbavené častí mechanicky poškodených alebo napadnutých škodcami.

 

V kečupe o refraktometrickej sušine menej ako 30 hmotnostných percent musí najmenej 7 percent pochádzať z rajčiakovej suroviny. V kečupe o refraktometrickej sušine najmenej 30 hmotnostných percent musí najmenej 10 percent pochádzať z rajčiakovej suroviny; možno ho označovať slovom "špeciál", "extra" alebo "prima".

 

Refraktometrická sušina zeleninových pretlakov termosterilizovaných a chemicky konzervovaných musí byť najmenej 7 hmotnostných percent, zeleninových pretlakov konzervovaných pridaním soli najmenej 32 hmotnostných percent, rajčiakového pyré najmenej 8 hmotnostných percent a menej ako 24 hmotnostných percent a rajčiakového pretlaku zahusteného najmenej 24 hmotnostných percent.


            Prchavé kyseliny ako napr. kyselina octová u kečupov max. 2,2 %, u kečupov označované ako "špeciál", "extra" alebo "prima" max. 2,2 %.

 

Refraktometrická sušina u kečupov min. 25 %, u kečupov označované ako "špeciál", "extra" alebo "prima" min. 30 %.

 

Obsah soli u kečupov max. 3,5 %, u kečupov označované ako "špeciál", "extra" alebo "prima" max. 3,5 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamé a.s.

687 03 Babice

Česká republika

 

Kečup sladký

PN 11/08

 

6.    Mikrobiologické požiadavky:

PK SR uvádza:

Mikrobiologické požiadavky na kečup:

 

n

c

m

M

Koliformné baktérie

5

2

50

5.102

Salmonella sp.

5

0

0/25

-

Staphylococcus aureus

5

0

0d

-

Mezofilné anaeróbné
sporulujúce mikróby

5

2

50

102

Plesne

5

2

2.102

103

Kvasinky

5

2

103

2.104

 

Mikrobiologické požiadavky na obaly a obalové materiály:

PK SR uvádza: Obaly z kovov, plastov a dreva prichádzajúce do priameho styku s potravinami a kozmetickými prostriedkami (hliníková fólia, hliníková fólia lakovaná, fólia, vrecká, misky, tvarované obaly z plastov, vnútorné strany uzáverov fliaš alebo obalov a pod.) nové aj použité, po umytí

 

 

n

c

m

M

Celkový počet mikroorganizmov

5

2

5

20

Koliformné baktérie

5

0

0

-

Plesne

5

1

0

10

 

Sklenené obaly nové aj použité, po umytí, na potraviny a kozmetické prípravky

  

n

c

m

M

objem obalu v litroch

Celkový počet mikroorganizmov

5

2

102

5.102

do 0,5

Koliformné baktérie

5

0

0a

-

do 1,0

Plesne

5

2

0a

102

do 1,0

Kvasinky

5

2

50

2.102

do 1,0

Kvasinky

5

3

0b

102

objem obalu v litroch

Plesne

5

3

0b

102

objem obalu v litroch

 

 

n – počet vzoriek určený na mikrobiologické vyšetrenie (rozsah výberu)

m – najvyšší prípustný počet mikroorganizmov v rozsahu výberu ,,n“ v ustanovenom  množstve vzorky

M – najvyšší prípustný počet mikroorganizmov v ustanovenom množstve vzorky, ktorý sa ešte pripúšťa, ale len v počte vzoriek, ktorý je nižší ako ,,c“ alebo sa rovná ,,c“

c – počet vzoriek z ,,n“ mínus ,,c“ môže byť najviac hodnota ,,m“

III. HLAVNÉ ZNAKY TECHNOLOGICKÉHO PROCESU

 

 

www.anti skola.eu