1.     METÓDY A TECHNIKY EFEKTÍVNEJ KOMUNIKÁCIE, KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU

1.1.            Princípy komunikačnej zručnosti a efektívnej komunikácie

Komunikačné zručnosti sú vrodené alebo naučené, receptívneexpresívne, no získavajú sa dlho a ťažko. Sú založené na pozitívnom myslení, na umení naslúchať, neprerušovať, povzbudzovať a sústrediť sa na počúvanú osobu, na udržiavaní očného kontaktu. Komunikácia bude efektívna, ak existuje vzájomne korektný vzťah, ciele sú jasné a existuje spoločný záujem na ich dosiahnutie, obsah a prostriedky komunikácie sú adekvátne, neexistujú podstatné vonkajšie rušivé bariéry, kontext komunikácie (čas, miesto, pohlavie, vek) je zodpovedajúci a v neposlednej miere obidve strany využívajú komunikačné zručnosti. Každý manažér má vlastný štýl riadenia, adekvátny  spôsobu, akým komunikuje s inými ľuďmi. Komunikačné štýly: analytický,  riadiaci, priateľský a expresívny . Prístup ku komunikácii môže byť silový alebo orientovaný na úspech. Komunikačná atmosféra môže byť podporujúca alebo brzdiaca.

 

1.2. Metódy a techniky efektívnej komunikácie

Tréning komunikácie simulačným spôsobom je účinnou metódou. Táto zážitková  metóda  vytvára pod časovým tlakom možné situácie a reakcie kolegov, zamestnancov, vodcov, verejnej správy alebo médií.   Pri riešení otázky ako sa dalo konfliktu predísť dochádza k zmene myslenia a prístupu manažérov.  K základným  technikám  efektívnej  komunikácie  patrí :  správne formulovanie cieľov (orientácia na cieľ a nie na príčinu, správne dimenzovanie cieľov, formulovanie motivujúcich cieľov, predvídanie budúcnosti),  urovnanie konfliktu  ­- kompromis ( dosiahnutie spokojnosti na oboch stranách ), uskutočnenie zmien metaforami (vzbudenie emócie a priblíženie k želanej  predstave) , reframing (prekonanie  blokád  v myslení  zmenou  zmyslu kontextu), asertívnu komunikáciu (presne a jasne definované, čo sa môže  alebo nemôže, rešpekt, slušnosť, galantnosť a ohľaduplnosť). umenie klásť otázky a počúvať.

 

1.3. Komunikácia s verejnosťou- public relations

Pre úspešnú komunikáciu s verejnosťou je potrebná : zručnosť- presvedčivé rozprávanie, efektívne písanie, znalosti- chápanie riadiaceho procesu, podnikateľský a finančný dôvtip, znalosť médií, schopnosti – rozhodovanie, preberanie zodpovednosti, riešenie problémov, obratnosť v kontaktoch s ľuďmi, a kvality – motivácia a nadšenie, schopnosť počúvať, stabilita a zdravý rozum, široké záujmy a intelektuálna zvedavosť, štýl, tolerancia.

www.anti skola.eu