Ultrazvuk patrí do mechanoterapie, ale dnes sa radí v rámci fyzioterapie aj k elektroliečbe, najmä preto, lebo ide o premenu elektrickej energie na mechanickú a potom na tepelnú, ktorá sa často vo fyzioterapii využíva na liečebné účely.

            Ale ultrazvuk má v medicíne aj iné využitie ako vo fyzioterapii; napr. sa využíva jeho vlatnosť odrazu od štruktúr a tkanív, ktorá sa používa v rádiodiagnostike napríklad na zisťovanie chorobných zmien na mozgu, kĺboch alebo iných štruktúrach v ľudskom tele.

Využíva sa aj Dopllerov princíp na základe ktorého sa dá zistiť rýchlosť prúdenia krvi v cievach. Ďalej je to deštrukcia obličkových kameňov, ale aj kostených výrastkov bez chirurgického zákroku.

 

            Ultrazvuk je pozdĺžne chvenie hmotného prostredia s frekvenciou nad hranicou počuteľnosti, ktorá je asi 20 kHz. Na liečebné účely sa používa ultrazvuk s frekvenciou 0,75 – 3 MHz. Frekvencie okolo 1 MHz smajú najväčší účinok, pretože mimoriadne účinne prenikajú do tkanív. 

 

Indikácie:

 

            Všetky formy osteoartrózy, chronické zápalové ochorenia kĺbov (okrem tuberkuloidnej artritídy) najmä v kombinácii s obmedzením pohyblivosti na základe edému a tvorby väziva, periartritídy, burzitídy, epikondylitídy, akútny aj chronický reumatizmus, Sudekov synróm, kontaktúry, neuralgie, neuritídy, trofické vredy kože, perniones, sklerodermie, chronické andexitídy, parametritídy, pelveopatie, pruritus vulvae, dysregulačné poruchy manštruačného cyklu a jazvy po operaciách; pri interných indikáciách sa očakáva úspech na báze reflexného účinku napr. pri asthma bronchiale.

 

            Niektorí autori odporúčajú ozvučovať aj hnisavé ochorenia kože. Robili sa pokusy s liečbou zákalov očných médii ozvučovaním, ako aj liečbou otosklerózy ultrazvukom.

 

            Okrem už zmienených indikácii sa ultrazvuk používa aj na diagnostiku napr. pri vyšetrení plodu dieťaťa, vyšetreniach kĺbov, srdca, mozgu.

Na základe dopplerovho princípu je ultrazvuk využívaný aj na zistenie rýchlosti prúdenia krvi v cievach, čo má význam pri diagnostike aterosklerózy alebo trombózy.

Ultrazvuk je využiteľný aj ako prostriedok na deštrukciu kameňov v močových alebo iných cestách, pri operáciách mozgu, alebo osdstraňovaní kostných výrastkov.

 

Kontraindikácie:

 

            Epifýzy rastúcich kostí u mladých ľudí, nádorové tkanivá, tuberkulózne ložiská a gravídna maternica, gonády, oblasti endoprotéz, klincov, dláh a zástrelov, pokročilejšie štádiá porúch prekrvenia, miesta porušenej citlivosti, akútne povrchové zápaly, tromboflebitídy, flebotrombózy, varixy

            Ultrazvuk neaplikujeme u pacientov vychudnutých, pri akútnych horúčkových stavoch, pri ateroskleróze, 

            Vyhýbame sa intenzívnejšiemu ozvučovaniu v oblasti mozgu parenchymatóznych orgánov a srdca, obličiek, volárnej časti zápästia a blízkosti nervových koreňov, zákolennej a lakťovej jame, oblasti slabín.  

 

            Medzi ďalšie kontraindikácie patrí aj ozvučovanie okolia  kardiostimulátora, stavy po operáciách chrbtice v dôsledku zníženej hrúbky tkaniva v mieste zákroku. Taktiež je potrebné zistiť, či pacient nemá zníženú citlivosť, aby sme predišli prípadným problémom.