Proteolýza

 

Štiepenie bielkovín a peptidov v zažívacom trakte

 

Proteolytické enzýmy:

 

Degradáciu bielkovín a peptidov v GIT a v tkanivách uskutočnuju hydroliticky účinné peptidázy. ( v praxi sa označuju ako proteinázy alebo proteázy).

Proteinázy katalyzujú hydrolýzu peptidovej väzby.

 

Hydrolýza peptidovej väzby účinkom proteináz:

 

 

Proteolytické enzými sú N – C hydrolázypodla miesta ich účinku ich delíme:

a)      endopeptidázy

b)      exopeptidázy

 

 

Endopeptidázy ( endoproteinázy) – v žaludkovejpankreatrickej štave

-hydrolyticky štiepia proteíny a polypeptidy na ľubovoľných alebo presne def. pept. väzbach za vzniku rôzne dlhých peptidov

Exopeptidázy katalyzuju odštiepovanie len koncových aminokyselín z polyp. reťazca.

1.Pankreaticke exopeptidázyodštiepuju jednotlive AMK z N alebo C konca substrátu. Delime ich na aminopeptidázykarboxypepridázy.

2.Karboxypeptidázyodštiepuju z C konca proteínu alebo peptidu AMK, ktora ma volnu COOH skupinu

Karboxypeptidáza A ( Zn2+)– hydrolyzuje pept. väzbu na C-konci proteínu,kt. nesmie obsahovat AMK- lysArg. Tieto AMK odštiepuje ina karboxypeptidaza a to B.