Úvod

 

Ľudia sa spolčujú v organizáciách preto, aby spoločne dosiahli viac ako by individuálne dosiahol každý z nich. Dosiahnutie cieľa má uľahčiť manažment ako jedna z najdôležitejších ľudských činností.

            Cieľom môjho projektu je pre fiktívnu obchodnú spoločnosť danú predmetom podnikania spracovať objem výroby, špecifikovanie činností na najnižšej úrovni, kapacitný prepočet pracnosti jednotlivých činností, združovanie činností, formalizáciu organizačnej štruktúry, vrátane zostavenia organizačnej štruktúry, stupňa centralizácia, resp. decentralizácie a zostavenie sústavy plánov.

 

1.      Predmet podnikania

 

            Predmetom podnikania fiktívnej obchodnej spoločnosti bude výroba woblerov (rybárskych návnad) rôznych druhov, veľkostí, tvarov a odtieňov. Potreba druhov výroby bude stanovená množstvom a typov dravých rýb loviacich sa v našich vodách.

2.      Objem produkcie

 

            Podľa prieskum trhu, ktorého výsledkom bolo zistenie, že na Slovensku sa výrobou woblerov nikto nezaoberá a ich predaj je u nás výhradne záležitosťou dovozu by mala spoločnosť v krátkej dobe získať stabilnú klientskú základňu v rámci Slovenska. Pričiniť by sa o to mala aj dôsledne prepracovaná www stránka. Prostredníctvom dopodrobna prepracovanej web stránky, bude šanca postupného presadenia sa i v zahraničí.  Stabilná klientská základňa zabezpečí spoločnosti dlhodobú úspešnosť a umožní jej postupné zvyšovanie objemu výroby.  Na základe výsledkov prieskumu trhu sa predpokladá nasledovná produkcia typov výrobkov :

  •PTC-Classic                                                                                3. 000 ks
  •PLC-Diver                                                                                    3. 000 ks
  •PTL–Spider dvojdielny                                                               3. 000 ks
  •HP-Swimmer                                                                               3. 000 ks
  •HP-Swimmer Esox                                                                     3. 000 ks
  •PTC-Esox                                                                                    3. 000 ks
  •PLC–Arrow fish                                                                           3. 000 ks
  •PLC–Arrow fish Jerk                                                                  3. 000 ks

Stanovené množstvo výroby bude prerozdelené ešte podľa  typu dĺžky, odtieňa a na potápavé a plávajúce

 

PTC Classic

dĺžka

floating / hĺbka ponoru

sinking

farebný odtieň

1.

4 cm

3 g / 1,2 m

4 g

B, J, N, TGZ, E, CT, MD, L

2.

7 cm

6 g / 1,5 m

7 g

B, J, N, TGZ, E, CT, MD, L

3.

9 cm

8 g / 2 m

10 g

MD, ZB, ZL, B, TGZ, CT, J, N

4.

11 cm

10 g / 2,5 m

12 g

B, J, N, TGZ, E, CT, L

 

PLC Diver

dĺžka

floating / hĺbka ponoru

sinking

farebný odtieň

1.

6 cm

5 g / 1,5 m

6 g

PP, E, MD, J, L, CT, N, BB

2.

8 cm

7 g / 1,5 m

8 g

PP, E, MD, J, L, CT, N, BB, SV, ZB, B, ZBC, PLZ

3.

11 cm

9 g / 2 m

9 g

PP, E, J, L, CT, N, BB

4.

13 cm

11 g / 2 m

13 g

PP, E, PLZ, SV, J, CT, N, BB

5.

16 cm

15 g / 2,5 m

18 g

PP, E, PLZ, SV, J, CT, N