Obsah   2

Úvod   3

1. Vzdelávací systém v Japonsku   4

1.1. Konkrétna charakteristika zložiek   5

1.2. Učitelia a ich metódy   6

2. Celoživotné vzdelávanie   7

2.1. Spoločenské vzdelávanie   7

2.2. Rodinné vzdelávanie   8

2.3. Ďalšie formy vzdelávania   8

3. University of the Air   9

4. Rozpočet Ministerstva školstva, kultúry, športu, vedy a techniky   10

Záver   11

Zdroje   12

Prílohy   13

a) Organizácia školského systému v Japonsku   13

b) Počet zariadení spoločenského vzdelávania a ich užívatelia   13

c) University of the Air  14

d) Rozpočet Ministerstva školstva, kultúry, športu, vedy a techniky   15