Obsah

 

Úvod

1. Krátka história Európskej únie.............................................5

2. Celoživotné vzdelávanie .......................................................9

3. Vzdelávacie programy Európskej únie.................................15

Záver....................................................................................21

Literatúra.............................................................................23