1

Zadanie:

Vypracujte WPS pre obojstranný symetrický V zvar, ktorý bude realizovaný v ochrannej

atmosfére . Všetky húsenky musia byť vyhotovené v polohe PA. Na vypracovanie 2 CO

použite elektronické skriptá, katalóg prídavných materiálov, normatívy zvárania,

materiálové listy zváraných materiálov a technologické pravítko.

Základné údaje:

Materiál 11484 Materiál 11529

C= max.0,2% C= 0,2-0,03%

Mn= max.1,4% Mn=1,5-0,1%

Cr= max.0,30% Si=0,55%

Ni= 0,3% Cu=0,25-0,5%

Cu= 0,3% P=0,045-0,005%

Cr+Ni+Cu= 0,7% S=0,045%

P= max.0,030%

S= 0,30%

Si= 0,55%

Ti= 0,2%

Dĺžka zvaru:

l = 1000 mm

Rozmery:

s = 12 mm

b = 2 mm

c = 3 mm

. = 30