Úvod.. 2

Princípy.. 3

Krátka história do teórie typov.. 3

Ako typológia funguje?.. 4

Aký ste typ?.. 4

Vyhodnotenie.. 6

Vedúce pozície v zamestnaní.. 7

Riešenie problémov.. 7

Ako 8 preferencií rieši problémy.. 7

Model Z.. 8

Záver.. 9

Použité zdroje:.. 10

Prílohy:   10