Obsah

 

1.      Úvod   ....................................................................  1

2.      Holokaust všeobecne   ...........................................  2

3.      Vojna proti židom   ................................................  3

4.      Vzťah k židom pred holokaustom   .......................  6

5.      Koncentračné tábory   ...........................................   9

6.      Koniec holokaustu   ..............................................  12

7.      Záver   ...................................................................  13

8.      Zoznam použitej literatúry   ..................................  14