Obsah

MOTIVÁCIA PRACOVNÉHO JEDNANIA A PRACOVNEJ SPOKOJNOSTI. 3

 

Výkonová motivácia a ašpirácia. 3

 

Vybrané teórie motivácie pracovného jednania. 4

 

Afiliačná teória (S. Schachter) 5

 

Dvojfaktorová motivačno-hygienická teória pracovnej motivácie. 5

 

(F. Herzberg) 5

 

Teória expektancie (V.H. Vroom) 7

 

Teória spravodlivosti (J.S. Adams) 7

 

Teória kompetencie (R.W. White) 8

 

Teória X a teória Y (D.McGregor) 8

 

Pracovná spokojnosť. 9