NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12576)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu
Názov práce
Dátum
A4
Slová
Hodnotenie
sk Aké druhy slovníkov existujú? 31. 10. 2016 1352 1.0 224
sk Hlásky 9. 12. 2013 4618 0.2 109
sk Čiarka v jednoduchej vete 23. 6. 2013 3572 0.0 1173
sk Všeobecné vedomosti o jazyku 19. 6. 2013 1618 0.0 519
sk Všeobecná analýza slovnej… 15. 6. 2013 1598 2.7 651
sk Slohové útvary 7. 5. 2013 4450 5.6 1482
sk Morfológia, tvaroslovie 3. 5. 2013 2209 2.3 666
sk Číslovky 18. 4. 2013 2182 0.0 451
sk Slovné druhy 18. 4. 2013 3861 5.8 1616
sk Rečnícky štýl 7. 12. 2011 3825 0.7 226
sk Vlastné podstatné mená 24. 11. 2011 5974 0.3 89
sk Rozprávanie v umeleckej… 27. 10. 2011 5372 0.6 135
sk Rétorika 13. 10. 2011 4920 0.6 156
sk Neurčité slovesné tvary 21. 8. 2011 5471 0.2 47
sk Základné činitele slovosledu… 15. 8. 2011 3340 0.3 104
sk Rozdiely medzi češtinou a… 7. 8. 2011 3516 0.7 236
sk Opisný slohový postup 23. 7. 2011 5861 2.4 634
sk Zámená 23. 7. 2011 3690 0.7 306
sk Vedecko náučný - populárno… 20. 7. 2011 8155 0.6 166
sk Jazyk a písmo 9. 7. 2011 4911 0.7 221