NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu
Názov práce
Dátum
A4
Slová
Hodnotenie
sk Aké druhy slovníkov existujú? 31. 10. 2016 1935 1.0 224
sk Hlásky 9. 12. 2013 5021 0.2 109
sk Čiarka v jednoduchej vete 23. 6. 2013 4325 0.0 1173
sk Všeobecné vedomosti o jazyku 19. 6. 2013 1804 0.0 519
sk Všeobecná analýza slovnej… 15. 6. 2013 1912 2.7 651
sk Slohové útvary 7. 5. 2013 4837 5.6 1482
sk Morfológia, tvaroslovie 3. 5. 2013 2497 2.3 666
sk Číslovky 18. 4. 2013 2562 0.0 451
sk Slovné druhy 18. 4. 2013 4698 5.8 1616
sk Rečnícky štýl 7. 12. 2011 3985 0.7 226
sk Vlastné podstatné mená 24. 11. 2011 6195 0.3 89
sk Rozprávanie v umeleckej… 27. 10. 2011 5845 0.6 135
sk Rétorika 13. 10. 2011 6134 0.6 156
sk Neurčité slovesné tvary 21. 8. 2011 5779 0.2 47
sk Základné činitele slovosledu… 15. 8. 2011 3493 0.3 104
sk Rozdiely medzi češtinou a… 7. 8. 2011 3686 0.7 236
sk Opisný slohový postup 23. 7. 2011 6210 2.4 634
sk Zámená 23. 7. 2011 3879 0.7 306
sk Vedecko náučný - populárno… 20. 7. 2011 8749 0.6 166
sk Jazyk a písmo 9. 7. 2011 5568 0.7 221