NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu
Názov práce
Dátum
A4
Slová
Hodnotenie
sk Aké druhy slovníkov existujú? 31. 10. 2016 2051 1.0 224
sk Hlásky 9. 12. 2013 5094 0.2 109
sk Čiarka v jednoduchej vete 23. 6. 2013 4422 0.0 1173
sk Všeobecné vedomosti o jazyku 19. 6. 2013 1886 0.0 519
sk Všeobecná analýza slovnej… 15. 6. 2013 1981 2.7 651
sk Slohové útvary 7. 5. 2013 5013 5.6 1482
sk Morfológia, tvaroslovie 3. 5. 2013 2624 2.3 666
sk Číslovky 18. 4. 2013 2672 0.0 451
sk Slovné druhy 18. 4. 2013 4860 5.8 1616
sk Rečnícky štýl 7. 12. 2011 4073 0.7 226
sk Vlastné podstatné mená 24. 11. 2011 6297 0.3 89
sk Rozprávanie v umeleckej… 27. 10. 2011 5946 0.6 135
sk Rétorika 13. 10. 2011 6432 0.6 156
sk Neurčité slovesné tvary 21. 8. 2011 5867 0.2 47
sk Základné činitele slovosledu… 15. 8. 2011 3564 0.3 104
sk Rozdiely medzi češtinou a… 7. 8. 2011 3754 0.7 236
sk Opisný slohový postup 23. 7. 2011 6396 2.4 634
sk Zámená 23. 7. 2011 3956 0.7 306
sk Vedecko náučný - populárno… 20. 7. 2011 8963 0.6 166
sk Jazyk a písmo 9. 7. 2011 5733 0.7 221