NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu
Názov práce
Dátum
A4
Slová
Hodnotenie
sk Aké druhy slovníkov existujú? 31. 10. 2016 1810 1.0 224
sk Hlásky 9. 12. 2013 4926 0.2 109
sk Čiarka v jednoduchej vete 23. 6. 2013 4028 0.0 1173
sk Všeobecné vedomosti o jazyku 19. 6. 2013 1746 0.0 519
sk Všeobecná analýza slovnej… 15. 6. 2013 1863 2.7 651
sk Slohové útvary 7. 5. 2013 4756 5.6 1482
sk Morfológia, tvaroslovie 3. 5. 2013 2415 2.3 666
sk Číslovky 18. 4. 2013 2470 0.0 451
sk Slovné druhy 18. 4. 2013 4489 5.8 1616
sk Rečnícky štýl 7. 12. 2011 3940 0.7 226
sk Vlastné podstatné mená 24. 11. 2011 6133 0.3 89
sk Rozprávanie v umeleckej… 27. 10. 2011 5777 0.6 135
sk Rétorika 13. 10. 2011 5706 0.6 156
sk Neurčité slovesné tvary 21. 8. 2011 5715 0.2 47
sk Základné činitele slovosledu… 15. 8. 2011 3461 0.3 104
sk Rozdiely medzi češtinou a… 7. 8. 2011 3651 0.7 236
sk Opisný slohový postup 23. 7. 2011 6107 2.4 634
sk Zámená 23. 7. 2011 3823 0.7 306
sk Vedecko náučný - populárno… 20. 7. 2011 8532 0.6 166
sk Jazyk a písmo 9. 7. 2011 5445 0.7 221