NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu
Názov práce
Dátum
A4
Slová
Hodnotenie
sk Aké druhy slovníkov existujú? 31. 10. 2016 1965 1.0 224
sk Hlásky 9. 12. 2013 5057 0.2 109
sk Čiarka v jednoduchej vete 23. 6. 2013 4352 0.0 1173
sk Všeobecné vedomosti o jazyku 19. 6. 2013 1832 0.0 519
sk Všeobecná analýza slovnej… 15. 6. 2013 1932 2.7 651
sk Slohové útvary 7. 5. 2013 4885 5.6 1482
sk Morfológia, tvaroslovie 3. 5. 2013 2533 2.3 666
sk Číslovky 18. 4. 2013 2603 0.0 451
sk Slovné druhy 18. 4. 2013 4764 5.8 1616
sk Rečnícky štýl 7. 12. 2011 4012 0.7 226
sk Vlastné podstatné mená 24. 11. 2011 6233 0.3 89
sk Rozprávanie v umeleckej… 27. 10. 2011 5879 0.6 135
sk Rétorika 13. 10. 2011 6240 0.6 156
sk Neurčité slovesné tvary 21. 8. 2011 5810 0.2 47
sk Základné činitele slovosledu… 15. 8. 2011 3510 0.3 104
sk Rozdiely medzi češtinou a… 7. 8. 2011 3702 0.7 236
sk Opisný slohový postup 23. 7. 2011 6254 2.4 634
sk Zámená 23. 7. 2011 3902 0.7 306
sk Vedecko náučný - populárno… 20. 7. 2011 8797 0.6 166
sk Jazyk a písmo 9. 7. 2011 5611 0.7 221