NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu
Názov práce
Dátum
A4
Slová
Hodnotenie
sk Aké druhy slovníkov existujú? 31. 10. 2016 1892 1.0 224
sk Hlásky 9. 12. 2013 4977 0.2 109
sk Čiarka v jednoduchej vete 23. 6. 2013 4294 0.0 1173
sk Všeobecné vedomosti o jazyku 19. 6. 2013 1781 0.0 519
sk Všeobecná analýza slovnej… 15. 6. 2013 1894 2.7 651
sk Slohové útvary 7. 5. 2013 4799 5.6 1482
sk Morfológia, tvaroslovie 3. 5. 2013 2455 2.3 666
sk Číslovky 18. 4. 2013 2529 0.0 451
sk Slovné druhy 18. 4. 2013 4630 5.8 1616
sk Rečnícky štýl 7. 12. 2011 3961 0.7 226
sk Vlastné podstatné mená 24. 11. 2011 6166 0.3 89
sk Rozprávanie v umeleckej… 27. 10. 2011 5816 0.6 135
sk Rétorika 13. 10. 2011 5946 0.6 156
sk Neurčité slovesné tvary 21. 8. 2011 5747 0.2 47
sk Základné činitele slovosledu… 15. 8. 2011 3479 0.3 104
sk Rozdiely medzi češtinou a… 7. 8. 2011 3670 0.7 236
sk Opisný slohový postup 23. 7. 2011 6168 2.4 634
sk Zámená 23. 7. 2011 3852 0.7 306
sk Vedecko náučný - populárno… 20. 7. 2011 8656 0.6 166
sk Jazyk a písmo 9. 7. 2011 5512 0.7 221