NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12576)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu
Názov práce
Dátum
A4
Slová
Hodnotenie
sk Aké druhy slovníkov existujú? 31. 10. 2016 1197 1.0 224
sk Hlásky 9. 12. 2013 4392 0.2 109
sk Čiarka v jednoduchej vete 23. 6. 2013 3347 0.0 1173
sk Všeobecné vedomosti o jazyku 19. 6. 2013 1588 0.0 519
sk Všeobecná analýza slovnej… 15. 6. 2013 1381 2.7 651
sk Slohové útvary 7. 5. 2013 4193 5.6 1482
sk Morfológia, tvaroslovie 3. 5. 2013 2169 2.3 666
sk Číslovky 18. 4. 2013 2090 0.0 451
sk Slovné druhy 18. 4. 2013 3574 5.8 1616
sk Rečnícky štýl 7. 12. 2011 3788 0.7 226
sk Vlastné podstatné mená 24. 11. 2011 5936 0.3 89
sk Rozprávanie v umeleckej… 27. 10. 2011 5062 0.6 135
sk Rétorika 13. 10. 2011 4716 0.6 156
sk Neurčité slovesné tvary 21. 8. 2011 5441 0.2 47
sk Základné činitele slovosledu… 15. 8. 2011 3324 0.3 104
sk Rozdiely medzi češtinou a… 7. 8. 2011 3438 0.7 236
sk Opisný slohový postup 23. 7. 2011 5812 2.4 634
sk Zámená 23. 7. 2011 3659 0.7 306
sk Vedecko náučný - populárno… 20. 7. 2011 8037 0.6 166
sk Jazyk a písmo 9. 7. 2011 4664 0.7 221