NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu
Názov práce
Dátum
A4
Slová
Hodnotenie
sk Aké druhy slovníkov existujú? 31. 10. 2016 2044 1.0 224
sk Hlásky 9. 12. 2013 5089 0.2 109
sk Čiarka v jednoduchej vete 23. 6. 2013 4412 0.0 1173
sk Všeobecné vedomosti o jazyku 19. 6. 2013 1882 0.0 519
sk Všeobecná analýza slovnej… 15. 6. 2013 1961 2.7 651
sk Slohové útvary 7. 5. 2013 4979 5.6 1482
sk Morfológia, tvaroslovie 3. 5. 2013 2607 2.3 666
sk Číslovky 18. 4. 2013 2659 0.0 451
sk Slovné druhy 18. 4. 2013 4842 5.8 1616
sk Rečnícky štýl 7. 12. 2011 4058 0.7 226
sk Vlastné podstatné mená 24. 11. 2011 6283 0.3 89
sk Rozprávanie v umeleckej… 27. 10. 2011 5930 0.6 135
sk Rétorika 13. 10. 2011 6409 0.6 156
sk Neurčité slovesné tvary 21. 8. 2011 5856 0.2 47
sk Základné činitele slovosledu… 15. 8. 2011 3542 0.3 104
sk Rozdiely medzi češtinou a… 7. 8. 2011 3743 0.7 236
sk Opisný slohový postup 23. 7. 2011 6352 2.4 634
sk Zámená 23. 7. 2011 3945 0.7 306
sk Vedecko náučný - populárno… 20. 7. 2011 8891 0.6 166
sk Jazyk a písmo 9. 7. 2011 5698 0.7 221