NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu
Názov práce
Dátum
A4
Slová
Hodnotenie
sk Aké druhy slovníkov existujú? 31. 10. 2016 2075 1.0 224
sk Hlásky 9. 12. 2013 5110 0.2 109
sk Čiarka v jednoduchej vete 23. 6. 2013 4441 0.0 1173
sk Všeobecné vedomosti o jazyku 19. 6. 2013 1900 0.0 519
sk Všeobecná analýza slovnej… 15. 6. 2013 1992 2.7 651
sk Slohové útvary 7. 5. 2013 5031 5.6 1482
sk Morfológia, tvaroslovie 3. 5. 2013 2642 2.3 666
sk Číslovky 18. 4. 2013 2694 0.0 451
sk Slovné druhy 18. 4. 2013 4877 5.8 1616
sk Rečnícky štýl 7. 12. 2011 4119 0.7 226
sk Vlastné podstatné mená 24. 11. 2011 6308 0.3 89
sk Rozprávanie v umeleckej… 27. 10. 2011 5991 0.6 135
sk Rétorika 13. 10. 2011 6481 0.6 156
sk Neurčité slovesné tvary 21. 8. 2011 5886 0.2 47
sk Základné činitele slovosledu… 15. 8. 2011 3599 0.3 104
sk Rozdiely medzi češtinou a… 7. 8. 2011 3784 0.7 236
sk Opisný slohový postup 23. 7. 2011 6472 2.4 634
sk Zámená 23. 7. 2011 3986 0.7 306
sk Vedecko náučný - populárno… 20. 7. 2011 9037 0.6 166
sk Jazyk a písmo 9. 7. 2011 5783 0.7 221