NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Viry a boj s nimi

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Informatika

Autor: Tomas

Počet slov:928

Počet písmen:5,215

Jazyk:Český jazyk

Orient. počet strán A4:2.90

Počet zobrazení / stiahnutí:3676 / 112

Veľkosť:6.05 kB

Viry jsou programy, které bez vedomí uživatele vykonávají ruzné cinnosti, replikují se a jsou obvykle destruktivní.

Klasifikace viru
Viry se dají delit podle ruzných kritérií - podle toho co napadají
- podle toho jak jsou uloženy v pameti
- podle svého chování

Klasifikace podle napadených oblastí
- Bootové viry
Bootové viry napadají zavádecí sektor disku a disket.Boot sector obsahuje krátký zavádecí záznam ve kterém jsou uloženy ruzné informace o rozdelení disku atp.
Pri startu systému se boot virus zavede do pameti a poté infikovává boot sectory disket, které prijdou se systémem do styku.
Boot virem se muže pocítac nakazit tak, že se pri startu pocítace zapomene v disketové mechanice infikovaná disketa a pocítac se z ní pokusí nastartovat systém.Tím se vir zavede do pameti pocítace, zapíše svou kopii do bootsectoru disku a muže vesele parazitovat dál.
Mezi nejznámejší boot viry patrí virus Michilangelo a slovenský virus One Half.
- Souborové viry
Souborové viry nenapadají boot sector, ale nejcasteji spustitelné soubory (s príponou .com a .exe).
Tyto viry se chovají nejcasteji tak, že svou kopii umístí na konec napadeného souboru a na zacátek tohoto souboru dají odkaz na telo viru na konci souboru.Pri spuštení napadeného souboru se pak predá rízení viru a ten po vykonání urcité funkce predá rízení zpet souboru, který napadl.
Ne všechny viry se však chovají takto, nekteré viry napadený soubor prepíší a tím znehodnotí.
Napadení souborovým virem se pozná tak, ze se zvetší velikost napadeného souboru.Avšak nekteré viry používají ruzná maskování, tak že je nekdy nelze odhalit díky zvetšení napadeného souboru.
- Multipartitní viry
Multipartitní viry jsou viry, které napadají jak bootsectory disku, tak samotné soubory.Mezi multipartitní viry patrí napríklad virus One Half.
- Retroviry
Retroviry jsou viry, které jsou zamereny na cinost urcitých antiviru a snaží se napríklad smazat kontrolní soucty jimi vytvorené, nebo vypnout jejich hlídací mechanismy
Makroviry jsou viry napsané v nekterém makrojazyce.Makrojazyk je programovací jazyk, který se nachází u nekterých programu a slouží ke psaní maker, což jsou malé prográmky sloužící k ulehcení práce.Takový makrojazyk se nachází napríklad v oblíbeném textovém procesoru MS Word.
Makrovirus infikuje nejprve globální šablonu, což je soubor do nejž se ukládá vetšina nastavení Wordu.Po dalším spuštení a natažení globální šablony již vir muže provádet funkci na kterou byl naprogramován.
Makroviry jsou rozširitelné na všechny platformy na kterých beží program v nemž byl makrovirus napsán.Makrovirus napsaný v makrojazyce MS Word je tedy rozširitelný také na platformu Macintosh, protože MS Word behá také na této platforme.Makroviry se nenalézají ve spustitelných souborech, ale v dokumentech. Makroviry jsou pomerne mladou záležitostí a jejich velmi mnoho. K dubnu roku 1998 jich bylo napsáno více jak 2000.

Klasifikace viru podle jejich umístení v pameti
.- Rezidentní viry
Rezidentní viry jsou viry které se ilegálne nacházejí v pameti RAM, kam se nactou v prípade boot viru hned po startu systému, a v prípade souborového viru po spuštení infikovaného souboru.
- Nerezidentní viry
Nerezidentní viry jsou viry které nejsou umísteny v pameti. Nerezidentním virum stací pouze to, že když je spušten jejich hostitelský soubor, provedou tu cinnost na kterou byly naprogramovány. Mezi nerezidentní viry patrí nejcasteji souborové viry.

Klasifikace viru podle jejich chování
- Viry typu stealth
Viry typu stealth jsou rezidentní viry, které se snaží vyhnout své detekci tak, že zachycují systémová volání která proverují jimi napadený soubor a pozmenují výsledky techto volání tak, aby vypadaly jako pred jejich napadením.
- Polymorfní viry
Polymorfní viry pri své replikaci vytvárejí kopie, které jsou odlišné od puvodního viru a tím jsou také obtížne detekovatelné antivirem. Svého polymorfismu docilují tím, ze do svého virového kódu vkládají ruzné další instrukce, ci zamenuje poradí stávajících a nebo se zakódují.
- Mutacní generátory viru
Mutacní generátory viru nejsou viry jako takové, ale jsou to kódy které lze pridat ke každému viru a tím z neho udelat virus polymorfní.

Projevy viru
Nejcasteji mají viry tyto projevy:
- Úbytek kapacity HDD
- Zmena atributu napadených souboru
- Zpomalení chodu systému
- Náhodné poruchy
- Zmenšení operacní pameti
- Ruzné hlášky na obrazovce
- Speciální projevy

Antiviry - zpusoby vyhledávání, odstranování viru a blokování jejich aktivit.
- Antivirové skenery
Antivirové skenery jsou nejrozšírenejší metodou antivirových programu na hledání viru.Skenery pracují na tom principu, že prohledávají soubory, a v nich hledají sekvence príkazu, které obsahují urcité viry.Skenery mají nekolik nevýhod. První nevýhodou je to, že je treba pravidelne aktualizovat jejich virovou databázi podle které skener porovnává obsah skenovaných souboru. Další nevýhodu z toho plynoucí je to že skener není schopen rozpoznat nové viry . Avšak skenery mají také nekteré výhody. Mezi ne patrí napríklad to, že jsou-li pravidelne aktualizovány, dokáží rozpoznat až 95% viru existujících v dobe poslední aktualizace.

- Heuristická analýza
Heuristická analýza je zpusob hledání viru, pri nemž se v souborech hledají instrukce které odpovídají virovému chování. Tento zpusob má velkou výhodu v tom, že není treba aktualizovat žádnou virovou databázi a pomocí heuristické analýzy lze rozeznat vetšinu nových viru. Heuristická analýza má ale tu nevýhodu, že casto hlásí virovou infekci tam kde není.

- Odstranování viru z napadených souboru
Vycištení viru se provádí tak, že se nejprve najde telo viru v napadeném souboru a to pak antivirus smaže. Opet také zde se dá cištení viru provést za pomoci klasického virového skeneru, který si však poradí pouze se známými viry, nebo pomocí heuristické analýzy.

Další metody boje proti virum
-Antivirové blokery
Antivirové blokery hlídají prístup k systémovým souborum a upozorní uživatele, když se nejaký program pokusí modifikovat chránený soubor.

- Monitorovací programy
Monitorovací programy hlídají všechny cinnosti podobné viru a narazí-li na nejaký pokus viru, zabrání mu.

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
cz Úvod do… 14. 3. 2007 3854 -- --
 
cz Osobnost a volba… 6. 9. 2007 4770 -- --
 
cz Možnosti využití… 6. 9. 2007 4815 -- --
 
sk História - novovek 13. 4. 2007 3953 -- --
 
cz Templářští Rytíři 25. 7. 2011 4579 10.2 3493
 
sk Etika-5.prikázanie 3. 3. 2005 2597 -- --
 
cz Oficiální WWW… 19. 7. 2006 3759 -- --
 
cz Memy-nakažlivé… 26. 7. 2006 3592 -- --
 
cz Bezruč, Petr -… 24. 7. 2011 3388 3.6 1381
 
cz Husitství 16. 7. 2009 4405 5.0 1671