NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Viry

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (2)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Informatika

Autor: Tomas

Počet slov:2002

Počet písmen:10,963

Jazyk:Český jazyk

Orient. počet strán A4:6.09

Počet zobrazení / stiahnutí:4147 / 84

Veľkosť:12.8 kB

Viry

Co jsou viry?
Virus je program, který má škodit. Napríklad první generace viru škodila tím, že se z niceho nic aktivovala a neco se zobrazilo na monitoru. Napríklad vir Ambulance na sebe upozornil tím že na monitoru zobrazila sanitka jak houká a jede pres obrazovku.


Tyto viry se dnes již moc casto nevyskytují. Viry dnes jsou na takové programátorské úrovni, že formátují pevné disky, kradou data uživatelum a posílají je pres internet buh ví kam, obcházejí ruzné rezidentní ochrany a spouštejí antivirové testy antivirových programu, takže se obtížne hledají a nicí. Prevážná vetšina pocítacových viru je vytvorena v programovacím jazyce Assembler.

Jak vznikají viry?
Každý virus je vlastne program, který nekdo musel napsat. Podle statistik jsou autory viru velmi mladí lidé, prevážne od 12 do 30 let. A vetšinou je píší, aby se vytáhli pred spolužáky, jinými slovy pred svým okolím. Jednou z možností viru je také, že viry píší sami programátori z firem, které vyrábejí antivirové programy, aby se jim zvýšily tržby. Ale pripadá mi to až príliš absurdní.

Co je HOAX?
HOAX je správa, která durazne varuje pred nebezpecným virem, který ve skutecnosti vubec neexistuje. Pisatel poplašné zprávy se vás snaží presvedcit, že varování prišlo od duveryhodných zdroju (IBM a FBI varují nebo Microsoft upozornuje atd...) a vyzívá vás k rozesílání této informace dál.

BOOT viry
BOOT viry mohou infikovat BOOT sektor disku nebo diskety a BOOT, MBR (master boot record) nebo znicit FAT tabulku disku. Tyto viry se mnohdy šírí pres BOOT sektor disket. Stací, když si infikovanou disketu necháte pred zapnutím nebo restartem pocítace v disketové mechanice a (máme li nastaveno v BIOSU nastaveno jako primární nacítání z diskety)máme infikovaný i pocítac, tato disketa nemusí být ani systémová, tedy taková z níž jde spustit operacní systém. Proto je dobré tomu predcházet nastavením v BIOSU pocítace aby nenacítal sistém z diskety. Máte-li infikovaný BOOT sektor diskety a neinfikovanou operacní pamet, ani BOOT disk zasunte infikovanou disketu a napište v príkazové rádce MS DOSu príkaz sys c: a: (ne obrácene!) a BOOT diskety budete mít v porádku, použitím príkazu format a: byste dosáhli stejného výsledku(pokud vám nezáleží na datech na diskete). K obnove se používají nástroje SYS, FDISK, FORMÁT nebo opravné prostredky antivirového programu, viz níže

Strucný postup jak odvirovat pocítac z DOSu:
První a nejduležitejší vecí co potrebujeme je sistémová disketa bez viru nejlépe zamcená proti zápisu a druhá disketa s “dosovskou“ verzí antiviru. Nejdrív zapneme pocítac a v BIOSu nastavíme jako primární bootování z diskety. Uložíme zmeny a restartujeme. Nabootujeme ze systémové diskety a poté vymeníme za disketu s antivirem provedeme odvirování.SOUBOROVÉ viry
SOUBOROVÉ viry infikují spustitelné soubory na záznamových médiích. Vir se zapíše do tela programu a spouští se vždy pri jeho spuštení ne pri jeho prohlížení kopírování nebo editaci. Muže se zapsat na konec souboru a odkazuje na sebe v hlavicce a nebo prepíše svým kódem cást programu nekde uprostred. Objevíte-li vir v nejakém souboru, napr. s príponou Exe, Com, Bat, Dll, vbx, scr, mužete s ním udelat nekolik vecí:
- funkcí opravit, lécit, obnovit, dokáže-li to antivirový program a není duležitá cást programu
prepsána telem viru.
- smazat nebo prejmenovat ho napríklad na Ex_, Co_, Ba_, Dl_, aby nebylo možno ho ani
omylem spustit nebo aktivovat, vždy je však potreba uvedomit si, v jakém adresári je a k
jakému úcelu soubor slouží
- ihned ho nahradit souborem ze zálohy, který je v porádku
- pro obnovu systémových souboru(io.sys, msdos.sys, command.com) použijte príkaz sys a:
c:, máte-li nezavirovanou disketu, ze které jste zavedli operacní systém stejné verze.

MULTIPARTITNÍ viry
MULTIPARTITNÍ viry infikují jak soubory, tak i systémové oblasti, v prípade infekce postupujte podle návodu pro souborové a boot viry.

MAKRO viry
MAKRO viry infikují dokumenty nebo šablony Wordu a Excelu, tím že do nich zapíší automaticky spouštené makro. V prípade infekce tímto typem viru bych použil lécení antivirového programu nebo bych smazal všechny makra(pokud nejsou duležitá). Nejbežnejší makroviry se nejprve automakrem infikují normal.dot (šablona která se spouští pri každém otevrení dokumentu) a pak každý další otvíraný dokument.

CERVI
CERVI jsou viry šírící se e-mailem, vetšinou pomocí bezpecnostních der e-mailových programu nebo je spustí sami uživatelé v domnení, že jde o bežnou prílohu el. dopisu. Po spuštení se rozešlou s vlastní kopií jako prílohou na adresy v kontaktech nebo adresy z odeslaných/prectených starých e-mailu. Príjemce email bezstarostne otevre, protože adresa odesílatel patrí známému cloveku.( Morrisuv cerv, Code Red, I_Love_You)

Trojské kone
Trojský kun je vir který se k nám dostane samostatne emailem nebo schovaný v tele jiného viru. Casto slouží jako backdoor (zadní vrátka) a plní príkazy svého autora který sedí nekde u vzdáleného pocítace. Typickým požadavkem muže být napríklad povel: vymaž soubor, vypni pocítac, vypni klávesnici.


Spyware
Spyware je malá utylita která se na instaluje spolu s instalaci jiného programu a ta pak posílá informace o vás, vašich heslech a další údaje stažené z vašeho pocítace firme nebo osobe, která tuto utilitku vytvorila.Vlastnosti viru:
Rezidentní
Sídlí v RAM a kontroluje diskové operace a pri jakémkoli otevrení, zápisu, nebo spuštení okamžite infikuje onen soubor. Nejcasteji se zavedou do pameti pri startu PC.
Stealth
Maskují se pred antivirovým programem. Pokud antivir zkoumá místa, kde je virus, vrací mu tento virus nikoliv sebe sama, ale takový obsah, aby nic nepoznal. Antivir musí mít zabudovány anti-stealth techniky, aby jej odhalil.
Polymorfní
Mení svuj kód v závislosti na situaci, v které se reprodukují. A velmi složite se odhalují.Prevence
Samozrejme, že ani prevence není stoprocentní, jen devetadevadesátiprocentní. Tvurci viru jsou vždy o krok napred, protože doma mají antivirové programy, znají každé jejich zákoutí a zkoušejí na nich své viry. Až se vir dostane do ´obehu´, dostane se i do pole pusobnosti tvurcu antiviru. Ti antivir opraví, aby nový vir našel, a tak jde vše stále dokola.

Pár bodu o tom jak chránit svuj pocítac:
Prenášené a nové programy, tedy soubory kontrolovat antivirovým programem. Kontrolovat nejen EXE soubory, protože infikován muže být i dokument Wordu nebo obsah zazipovaného soubor. Programy, dokumenty a konfiguraci, o které bych nerad prišel, zálohuji na jiné médium, než kde jsou uloženy. Zálohovat se dá napr. na diskety zip médium pásky nebo predevším na CD. Pro všechny prípady je duležité mít pripravenu startovací disketu. Záloha se nedelá jen z duvodu ochrany proti virum, muže se vám totiž prihodit i havárie pevného disku. Jednou za cas kontrolovat integritu souboru, zda se mi napr. nemení velikost spustitelných souboru. Pravidelne aktualizovat databázové soubory (databáze viru) antivirových programu, aby byly antivirové programy stále schopné najít rozpoznat a odstranit i nové viri. Abyste prešli nákaze vašeho pocítace pres internet, pred otevrením príloh (EXE, COM, DOC, VBS atd. souboru.) si je proverte antivirem, dávejte si pozor, jaký typ souboru otevíráte, soubor muže vypadat jako obrázek (napr. ma-fotka.jpg), ale protože máte v pocítaci nastaveno nezobrazovaní prípon, soubor muže ve skutecnosti být vir (tedy ma-fotka.jpg.vbs, ma-fotka.jpg.scr atd.). Pozor predevším na prípony EXE a VBS z neznámých i známých e-mailových adres. Posledne mi prišly z jedné e-mailové adresy dva soubory, ´letacek.doc´ a ´unregmp2.exe´, EXE soubor byl infikován dost rozšíreným virem Win32:Magistr. A nekolik týdnu predtím mi prišly od známého také dva soubory, DOC a EXE, byl to nejaký ´manuál´. Oba jsem si pred (!) otevrením zkontroloval a zjistil, že je opet EXE soubor je infikovaný. Takto Vám muže prijít od známého (bez jeho pricinení) napr. instalacní manuál k nejakému ´programu´ a ukázka samotného ´programu´, nebo nová ´hra´ spolu s manuálem. Neukáznený uživatel PC, infikaci PC zjistí až od nekoho jiného.
Nakonec uvádím úplne nejzákladnejších vecí co delat proti virum: Obcas(jednou za mesíc) pustit antivir, neotvírat prílohy o kterých jednoznacne nevíte od koho jsou, bez jejich proskenování.

Jak pracují antiviry?
SCANOVÁNÍ
Antivirový program má databázi, ve kterém jsou uloženy kódy viru, které porovnává s obsahem scanovanými souboru, dále jejich jména, krátkou charakteristiku a zpusob odstranení. Tato metoda je velice spolehlivá, ale je úcinná pouze s nejnovejší databází viru. Se strou databází nové viry težko odhalíte.

HEURISTICKÁ ANALÝZA
Další metodou je tzv. heuristická analýza (rozbor), což je v podstate rozbor obsahu souboru co se týce jejich naprogramování. Muže být napr. podezrelé, když se program, tedy spustitelný soubor, bude snažit otvírat a zapisovat do jiných spustitelných souboru. V tom prípade muže program vypsat na monitor: "Soubor c:\\xxx muže být zavirován neznámým virem”. Tato metoda hledání viru dokáže odhalit nejnovejší a dosud neznámý vir, tedy i takový, který není ješte v databázi antivirového programu.
Nevýhoda této metody: Heuristická analýza muže chybne oznacit soubory, které jsou zcela v porádku, protože nekteré programy se mohou stylem naprogramování podobat kódování nekterého viru. Je treba upozornit, že heuristika není 100% úcinná, ale dokáže odhalit uplne nový neznámý vir.

TEST INTEGRITY (KONTROLA ZMEN)
Tretí metodou vyhledávání viru je cinnost antiviru, pri které antivir informace o souborech s informacemi databáze, porovnává velikost souboru a dále velikostí souboru naposledy zapsanou v databázi. Casteji než velikost avšak porovnává kontrolní soucet souboru, což je zbytek souctu všech bytu v souboru po delení vhodným císlem, napr. 256.
Pokud se napr. zmení velikost spustitelného souboru, lze predpokládat, že muže být infikován virem, pokud nebyla napríklad instalována novejší verze programu. Jedním ze zpusobu jeho využití antivirem je, že kontroluje soubory a všechny zmenené soubory následne kontroluje scanováním.
Nevýhoda této metody: Autor viru mohl znát jméno databáze, souboru, kam se informace ukládají a mohl toho zneužít. Pri spuštení kontroly zmen na disku se presvedcte, zda nemáte vir v operacní pameti, protože pri spuštení kontroly by mohlo dojít k další infekci dosud neinfikovaných dat na disku. Tato metoda sama o sobe viry nehledá, ale zkoumá, zda nejaký vir nezacal na disku pusobit s vetší intenzitou.

REZIDENTNÍ SLEDOVÁNÍ
Nekteré antiviry dále mohou zahrnovat techniku rezidentního sledování cinnosti pocítace, pri startu pocítace se automaticky do operacní pameti pocítace RAM umístí rezidentní antivir a sleduje probíhající cinnost. Antivir beží v pozadí a to muže prijít uživateli velmi vhod, protože napr. pri zápisu do systémové oblasti disku, nebo modifikaci souboru s príponou EXE, COM prípadne umístení do tela nejakého jiného známého viru vás antivirový systém upozorní na toto neobvyklé chování a ceká na vaši reakci (záleží na druhu antiviru a jeho nastavení).

AVG 6.0
AVG 6.0 nám nabízí dvoje uživatelské rozhraní, pro zacátecníky a pro pokrocilé. Pracovní plocha AVG v pokrocilém rozhraní obsahuje tyto složky - testy, výsledky testu, servis, informace, nápoveda. Složka testy obsahuje následující prvky:
Manažer testu - umožnuje vytváret vlastní uživatelské testy, mazat nepotrebné testy a menit nastavení testu. Umožnuje vytváret vlastní uživatelské testy, mazat nepotrebné testy a menit nastavení testu.
Plánovac testu - umožnuje nastavit pro existující testy automatické spuštení.

Rychlý test - Prvoverí systémové soubory.
Hlavní test – Je základním testem antivirového systému AVG. Slouží hlavne k dukladnému otestování cílových objektu - nejcasteji disku a adresáru .
Kompletní test – Víceméne vychází z hlavního testu jen je pridané uživatelské rozhraní

Ostatní složky (výsledky testu, servis, informace, nápoveda), už nejsou tak duležité.
Výsledky testu - zobrazíme dvojitým kliknutím nebo kliknutím na + na levé strane
Složka servis - obsahuje možnosti nastavovat AVG, prípadne jej aktualizovat a možnost vytvorení záchranné diskety, kterou rozhodne doporucuji.
Složka informace obsahuje možnost zobrazení informací o vašem pocítaci, virech (tuto složku nelze brát jako složku viru které muže AVG nalézt. Ve složce jsou popsány pouze viry, které jsou necím zajímavé.), o programu a také kontakty na firmu Grisoft.
Nápoveda co víc než HELP

Další antiviry

AVAST32
Antivir AVAST32 je výtvorem ceské firmy, firmy Alwil Sofware. AVAST32 je urcen pro Windows 95/98/NT/2000/Me/XP. Pro majitelé starších stroju Firma Alwil Sofware má antivir i pro slabší stroje. Je jím AVAST!, který je urcen pro MS-DOS a Windows 3.x

Norton AntiVirus 2000 Tvurcem tohoto antiviru je firma Symantec. Norton AntiVirus je urcen pro Windows 95/98/NT/2000/Me/XP. Je i v Ceštine!

Další méne známé antiviry: eSafe Protect v.2.2, Guard Dog v. 2.01, InterScan VirusWall v.3.32 AVP (Kaspersky Antivirus), McAfee Virus Scan (jeden z prvních antiviru

Diskusia

REAGOVAT

20170804yuanyuan napísal/a - 4. 8. 2017 - 08:14

discount oakley sunglasses

moncler jackets

ralph lauren outlet online

pandora uk

ralph lauren

michael kors outlet online

polo ralph lauren outlet online

polo ralph lauren

coach factory outlet online

coach outlet store online

true religion jeans outlet

christian louboutin pas cher

adidas outlet online

burberry outlet

vans store

mont blanc pen

air max 90

christian louboutin outlet

hermes bags

louis vuitton bags

marc jacobs outlet

christian louboutin sale

michael kors

red bottom

giuseppe zanotti sale

coach outlet store online

celine outlet online

christian louboutin outlet

adidas yeezy boost

nike air max 95

swarovski sale

mlb jerseys

kate spade outlet

gucci

nike outlet store

coach outlet store online

longchamp bag

longchamp pliage

air max shoes

celine handbags

longchamp soldes

ralph lauren sale

cheap jordan shoes

adidas nmd runner

hollister kids

retro 11

polo ralph lauren outlet online

yeezy boost 350

toms outlet

cheap air max

christian louboutin shoes

adidas store

coach outlet online

michael kors outlet store

michael kors outlet canada

coach outlet online

cavaliers jerseys

michael kors outlet online

pandora

coach handbags outlet

red bottom heels

yeezy boost

ralph lauren sale clearance uk

air jordan retro

fred perry polo shirts

fred perry shirts

adidas nmd r1

fitflops sale clearance

true religion jeans outlet

pandora charms outlet

ralph lauren outlet online

birkenstock outlet

cheap jordan shoes

kate spade outlet online

cheap nike sneakers

coach outlet store

pandora charms sale

birkenstocks

moncler outlet online

longchamp sale

ralph lauren outlet

kd 8 shoes

texans jerseys

kate spade outlet online

louis vuitton outlet online

coach factory outlet store

ralph lauren

coach outlet online

michael kors outlet store

longchamp bags

toms

michael kors outlet clearance

pandora jewelry store

coach outlet online

true religion jeans

adidas

ecco outlet

mbt

coach factory outlet

clarks

coach outlet store

rolex replica watches for sale

air jordan shoes

pandora jewelry

adidas nmd runner

ralph lauren uk

fitflops sale

coach factory outlet online

coach factory outlet online

michael kors outlet store

louis vuitton purses

birkenstock outlet store

michael kors handbags outlet

fitflop

versace

air max pas cher

oakley sunglasses outlet

pandora jewelry outlet

mulberry

jerseys cheap

coach outlet

yeezy shoes

adidas superstar

adidas

michael kors outlet online

coach factory outlet

louis vuitton outlet store

ralph lauren outlet

air max

ray ban sunglasses outlet

birkenstock uk

true religion jeans outlet

michael kors outlet online

toms outlet

giuseppe shoes

louboutin outlet

coach factory outlet online

harden shoes

mont blanc pens

cowboys jerseys

supra for sale

pandora charms

fitflop shoes

coach outlet store online

coach factory outlet

air jordans

adidas nmd runner

ugg boots

mulberry outlet uk

eahawks jerseys

under armour outlet

chaussures louboutin

adidas nmd r1

adidas yeezy boost 350

levis outlet

nfl jerseys wholesale

uggs outlet

oakley sunglasses outlet

adidas yeezy boost

adidas yeezy boost

pandora charms sale clearance

uggs outlet

adidas trainers

louboutin shoes

red bottom

coach factory outlet online

valentino

yeezy boost 350

hollister clothing

coach factory outlet

jordan uk

coach factory outlet online

nike flyknit

nmd adidas

pandora charms

nike outlet store

adidas sneakers

ugg

hermes bags

michael kors

longchamp handbags

michael kors outlet

michael kors

kate spade outlet online

birkin handbags

air max

coach outlet store

yeezy boost

uggs outlet

salomon outlet

michael kors outlet store

fendi bags

coach outlet online

pandora uk

ray bans

cheap nfl jerseys

longchamp

nike free run flyknit

nike roshe shoes

adidas uk

ray ban sunglasses discount

valentino outlet

air max 90

yeezy boost 350 v2

michael kors uk

pandora charms

pandora charms outlet

pandora soldes

clarks shoes outlet

gucci borse

fred perry polo shirts

polo ralph lauren

ralph lauren

kate spade uk

pandora charms outlet

pandora charms sale clearance

nike air max 95

vans outlet

coach outlet online

prada outlet online

nike outlet online

birkenstock outlet

michael kors outlet store

longchamps

ralph lauren sale

nike free 4.0 flyknit

air max outlet

rolex replica watches

dansko shoes

cheap oakley sunglasses

louis vuitton factory outlet

uggs outlet

michael kors outlet clearance

cheap jordan shoes

tory burch outlet online

valentino outlet

coach outlet online

ray ban sunglasses cheap

nike outlet

adidas trainers

coach outlet online

cheap ray ban sunglasses

coach outlet online

mbt

nfl jerseys

cheap nike shoes

louboutin shoes

toms

coach factory outlet online

pandora bijoux

heat jerseys

coach outlet online

broncos jerseys

yeezy boost 350

ralph lauren uk

nfl jerseys cheap

tory burch outlet online

ysl bags

ed hardy outlet

yeezy boost

coach factory outlet online

nike free run

nike uk

dolce and gabbana outlet online

ed hardy store

air max 90

coach outlet online

coach factory outlet online

birkenstock shoes

discount oakley sunglasses

adidas running shoes

tory burch shoes

pandora charms sale clearance

adidas ultra boost

fake rolex watches

polo ralph lauren outlet

adidas superstar trainers

michael kors outlet

adidas sneakers

pandora charms sale clearance

hermes outlet

mbt

parada bags

swarovski crystals

ralph lauren sale

pandora jewelry

clarks shoes for women

cheap oakley sunglasses

jimmy choo shoes

polo ralph lauren outlet online

polo ralph lauren outlet

cheap ray ban sunglasses

polo ralph lauren

michael kors

moncler uk

sac longchamp

yeezy shoes

ralph lauren outlet

moncler uk

michael kors outlet online

coach factory outlet

sac longchamp

coach outlet online

mulberry uk

kate spade bags

michael kors outlet online

gucci outlet online

coach outlet online

michael kors bags

mlb jerseys

cheap nfl jerseys wholesale

mulberry handbags

ralph lauren outlet

adidas outlet

pandora charms sale clearance

mlb jerseys whgolesale

pandora charms outlet

rolex replica watches for sale

michael kors bags

adidas nmd runner

nike sneakers

michael kors handbags

mlb jerseys

ralph lauren outlet online

fitflop sandals

pandora outlet

kd shoes

true religion outlet online

christian louboutin shoes

coach outlet online

christian louboutin

coach outlet online

coach outlet online

coach factory outlet online

true religion

michael kors

michael kors outlet online

fitflops sale

longchamp bags

dansko sale

coach outlet online

discount nike shoes

coach factory outlet online

nike roshe one

coach outlet online

birkenstock

longchamp handbags

birkenstocks

birkenstock shoes

rolex watches

nfl jerseys

michael kors outlet clearance

timberland boots outle

true religion jeans outlet

fitflops clearance

hermes bag

pandora charms sale clearance

nike outlet

cheap jordan shoes

jordans

adidas nmd r1

polo ralph lauren pas cher

fitflops

michael kors outlet store

ray bans

patriots jerseys

discount oakley sunglasses

christian louboutin sale

louboutin outlet

longchamp bags

ugg outlet online

moncler coats

dansko outlet

fitflops sale clearance

coach outlet store

coach outlet store online clearance

air max

swarovski uk

pandora charms sale

warriors jerseys

ralph lauren sale clearance uk

cheap air jordans

red bottom shoes for women

louboutin outlet

yeezy 350 boost

coach outlet store online

tods shoes

nike outlet store

coach factory outlet online

tods outlet

pandora jewelry outlet

nike outlet store online

michael kors outlet clearance

adidas superstars

chi flat iron

nike sneakers

adidas superstar shoes

hermes outlet online

cheap jerseys

coach factory outlet

ray ban glasses

coach purses

air max

jordan shoes

adidas superstars

michael kors bags

yeezy boost

curry shoes

columbia outlet store

coach factory outlet

adidas nmd r1

parker pen

jordan retro

jordan shoes

oakley sunglasses wholesale

nike store

adidas sneakers

coach outlet online

cat boots

louis vuitton factory outlet

yeezy boost 350

adidas outlet store

marc jacobs

adidas yeezy boost

christian louboutin

polo ralph lauren outlet

birkenstock

cheap jordans for sale

adidas outlet store

fitflops sale clearance

yeezy shoes

nike air max

toms

birkenstock outlet

adidas outlet online

coach outlet online

fitflops sandals

longchamp handbags

michael kors

polo ralph lauren outlet online

salomon outlet

moncler pas cher

kate spade outlet store

burberry outlet online

coach outlet store

louboutin outlet

michael kors outlet store

michael kors outlet canada

coach outlet canada

clarks shoes outlet

columbia outlet

coach factory outlet online

christian louboutin shoes

longchamp outlet store

salomon boots 

kate spade handbags

coach factory outlet online

montblanc

dansko

michael kors

oakley sunglasses outlet

nike store

ray ban glasses

REAGOVAT

20170803 xushengda napísal/a - 3. 8. 2017 - 09:22

coach outlet store online

coach outlet store online

toms

adidas trainers

air jordan retro

michael kors outlet clearance

cowboys jerseys

pandora

coach outlet online

coach factory outlet online

mlb jerseys

dolce and gabbana outlet online

michael kors

yeezy boost

michael kors

oakley sunglasses outlet

air max

longchamp bag

coach factory outlet online

mbt

air max

rolex replica watches

chi flat iron

coach factory outlet online

longchamps

cheap jordan shoes

nike outlet

fitflops clearance

kate spade outlet store

coach outlet store online

michael kors outlet store

pandora soldes

tory burch outlet online

ed hardy store

polo ralph lauren outlet online

adidas

coach outlet online

longchamp pliage

pandora jewelry outlet

adidas superstars

louis vuitton outlet online

nike outlet store

cheap jordan shoes

adidas running shoes

nike free 4.0 flyknit

cheap air jordans

hermes bag

air jordan shoes

christian louboutin outlet

moncler coats

nike store

pandora charms

michael kors outlet online

rolex replica watches for sale

polo ralph lauren outlet online

polo ralph lauren

red bottom

air max

michael kors

broncos jerseys

mulberry

pandora uk

air max 90

ralph lauren outlet

true religion jeans outlet

louis vuitton factory outlet

adidas outlet online

pandora charms sale clearance

moncler uk

oakley sunglasses wholesale

ugg

prada outlet online

polo ralph lauren outlet

coach outlet online

cheap ray ban sunglasses

jordans

michael kors outlet canada

eahawks jerseys

adidas

ugg outlet online

air jordans

coach outlet store

uggs outlet

fitflops sale

cheap jerseys

moncler pas cher

coach factory outlet online

longchamp bags

mulberry outlet uk

coach outlet online

pandora charms sale clearance

kate spade outlet online

heat jerseys

cheap nfl jerseys wholesale

valentino outlet

pandora charms sale clearance

ralph lauren outlet

nike sneakers

longchamp sale

mont blanc pens

kate spade outlet

coach outlet store

pandora charms sale

longchamp bags

fred perry polo shirts

longchamp handbags

coach outlet store online clearance

coach outlet canada

parker pen

vans store

michael kors outlet online

nike air max

cheap nike shoes

coach purses

birkenstock

kate spade outlet online

michael kors

burberry outlet

coach outlet online

coach factory outlet

nfl jerseys

fitflops sale clearance

mlb jerseys

louboutin outlet

nike uk

swarovski uk

coach factory outlet online

longchamp bags

ray ban glasses

yeezy 350 boost

michael kors handbags

cheap jordan shoes

giuseppe zanotti sale

michael kors bags

fred perry shirts

ray ban glasses

michael kors outlet store

hermes bags

coach factory outlet

fitflop shoes

christian louboutin sale

nike air max 95

dansko

jimmy choo shoes

vans outlet

yeezy boost 350

cheap oakley sunglasses

louis vuitton factory outlet

adidas nmd runner

coach outlet online

toms outlet

adidas nmd r1

coach outlet

pandora jewelry

coach factory outlet

kd shoes

coach factory outlet online

clarks shoes for women

christian louboutin

longchamp handbags

adidas outlet online

versace

adidas ultra boost

warriors jerseys

michael kors outlet clearance

michael kors outlet store

hollister clothing

moncler uk

hermes bags

michael kors

marc jacobs outlet

coach factory outlet

polo ralph lauren outlet

adidas superstar trainers

ralph lauren sale

sac longchamp

polo ralph lauren outlet online

levis outlet

coach outlet online

pandora charms sale clearance

fitflops sale clearance

adidas superstars

coach factory outlet

longchamp soldes

parada bags

michael kors uk

adidas superstar

clarks shoes outlet

fitflops sandals

timberland boots outle

michael kors handbags outlet

polo ralph lauren outlet

toms

nike outlet store

ray bans

ralph lauren outlet online

mbt

air max pas cher

true religion jeans outlet

michael kors

nike flyknit

dansko sale

coach factory outlet online

nike sneakers

harden shoes

fitflops sale clearance

adidas superstar shoes

fred perry polo shirts

moncler outlet online

tods outlet

michael kors outlet online

adidas trainers

ed hardy outlet

uggs outlet

christian louboutin

birkenstock outlet store

nike outlet store online

adidas sneakers

birkenstock shoes

michael kors outlet online

salomon outlet

marc jacobs

kate spade bags

jordan shoes

coach outlet online

mulberry uk

pandora charms outlet

adidas outlet

coach outlet online

jerseys cheap

birkenstock outlet

burberry outlet online

coach factory outlet

yeezy shoes

kate spade uk

adidas outlet store

yeezy boost

coach outlet store

tory burch shoes

adidas yeezy boost

ray bans

ugg boots

oakley sunglasses outlet

ysl bags

cheap nfl jerseys

adidas uk

cheap ray ban sunglasses

gucci

christian louboutin shoes

fitflop sandals

michael kors outlet online

louboutin outlet

air max 90

fitflop

swarovski sale

michael kors outlet canada

ray ban sunglasses outlet

air max shoes

adidas nmd r1

dansko shoes

adidas yeezy boost

celine handbags

gucci borse

nike free run flyknit

christian louboutin shoes

pandora charms outlet

ralph lauren outlet

curry shoes

true religion outlet online

coach outlet online

pandora charms sale clearance

michael kors outlet online

red bottom heels

adidas nmd runner

kate spade handbags

hollister kids

birkenstock uk

discount oakley sunglasses

pandora charms

christian louboutin sale

coach factory outlet online

dansko outlet

pandora outlet

coach outlet online

louboutin shoes

adidas nmd r1

adidas yeezy boost

michael kors outlet

coach outlet online

michael kors outlet store

nike roshe shoes

fitflops

toms outlet

nfl jerseys cheap

red bottom

supra for sale

coach factory outlet online

michael kors outlet

coach factory outlet

birkenstock shoes

louboutin shoes

yeezy boost 350

pandora charms outlet

christian louboutin outlet

ralph lauren sale

louboutin outlet

discount oakley sunglasses

mont blanc pen

discount oakley sunglasses

discount nike shoes

moncler jackets

tods shoes

pandora jewelry outlet

nike free run

longchamp handbags

ray ban sunglasses cheap

hermes outlet

michael kors bags

yeezy boost 350 v2

coach outlet online

coach factory outlet store

kd 8 shoes

polo ralph lauren pas cher

swarovski crystals

true religion

pandora jewelry store

jordan retro

jordan uk

uggs outlet

columbia outlet store

nfl jerseys wholesale

coach outlet online

under armour outlet

coach factory outlet online

polo ralph lauren outlet online

ralph lauren uk

coach outlet online

red bottom shoes for women

fendi bags

true religion jeans outlet

pandora charms sale clearance

fake rolex watches

ecco outlet

louboutin outlet

ralph lauren sale clearance uk

coach handbags outlet

adidas store

valentino

chaussures louboutin

adidas sneakers

clarks

birkenstock

mlb jerseys

gucci outlet online

louis vuitton purses

michael kors

retro 11

coach outlet store

cat boots

michael kors outlet store

true religion jeans

sac longchamp

adidas yeezy boost

michael kors bags

coach outlet store online

nike outlet online

adidas yeezy boost 350

mbt

giuseppe shoes

coach outlet online

nike outlet store

mulberry handbags

longchamp outlet store

christian louboutin pas cher

ralph lauren sale

pandora bijoux

birkenstock outlet

christian louboutin shoes

jordan shoes

birkenstocks

yeezy shoes

nike air max 95

adidas outlet store

true religion jeans outlet

yeezy boost

polo ralph lauren

michael kors outlet store

toms

cheap air max

oakley sunglasses outlet

birkin handbags

air max outlet

columbia outlet

salomon boots 

montblanc

yeezy boost 350

nmd adidas

pandora charms sale

ralph lauren outlet online

nfl jerseys

ray ban sunglasses discount

birkenstock outlet

salomon outlet

fitflops sale

coach factory outlet online

pandora charms outlet

pandora uk

cavaliers jerseys

michael kors outlet online

adidas nmd r1

louis vuitton bags

hermes outlet online

cheap jordan shoes

ralph lauren

coach outlet online

cheap nike sneakers

texans jerseys

louis vuitton outlet store

tory burch outlet online

michael kors outlet clearance

birkenstocks

mlb jerseys whgolesale

cheap oakley sunglasses

coach outlet online

michael kors outlet store

ralph lauren

ralph lauren sale clearance uk

nike roshe one

coach factory outlet online

polo ralph lauren

rolex watches

air max 90

ralph lauren outlet online

longchamp

ralph lauren uk

pandora jewelry

adidas nmd runner

rolex replica watches for sale

coach factory outlet online

kate spade outlet online

yeezy boost

coach factory outlet online

patriots jerseys

nike store

air max

adidas nmd runner

yeezy shoes

cheap jordans for sale

ralph lauren

ralph lauren outlet

pandora charms

yeezy boost 350

uggs outlet

coach outlet store

coach outlet online

nike outlet

adidas sneakers

coach outlet online

coach outlet store online

valentino outlet

clarks shoes outlet

michael kors outlet clearance

celine outlet online

xsd8.03

Zapoj sa do diskusie (2)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Infekce viry herpes… 18. 11. 2006 935 -- --
 
cz Fytopatologické… 6. 3. 2011 4523 11.0 3462
 
cz Viry a trojské koně 30. 3. 2008 4195 6.1 2184
 
cz Poznání Boha a… 4. 1. 2007 4363 5.4 1977
 
cz Infekce viry herpes… 18. 11. 2006 737 -- --
 
cz Viry 30. 5. 2008 5366 1.9 526
 
sk Viry a stavba bunky 25. 8. 2011 3622 3.2 881
 
cz Počítačové viry - 28. 8. 2008 3939 6.5 2004
 
cz Viry a boj s nimi 7. 3. 2011 3675 2.9 928
 
cz Oficiální WWW… 19. 7. 2006 3759 -- --