NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Spotrebiteľské trhy a nákupné správanie spotrebiteľa

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Ekonómia, manažment a marketing

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:528

Počet písmen:3,205

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:1.78

Počet zobrazení / stiahnutí:4202 / 83

Veľkosť:3.75 kB

Spotrebitelské trhy a nákupné správanie spotrebitela

nákupné správanie spotrebitela sa týka nákupného správania jednotlivcov a domácností, ktorí nakupujú výrobky a služby na osobnú spotrebu.

spotrebitelský trh je tvorený všetkými konecnými spotrebitelmi.

model spotrebitelského správania predstavuje odpoved na otázku "ako spotrebitelia reagujú na rôzne marketingové stimuly, ktoré môže firma použit"

osobné charakteristiky ovplyvnujúce spotrebitelské správanie:

1. kultúrne faktory - majú najhlbší vplyv na spotrebitelské správanie

kultúra - najzákladnejšia prícina osobných túžob a správania

subkultúra - skupina ludí s podobným systémom hodnôt, ktorý vyplýva z bežných životných skúseností a situácií

sociálna vrstva je relatívne stála a usporiadaná cast spolocnosti, ktorej clenovia majú rovnakú hierarchiu hodnôt, záujmov a foriem správania; hodnotí sa na základe kombinácie povolania, príjmu, vzdelania, bohatstva a iných premenných

2. spolocenské faktory

- clenské skupiny majú priamy vplyv na cloveka

referencná skupina- slúži na priame alebo nepriame porovnávanie alebo je vzorom

ašpiracná skupina - skupina, do ktorej by jednotlivec chcel patrit; vedie k novému správaniu

- rodina - najvýznamnejšia spotrebitelsko-nákupná jednotka spolocnosti a je predmetom výskumov

- úloha a postavenie - aktivity, ktoré od jedinca ocakávajú ludia v jeho okolí/vyjadruje všeobecné uznanie, ktoré mu priznáva spolocnost

3. osobné faktory

-vek a štádium životného cyklu

- povolanie

- ekonomická situácia

- životný štýl - spôsob života cloveka, ktorý sa prejavuje v jeho aktivitách, záujmoch a názoroch; na jeho klasifikáciu sa používa psychografia)

- osobnost a sebavedomie - osobnost vyjadruje jedinecné psychologické vlastnosti cloveka, ktoré vedú k spôsobu, akým reaguje na vlastné okolie; sebavedomie reprezentuje súbor predstáv, ktoré má clovek o sebe

4. psychologické faktory

- Freudova teória motivácie - clovek nie je schopný dokonale pochopit svoju motiváciu

- Maslowova teória motivácie ludské potreby sú hierarchicky usporiadané

- vnímanie - proces výberu, úpravy a interpretácie informácií (selektívne vnímanie, skreslenie faktov a zapamätanie)

- ucenie sa - vyjadruje zmeny v správaní sa jednotlivca, ktoré vyplývajú zo skúseností

- presvedcenie (vyjadrenie mienky o niecom) a postoje (relatívne stále hodnotenia, pocity a vztahy k urcitému objektu alebo myšlienke)

proces rozhodovania o nákupe:

1. poznanie problému (interné a externé podnety)

2. zhromaždovanie informácií - personálne zdroje, komercné zdroje, verejné zdroje, skúsenosti

3. hodnotenie alternatív - proces osobitý pre každého spotrebitelaa pre každú nákupnú situáciu

4. nákupné rozhodnutie- triedenie, klasifikácia znacky a podoby nákupného zámeru

5. správanie kupujúceho po nákupe

proces nákupného rozhodovania o nových produktoch:

nový produkt oznacuje výrobok, službu alebo myšlienku, ktoré kupujúci prijíma ako nové

proces prijímania je duševný proces, ktorým prechádza jednotlivec od prvého kontaktu s výrobkom až po jeho prijatie

prijatie je rozhodnutie jednotlivca, že sa stane pravidelným spotrebitelom výrobku

1. štádiá procesu akceptovania nového produktu - vnímanie, záujem, hodnotenie, skúšanie, prijatie

2. individuálne rozdiely pri nákupe rovnakého produktu - rôzne kategórie ludí (inovátori, rýchli prijímatelia, rýchla väcšina, oneskorená väcšina, oneskorenci)

3. úloha osobného vplyvu - úcinok názoru cloveka, ktorý môže ovplyvnit nákup produktu

4. vplyv charakteristík produktu na mieru akceptácie - relatívna výhoda inovácie, , kompatibilita inovácie, zložitost inovácie, delitelnost inovácie, možnost sprostredkovania inovácie

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Teoretické základy… 8. 12. 2013 3054 -- --
 
sk Odbytová stratégia… 7. 11. 2007 2421 -- --
 
sk Základy marketingu 28. 3. 2007 1369 -- --
 
sk Marketing … 5. 6. 2004 11771 -- --
 
sk Marketing 15. 3. 2006 2346 -- --
 
sk Marketing- prednáška 9. 11. 2007 2499 -- --
 
sk Cenové rozhodovanie… 28. 8. 2007 1946 -- --
 
sk OCHRANA… 22. 4. 2005 4072 -- --
 
sk Teória a prax… 28. 3. 2007 1946 -- --
 
sk Produkty nových… 26. 1. 2009 3683 -- --