NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Osvietenectvo a jeho obraz v slovenskej klasicistickej literatúre

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Literatúra

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:1218

Počet písmen:6,379

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:3.54

Počet zobrazení / stiahnutí:3282 / 115

Veľkosť:7.73 kB
Zaciatkom 18. stor. sa rozvíjajú prírodné vedy, vzdelanie, a preto sa toto obdobie nazýva osvieternským. Jeho predstavitelia zdôraznovali racionalizmus - rozum, ktorým možno poznat skutocnost. Zakladatelom racionalizmu bol René Déscartes, ktorý je známy výrokom „Cogito - ergo sum!" – myslím, teda som. Všetky vtedajšie vedomosti boli zhrnuté vo velkej francúzskej Encyklopédii, ktorá vznikla na podnet filozofa Diderota.Predstavuje obdobie od roku 1780 – 1860 – klasicizmus na slovensku, obdobie Slovanského národného obrodenia – hnutie vzdelancov za pozdvyhnutie slovenska.Slovanské národné obrodenie prebiehalo v 4 fázach.

- 1780-1820 – Bernolák – pokúšal sa o uzákonenie slovenskej spisovnej reci na základe západoslovenského nárecia (kultúrna Trnavcina) Rok 1789 – vznik Slovenské ucené tovarišstvo

- 1820-1835 – založenie spolku milovníkov reci a literatúry slovanskej

- 1835-1843 – vyriešenie spisovného jazyka – Štúr, Hurban, Hodža v roku 1943 v Hlbokej

- 1843-1848 – tu koncí slovenské národné obrodenieZnaky klasicizmu

- šíri sa z Francie (clasique – dokonalý)

- návrat k antickým témam

- požiadavky – zobrazenie krásy, dobra a pravdy

- v dielach konflikt medzi povinnost, cest ócit, láska

- žánre: vyššie – ódy – oslavné básne, elégie – žalospevy, idyly – veršované tragédie

- žánre: nižšie – epigramy – satirické krátke básne, bájky, zábavná, poézia, komédie

- hrdina má vlastnosti predom dané, nemení sa pod vplyvom casu ani spolocnosti

- píše sa casomierou à dôležity je rytmus verša, založené na striedaní dlhých a krátkych slabík

- verš sa delí na stopy – daktyl, trochej, spondej

- pentameter – 5 stupnový verš a hexameter – 6 stupnový tvoria spolu elegické distichonPredstavitelia Slovenského národného obrodeniaAnton Bernolák


jazykovedec, katolícky knaz, kodifikátor slovenského jazyka; dokázal, že slovencina je na takej istej úrovni ako ostatné jazyky.Diela

- Jazykovedná rozprava o slovenských písmenách – autor zdôvodnuje kodifikovanie spisovného jazyka, predpoklad pre slovenskú literatúru je ustálená spisovná rec s gramatikou a pravopisom.

- Gramatika Slavica – 6 zväzkový slovník SLOVÁR – Slovensko-Cesko-Latinsko-Nemecko-UherskíJozef Ignác Bajza

(1755-1836) – katolícky knaz

Diela
René Mládenca príhody a skúsenosti – 1. Slovenský román – snaha o vytvorenie spisovného jazyka. Napísal v nom román, neuspel, lebo nenapísal gramatiku

1. cast – romantická, dobrodružná, René hladá po svete svoju sestru, chcel upútat pozornost citatela

2. cast – kritický pohlad na Slovensko (zemianstvo, cirkev, alekoholizmus), príbehy, skúsenosti Reného na ceste po Slovensku, kde ho sprevádza tovariš cesty (Jozef Ignác Bajza)

kritizuje – despotizmus zemanov – clovek zastrelil panského zajaca vo svojej kapuste à súd; cirkevné pomery; lud – bohaté svadby à zadlženost; krcmárovJuraj Fándly


(1750-1811) – pôsobil ako knaz, písal bernolákovctinouOdborné diela

Hospodárske listy
Pilní domajší a polní hospodár

Zelenkár

VcelárPoézia
Dúverná zmluva mezi mníchom a diablomDostal sa za to do cirkevného vezenia

Vysvetloval príciny zrušenia žobravých reholí, vedecko-satirická rozprava o zrušení rehole, dialóg medzi mníchom a diablom o reformách Jozefa II. (dialób – kritický, proticirkevný, súhlas s reformami Jozefa II.)2. etapa slovenského národného obrodeniaJán Kollár


Velký básnik slovenského národného obrodenia. V jeho diele vyvrcholila myšlienka slovanskej vzájomnosti.Odborná literatúra


O literární vzájemnosti mezi kmeny a nárecí slovanskými

- idea všeslovanskej vzájomnosti

- slovania by sa mali spojit na základe výmeny kultúr

- je proti Štúrovej slovencine, lebo sa bojí rozdrobenosti

- uznáva len 4 slovanské nárecia


Poézia


Národnie spievanky – zbierka ludových piesní, odkrýva komplikovaný, nepokojný svet, kontrast štastie a žial, radost a bolest, básenn Vlastenec – vlastenecký cit.Slávy dcéra – 1824 – má 5 castí

1. Zála

2. Labe, Rén, Vltava

3. Dunaj

4. Léthe

5. AcheronDej skladby je pomerne jednoduchý. Cestou po rozlicných slovanských krajoch autor vyspieva svoje názory na slovanskú minulost, prítomnost a budúcnost. Celá básen obsahu-je 2 základné zložky

1. Láska k milej

2. Láska k vlasti

Kolárova láska k Míne nie je len láskou k žene. Túžba po Míne rozozvucí v nom city k slovanskému svetu. Mína sa premení na nadludskú bytost, na ideál slovanskej devy, dcéry bohyne slávy. Významnou zložkou skladby sú motývy vlastenectva.Ján Hollý


Nar. 1875-1849, bol katolíckym knazomPreklady
Homéra, Virgília, Ovídia, à vztah k antike, pod názvom Rozlicné básne.

Poézia

lyrika – elégie – odnárodnenie, smútok nad smrtou významných osobností, prírodné motívy

Ódy – vlastenectvo, prírodné motívy

epika – Selanky – 21 idylických básní, témy: mytologícké, lúbostné, folklórne zvyky a spôsob životaVo svojej tvorbe nadviazal na antickú tradíciu – chcel v praxi vyskúšat novú spisovnú slovencinu – Bernolákovcinu.Písal eposy 2 eposy z Velkej Moravy + 1 s historickým námetom. Eposy z VM – Cyrilometodiáda – dej sa odohráva na slovensku, má 6 spevov – príchod Cyrila a Metoda na VM, ich úcinkovanie a život. Epos predstavuje vítazstvo ducha nad nemeckými knazmi.2.epos – Svätopluk – vychádza z historických udalostí, knieža Rastislav bojuje proti franskej ríši, padol do nemeckého zajatia zradou svojho synovca – Svätopluka. Rastislava oslepia a zomiera vo väzení. Frankom padne za obet aj Svätopluk, ktorý má s nimi vyjednávat. Svätopluk uteká zo zajatia postaví sa na celo slovanského vojska a porazí Frankov. V epose vystupuje vela historických postáv a vymyslené postavy.Epos Sláv – je celý vymyslený – predstavuje národ Tatrusov, ktorí bojujú proti cudom (sláv – vodca Tatrancov)Selanky – idilická poézia – postavy majú podobu slovenských pastierov, idilické básne predstavujúce pokojný radostný život.Pavol Jozef Šafárik

Bol skôr linguista, najznámejšie dielo

1. Dielo - Slovanké starožitnosti.

2. Dielo – Slovanský národopis

Ján Chalúpka


Bol prvým úspešným slovenským dramatikom.Kocúrkovo len aby sme v hanbe nezostali – jeho najznámejšia hra; predstavil v nej svet malého mesta, stromy – hlavnými zložkami spolocnosti. Predstavitel feudalizmu, zemana cirkevný inšpektor pán s Chudobíc. Predstavitel malomestkej buržoázie, cižmársky majster Tesnošíl a jeho rodina a tretiu skupinu tvorí mladá pokroková generácie predstavená ucitelom slobodom. Pán a Tesnošil sú smiešne figúrky. Ich názorová obmedzenost a zadubenost sú vážnou prekážkou napomôct comukolvek pokrokovému. Obidve tieto rodiny sú slovenského pôvodu, ale za slovenský pôvod sa hanbia a snažia sa rozprávat inác ako po slovensky. Do slovenciny vplitajú latinské a madarské výrazy, ktoré komolia a ich významami nepoznajú. Domnivajú sa, že rozprávajú vznešene. Sú však smiešny a ich nevdelanost a hlúpost trcí z každého rožka. Protiklad týmto dvom tvorí inteligent ucitel Sloboda. Je to pokrokový mladý clovek vzdelaný, nahanbí sa za svoj jazyk ani za svoj národ. Z jeho názorov prevažuje duch národnej znášanlivosti. Hra bola velmi úspešná.Román Bendegúz – tercom výsmechu je šovinizmus.


--------------------------------------------------------------------------------

Špeciálne podakovanie pre:

subory pochadzaju od Pala Grosa
(http://members.xoom.com/palino/ - gpalino@usa.net),
OA Hrobakova Blava, resp. súkr. OA Liberta BA.

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)