NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Umenie a výchova v antike

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (5)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Estetika

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:812

Počet písmen:4,541

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:2.52

Počet zobrazení / stiahnutí:7740 / 309

Veľkosť:5.3 kB

(4.10.´99)
Estetika – veda o produktoch zmyslového vnímania , o kráse
- v r. 1750 ju vytvára nem. klasic. filozof Baumgarten
[aesthesis = vnímatelný zmyslami; aestheticos = týkajúci sa vnímania]

- prudký vývoj nastáva hlavne v období klasickej nemeckej filozofie (Kant, Hegel)
- v 20. stor. vzniká vela koncepcií snažiacich sa vysvetlit umenie (kybernetika, štrukturalizmus)
- dejiny estetiky sa odvodzujú nie od nem. klasic. filozofov, ale až od antiky. Dalšie dejiny estetiky sú len jednotlivými inkarnáciami (európ. umenie. transformuje antiku – stredovek, baroko, klasicizmus, ...)
- 1508 - umelec. archeológia, vykopávky – objav rím. kópie gr. sochy (súsošie Laokón)
- grécke umenie je slobodné, nepodlieha žiadnej autorite, nábož., ani štátu. Gréci vytvárajú reflexiu na umenie starovekého Egypta, Mezopotámie, ale tam boli všetky poznatky podriadené ideológii
- samotná reflexia umenia:
 co si o produktoch myslíme
 co si myslela o nich doba
 co si o nich myslel autor
Zaciatky reflexie sú späté so vznikom opozície voci mýtu – nie je tu pevný casový bod
*sami Gréci oznacovali svoj spôsob uvažovania ako filozofiu
- zrod estetiky v starovek. Grécku je spätý s dialogic. metódou, ako súcast filozof. úvah (Platónove dialógy)
- na konci antiky - súbor 7 slobodných umení: 3 vedy zaoberajúce sa slovom = trivium (gramatika, rétorika, logika), 4 císlom = kvadrílium (aritmetika, astronómia, geometria a hudba)
*trivium predstavuje nižšie vzdelanie, kvadrílium vyššie
- slovo a císlo predstavovali 2 zákl. médiá k skúmaniu reality, sú aj zákl. pojmami estetik reflexie. V Grécku boli nástrojom spolocenskej pamäti - existuje 9 múz, ktoré boli dcérami Dia a Mnemosyné, bohyne pamäti. Múzy boli chápané ako spolocenská pamät
- umelecký výtvor bol nositelom cesty cloveka z minulosti do budúcnosti, práve tomuto bola podriadená aj inštitucionálna báza – školstvo : toho myslenie sa zachovalo
- novodobé estetika (klasic. nem. filozofia) – veda o kráse a zmyslovom vnímaní krásy - co si myslí autor o kráse  výroky casto nezrozumitelné
- 1. – 2. st.p.K. - zo 7 slob. umení (ARTES LIBERALES) sa stalo 9 - vyclenila sa architektúra a medicína ako praktické vedy
- základným nástrojom um. sveta sú mýtus & logos (pretrvávajú pocas celej ant. kult.), ktorých vznik súvisí so vznikom ant. reflexie a ant. um.
- najstaršia koncepcia pochádza od Rimana Marka Terentia Vavra (ked si Rimania podrobili grécke inštitúcie, grécke myslenie nezanikla, ale Rim. ho prevzali). Podstata umenia prebieha podla neho v hlave
*Pythagoras odmietal písomný prejav
*músiké = chápané v antike ako múzické umenie spájané s múzami, so zrodom poézie; ako veda o hudbe
múzy:
Erato lúbostná poézia strunový nástroj
Euterpe lyric. poézia dvojitá píštala
Kalliope epika kniha, voskové tabulky
Kleio história
Melpmomene tragédia
Tália komédia vavrínový veniec, palica
Uránia astronómia glóbus
Therpsychoré tanec
Polyhymnia elégia
 gramatika: umenie, veda správneho používania jazyka spojená s filozofickou reflexiou – ci je možné dospiet jazykom k pravde  normatívne kanonizované texty
rétorika: chápala sa ako presvedcivé rozprávanie, ako umelec. pôsobenie na cloveka - psycholog. prvok, stala sa hlav. nástrojom verej. života  hlav. veda (najprepracovanejšia veda antiky)
logika: skúma jazyk ako nástroj pravdivého ponímania skutocnosti (dokumentované Arostotel. dielom). Je pokracovaním otázky, ci je možné jazykom dospiet k pravde.
štylistika: súbor teórií, ktoré sú spolocné pre poetiku, rétoriku a gramatiku; v stredoveku ”druhá rétorika”
Prvé školy vytvárajú sofisti, každý Grék sa musel vediet sám obhajovat  potreba presvedcovat slovom (rétorika)
- starí Gréci spájali vznik matiky s Pythagorom (6. stp.K.) – *súcasník Budhu, Lao´C; Pythagoras je považovaný za tvorcu pojmu filozofia ako veda o správnom myslení; prisudzujú sa mu aj pojmy músicé a harmónia
[fyzis – príroda u Grékov]
[kosmos – usporiadaný vesmír u Pythagora]
aritmetika = zaoberala sa vztahmi císel na základe císel
geometria = -//- v priestore
astronómia = -//- , ktoré sa v priestore pohybujú
hudba = -//- zvukmi, ktoré vydávajú císla v urcitých pomeroch, pohybujúce sa v priestore
Mytologické dedicstvo:
- s ponímaním umenia je spätý orfeovský mýtus; Orfeus: spevák, Apolón: vodca Múz
- z Dionýzových slávností sa zrodila tragédia
Rozdiely v gréckej kultúre:
- existovali 2 modely výchovy: spartanský a aténsky
Cielom spartanskej edukácie bolo vychovat vojaka, ktorý je ochotný obetovat život
muži: od 7 do 20 roku - výchova muža (osobná skromnost, disciplína, úcta k starším, štátu)
od 20 do 30 r. - v službe
od 30 r. - povolenie založit si rodinu
ženy: ideál = zdravá matka schopná vychovat vojaka
Ciel aténskej výchovy: výchova k obcianstvu
- výchova len mužov a tí museli byt slobodnými obcanmi
- škol. systém: školy: 1. štátne, 2. súkromné; pedagógovia = otroci (pedagóg = gr., vzdelaný otrok)
- v 18. rokoch - dospelost
- výchova: 7-18r. - múzické a gymnastické šk. (ucili telesnú zdatnost)
- základná výchova: cítanie, písanie, pocítanie, kreslenie, mytológia a literárne dedicstvo (Homér a Hesiodos); v 12 r. - hudba, hudob. nástroje
- v 4. stor. zacali vnikat súkr. školy (zakladané sofisti), ucila sa rétorika
Založenie Platónovej akadémia: Tu sa dali osvojit základy filozofického myslenia a logického uvažovania


Diskusia

REAGOVAT

sewa villa napísal/a - 24. 4. 2019 - 17:01

sewa villa di bukit danau sewa villa puncak resort sewa villa bukit danau sewa villa puncak murah villa bukit danau villa puncak cendrawasih sewa villa puncak bukit danau villa di puncak cisarua bukit danau sewa villa murah villa bukit danau lot 14 villa puncak bougenville villa bukit danau lot a sewa villa coolibah untuk robongan villa bukit danau lot 1 villa untuk rombongan villa buki danau lot 5 sewa villa kota bunga villa bukit danau lot b villa kota bunga cipanas type alven villa bukit danau lot 7 sewa villa di kota bunga villa bukit danau lot3 villa kota bunga type seruni villa bukit danau lot4 villa di kota bunga villa bukit danau lot 31 villa kota bunga type katalia villa bukit danau lot 13 villa kota bunga villa bukit danau villa joglo sewa villa kota bunga murah sewa villa puncak resort villa puncak coolibah sewa villa coolibah untuk robongan komplek villa coolibah sewa villa kota bunga untuk rombongan villa coolibah utama sewa villa di kota bunga sewa villa di puncak resort villa coolibah utama villa coolibah murah villa di kota bunga villa coolibah sewa villa kota bunga murah sewa villa di coolibah villa kota bunga sewa villa bukit danau lot 14 villa coolibah sewa villa puncak bukit danau lot 13 sewa villa di coolibah sewa villa braja bukit danau sewa villa coolibah sewa villa untuk rombongan di bukit danau sewa villa untuk rombongan di bukit danau sewa villa puncak bukit danau lot b 5 kamar sewa villa puncak bukit danau lot 13 villa puncak bukit danau lot 5 sewa villa villa bukit danau puncak sewa villa di bukit danau sewa villa bukit danau villa braja sewa villa bukit danau sewa villa puncak bukit danau villa bukit danau sewa villa bukit danau lot a Sewa villa joglo bukit danau sewa villa Sewa villa puncak sewa villa di bukit danau villa puncak sewa villa bukit danau bukit danau villa bukit danau https://villabukitdanau.org/ Sewa villa puncak http://www.villapuncakbukitdanau.com/ Sewa villa di puncak https://sewavilapuncak.com

Zapoj sa do diskusie (5)