NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Nemecká literatúra (všetko)

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (1)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Literatúra

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:6212

Počet písmen:36,661

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:20.37

Počet zobrazení / stiahnutí:5869 / 167

Veľkosť:45.47 kB

Nemecká literatúra (všetko)


EURÓPSKA BAROKOVÁ LITERATÚRA
Nemecká literatúra ( 17 – 18 St. )


a.) mystická poézia
b.) vlastenecká poézia
c.) protivojnová poézia
d.) lúbostná poézia
e.) satirická poézia
f.) ludové knižky

nemecký predstavitel: Hans Jakob Christoffer von Grimmelshausen - Dobrodružný
Simlicius Simplicissimus ( Dobrodružný jednoduchý najjednoduhší )

hlavný hrdina : prostoduchý clovek, ktorý rozpráva zážitky z 30 rocnej vojny
- autor podal v tomto románe živý obraz rozlicných spolocenských vrstiev. Priebehy a zážitky
sa striedajú aj so súvekými zábermi zo súvekej spolocnosti.
PREROMANTIZMUS A ROMANTIZMUS

- obdobie, kt. sa rozvíjalo koncom 18 a do polovice 19 St.
- obdobie po velkej francúzskej revolúcii, pred revolúciou 1848
- obdobie rozpadov
- rozpad feudalizmu a vznik kapitalizmu
- v popredí stojí cit proti rozumu – sentimentalizmus
- idealizmus –

najvýznamnejší predstavitel: nemecký filozof HEGEL

individualizmus: zdôraznovanie sily jednotlivca
hlavný hrdina: silný jedinec vzdorujúci svojmu osudu

titanizmus: bol v rozpore s vnútorným aj okolitým svetom, okolitý svet sa hl. hrdinovi zacína odsudzovat, cíti sa osamelý a upadá do hlbokého pesimizmu

- základné princípy romantizmu:

1. literatúra ako prostriedok poznania rôznych tajomstiev, fantázia – nástroj poznania
2. nový hrdina, kt. sa zmieta v rozpore so skutocnostou, autor sa stotožnuje
s hrdinom – autoštylizácia
3. zákl. konflikt medzi snom a skutocnostou
4. literárny sinkretizmus – prelínanie žánrov
do epických žánrov sú zamiešané lyrické úvahy, týkajúce sa hlavne psychyky postáv. Hlavné básnické formy epického charakteru, lyricko-epické skladby – balady
5. romantici vkladali hlavne prvky hovorovej reci, cím chceli oživit jazyk


NEMECKÁ LITERATÚRA

- obdobie 1. polovice 19 storocia v Nemecku bolo poznamenané myšlienkovým vplyvom hnutia nemeckých mladých spisovatelov - vznik skupiny proti spolocnosti, volali sa Strum und Drang ( búrka a vzdor )
- stáli proti rozumu a uprednostnovali city, vášen, lásku, slobodu
predstavitelov tohto prúdu možno rozdelit do 2 prúdov :
1. preromantickí predstavitelia – tí, co síce vnímali myšlienky hnutia, no vo svojej tvorbe nedokázali prekonat klasicistické, estetické normy resp. ich prekonávajú až v neskoršom období svoje tvorby ( Goethe, Schiller )
2. romantickí predstavitelia – tí, ktorí sa stotožnili aj svojou tvorbou s myšlienkami hnutia Strum und Drang ( Heine )

hl. predstavitel tohto hnutia: Johan Wolfgang Goethe


Johan Wolfgang Goethe ( 1749 – 1832 )

- povolaním bol právnik, myslitel a prírodovedec
- pochádzal z rodu cárskeho radcu, vyštudoval právo a pocas štúdia sa zoznámil s Herderom, ktorý bol ideológ hnutia Strum und Drang a ten v nom vzbudil záujem o literatúru, dejiny a folklór

diela: Prométeus ( 1774 ) – óda, vyjadril v nej buricské názory, odpor k feudalizmu
Utrpenie mladého Whertera ( 1774 ) - román
Ifigénia v Tauride
Torquato Fasso
Egmont
Faust


Utrpenie mladého Werthera
- román je písaný formou listov
- typycký romantický hrdina, je citlivý, osamelý, ale nedokáže sa postavit spolocnosti, je pesimista a na konci umiera.
- sentimentálny román, podnietenie k tomuto dielu bola vlastná neštastná láska k Charlote Puffovej ( Lotte ) a na základe súdnych materiálov, ktoré hovorili o jednej samovražde
- ukoncením tohto diela vzbudil velký rozruch, pretože jeho koniec sa chápal ako protest proti meštiackej spolocnosti
- celým dielom preniká kritika spolocnosti
dej:
Hlavným hrdinom je mladý vzdelaný muž, umelec, ktorý odchádza z mesta na vidiek, aby tu našiel inšpiráciu. Na vidieku v prírode nachádza životnú lásku Lottu, no ona je slúbená Albertovi, ktorý sa stáva Wertherovým priatelom. Werther sa snaží s láskou vyrovnat, na Lottu zabudnút, no cit je silnejší a Werther celú situáciu rieši samovraždou

J.W.G. sa prestahoval do Weimaru, stáva sa ministrom, venuje sa štúdiu prírodných vied, vzdáva sa buricského umenia, vzorom sa stáva antika.

Faust
- veršovaná dráma, ktorá má 2 diely – má okolo 1100 veršov
dej:
Vychádza zo stredovekej legendy o ucencovi alchýmie Faustovi, kt. nie je spokojný s výsledkami vedy a túži po novom poznaní, upíše svoju dušu diablovi Mefistotelovi, ten sa snaží ukázat mu rôzne hodnoty života, slúbi mu mladost a lásku.
1.cast: Faust prežíva lásku k Margaréte, má moc, peniaze a slávu, ale on je stále nespokojný. Margaréra umiera a Faust zistuje, že láska je pominutelná.
2. cast: Odohráva sa v Grécku, kde sa Faust ožení s Helenou, majú spolu syna, ktorý však zomrie. Vtedy cisár vedie boj a Faust mu pomáha. Za odmenu si vypýta pás zeme. Pôda je však mocaristá, no na sklonku života prichádza na to, že najdôležitejšou hodnotou je cinorodá práca. Založí vlastnú ríšu, v ktorej sú spravodlivé zákony a láska, až vtedy je štastný, pretože pochopil, že individuálne štastie závisí od ostatných a že sa nedá kúpit nijakými carami, ale len poctivou prácou pre ostatných. Faust umiera, ale vyhráva nad diablom. Mefistoteles je symbolom sebectva, túžby po moci, Faust je symbolom cinorodej práce a tvorivostiHeinrich Heine ( 1797 – 1856 )

- najrevolucnejší
- v jeho tvorbe je velký vplyv ludovej poézie s baladickými prvkami, ludovej slovesnosti
- predstavitel lyriky
- pomocou postáv ludovej slovesnosti ( svetlonosi, milenci bez hlavy ) a romantického konfliktu vyvolával baladickú až hrôzostrašnú náladu

diela: Kniha piesní - zbierka lyrických básní
Nemecko - satyr. skladba
Zimná rozprávka
Casové básne
Romanzero - napísal dielo ked ochorel a oslepol
Sliezsky tkáci – básen, všíma si spolocenské otázky


Kniha piesní
- básne z jeho mladosti obsahujú rozprávkové a citové motívy
- básne vynikajú formou a krásnou recou, mnohé boli zhudobnené a znárodneli


Zimná rozprávka
- lyrický cestopis
- kritizuje Pruský nacionalizmus a militarizmus, kritizuje priepast, ktorá vznikla medzi jednotlivými triedami.


Casové básne
- zbierka, sociálne ladené básne
- z týchto zbierok je napríklad básen : “ Sliezsky tkáci “
Sliezsky tkáci
- v básni vyjadruje kritiku spolocnosti, ktorá je hlavne voci prostému ludu nespravodlivá. Kritizuje cirkev, ktorá ludu stále nahovára, že nastanú lepšie casy a tie nenastali, kritizuje najvrchnejších pánov, ktorí ich len zdierajú a kritizuje aj samotné vedenie štátu

Romanzero
- zbierka, ktorá podáva svedectvo o tažkom duševnom a telesnom rozpoložení – napísal, ked ochrnul a skoro oslepol


V roku 1831 odišiel do Paríža, kde aj zomrelFriedrich Schiller ( 1759 – 1805 )

- nemecký básnik a dramatik
- chcel byt knazom, otec ho prinútil íst na vojenskú akadémiu, stal sa vojenským lekárom
- prežil pohnutý život, proti svojej vôli musel íst na vojenskú akadémiu, tu sa zoznámil s tvorbou Shakespeara a myšlienkami Strum und Drang a pod ich vplyvom zacal literárne tvorit
- jeho literárna tvorba je prejavom odporu proti nespravodlivosti a neobmedzenej moci pánov a prejavom boja za ideály slobody, spravodlivosti, dobra


diela: Zbojníci - dráma ( 1787 )
Úklady a láska - tragédia o láske šlachtica k dcére chudobného muzikanta
Piesen na radost - óda
Maria Stuartova - dráma, historická hra
Panna Orleánska - dráma, historická hra
Viliam Tell - dráma
Don Carlos


Zbojníci ( 1781 ) ( 1. verzia - profesor )
- vyjadril v nej svoj vzdor proti tyranii
- typ rebela, ktorý mezvládol rozpor medzi ideálom a skutocnostou
dej:
Hl. hrdina: Karol Moore
Po tom, co jeho otec a brat na nom spáchali krivdu odchádza do hôr a tu sa stáva vodcom zbojníkov. Ked sa dozvie, že jeho otec i brat zomreli – zlo bolo potrestané, vracia sa domov a vydáva sa do rúk spravodlivosti
Karlov brat sa ocierni, aby zdedil majetok, zomiera pre lásku k slobode a spravodlivosti

Zbojníci ( 1781 ) ( 2. verzia - internet )
dej:
Vzorom mu bola rozprávka o dvoch bratoch, ktorí sa hádali o peniaze. Chcel poukázat na rozdiely medzi šlachtou ( Franz ) a meštiactvom ( Karl ). Franz chcel zosmiešnit Karla pred otcom a Karl prichádza o dedicstvo, dôveru aj o snúbenicu. Ten sa potom vzbúri proti otcovi aj bratovi aj celej spolocnosti a odchádza ku zbojníkom, ktorí bojujú proti štátu a celej cirkvi. Karl pochopí, že existujú dvaja bohovia – Boh cirkvi = Boh bohatých
- Boh chudobných = Boh lásky a spravodlivosti


Viliam Tell ( 1804 )
- dráma
- boj švajciarskeho ludu ( sedliakov ) proti Habsburgovcom v 14 st.
dej:
Hlavným hrdinom je Viliam Tell – hrdý polovník a strelec žijúci v horách mimo ludí. Jedného dna, ked musel zíst do dediny, pocíti panskú nevôlu, ktorej sa vzoprie ( odmietne pozdravit klobúk nemeckého miestodržitela Gesslera ), za co je aj so synom zajatý. Gessler nariaduje, aby Tell zostrelil jablko z hlavy svojho syna. Ten ho zostrelí, no aj tak je uvrhnutý do väzenia. Proti tomu sa postaví lud ( ktorých vodcom je Tell ), oslobodzuje Tella a ten Gesslera zabíja
SVETOVÁ REALISTICKÁ LITERATÚRA

- realizmus v liter. – metóda, spôsob akým pristupuje spisovatel k faktom života a celej
spolocnosti, pricom tento prístup sa zakladá na snahe o objektívne a pravdivé zobrazenie skutocnosti, o zobrazenie charakterov typických spolocenských podmienkach
- rozvíjal sa v 19 st. a velký vplyv na jeho vznik mali výsledky prírodovedeckého bádania a technický rozvoj v 19 st.
- rozvoj prírodných vied našiel ohlas aj vo filozofii pozitivizmu
- pozitivizmus - zdôraznoval objekt poznania skutocnosti,
- za skutocné považoval iba to, co sa dalo zmyslami overit
a experimentami dokázat


Porovnanie romantizmu s realizmom

- romantik – ponára sa do svojho vnútra, vedie ho túžba, sen, fantázia a vnútorný zrak
- realista – má oci otvorené na vonkajší svet a opiera sa o skutocnost


romantizmus realizmus

téma: história , vízie o budúcnosti súcasnost, minulost, historické práce,
verní faktom

hrdina: nespokojný clovek, osamelý všedný clovek z rozlicných spolocenských
individualista, búrlivák vrstiev, zaradený do konkrétneho
prostredia, urcitý ludský typ (pr.lakomec)

konflikt: sen – skutocnost, rozpor medzi dvoma reálnymi
túžba - možnost skutocnostami

spôsob zob- pomocou fantázie na základe skutocnosti
razovania:

lit. druhy: najmä poézia próza, román


- spisovatel, realista je kronikárom aj kritikom svojej osoby, pravdivo a objektívne zachytáva skutocnost a jeho dielo sa stáva dokumentom a svedectvom doby

NEMECKÁ REALISTICKÁ LITERATÚRA


Gerhart Hauptmann ( 1862 – 1946 )

- inklinoval k naturalizmu
- r. 1912 mu udelili Nobelovu cenu

diela: Bobrí kožuch - komédia, rôzne vrstvy Pruskej spolocnosti
Apoštol - novela
Emanuel Quint - román
Blázon v Kristu - román, túžba prostých ludí po plnšom náboženskom živote
Ifigénia a Aulide - dráma
Elektra - dráma, z antickej histórie


Gottfried Keller ( 1819 – 1890 )

- po nemecky píšuci básnik a prozaik, ktorý opísal švajciarsku prírodu a život ludu

diela: Rómeo a Júlia na dedine - novela
Šaty robia cloveka - novela, kritizoval lakomstvo, lenivost a ziskuchtivost
Martin Salander - román, napísaný na sklonku života, vidina moci a zisku
nicí ideály cloveka

LITERATÚRA MEDZI DVOMA SVETOVÝMI VOJNAMI


1. svetovou vojnou v rokoch 1914 – 1918 sa po prvý krát rozšírilo bojisko z ohraniceného priestoru takmer na celý svet. Proti sebe stáli mocenské zoskupenia Trojspolok a Trojdohoda.
1. svetová vojna kruto zasiahla do života mnohých ludí a zaradila sa k najvýznamnejším a zároven najnezmyselnejším udalostiam modernej doby.
Príciny vypuknutia 1. svetovej vojny boli v množstve protichodných záujmov a v napätí medzi európskymi mocnostami. Tento stav bol spôsobený hospodárskou rivalitou vedúcich priemyselných národov, bojom o suroviny a kapitálové trhy v rozvinutých zemiach, snahu o získanie kolónií a vzrastajúcim nacionalizmom. Ale bezprostredný podnet k zahájeniu vojnového konfliktu dala vyhrotená situácia na Balkáne. Tá je považovaná za “sud strelného prachu“, ktorý vyhodil do vzduchu európsky mier. Bol to práve atentát na rakúskeho následníka trónu Františka Ferdinanda d´Este, ktorý spáchal študent, príslušník organizácie Mladá Bosna. Na stranu Rakúsko-Uhorska sa po tejto udalosti pridali Nemecko s príslubom vojenskej podpory a Taliansko, ktoré sa neskôr postavilo do opozície. Na strane druhej sa pod názvom Trojdohoda zjednotili Velká Británia, Francúzsko a Rusko, ku ktorým sa neskôr pridalo Srbsko, Rumunsko, Belgicko, Taliansko, Portugalsko, Grécko, Japonsko, Cína a USA. Vojny sa zúcastnilo 28 štátov, ktoré do vojska povolali cez 70 miliónov osôb.
Pocas vojny sa rozpadla politicko-spolocenská štruktúra celej Európy. Monarchie ako Rakúsko-Uhorsko, Nemecká ríša ci Rusko sa rozpadli rovnako ako Osmanská ríša. Revolúcia v Rusku po prvý raz presadila socialistické predstavy do praxe. Nemecko a nástupnícke štáty Habsburskej monarchie zacali prechádzat k demokratickým republikánskym štátnym formám. Vstupom USA do vojny sa presunulo tažisko svetovej politiky. Európa stratila svoje hegemónne postavenie, USA sa stalo rozhodujúcou hospodárskou a financnou velmocou.
Vojna sa citelne dotkla aj civilného obyvatelstva. Nedostatok potravín, doposial nevídané bombardovanie obývaných miest, nasadenie žien v zbrojárskom priemysle i všeobecne ako náhrada mužskej pracovnej sily priniesla závažné politické zmeny: emancipáciu žien, ich neskoršie povolenie volebného práva, tlacenie stále viac penazí v dôsledku rozsiahlych pôžiciek európskych vlád, odpovedou coho bola inflácia, ci vznik Versailského systému, ako grand pre vznik Spolocenstva národov.
Jednou zo sfér celoeurópskej mobilizácie bol i vývoj vedy a techniky. Na zaciatku 1. svetovej vojny bolo vojenské letectvo novinkou, po niekolkých pokusoch bolo však zrejmé, že najúcinnejšou leteckou zbranou je gulomet, pripevnený tak, aby strielal vpred. Nasadenie nových zbraní, ako granátov, trieštivých striel, šrapnelov, tankov, rovnako ako chemických bojových látok – plynov, si vyžiadalo zhruba 10 miliónov mrtvych a 22 miliónov zranených.
1. svetová vojna dosiahla dovtedy nepoznaných rozmerov a demonštrovala hrôzy modernej techniky zapojenej do stratégie absurdného nicenia. Stará Európa tak vykrvácala na bojiskách a nová musela najprv vzniknút.
Nicivost 1., ale i 2. svetovej vojny, ktorá nasledovala v rokoch 1939 – 1945, podnietili nebývalý rozmach protivojnovej literatúry, kedže tieto dve udalosti spôsobili spomalenie citového rozvoja spolocnosti, co bolo v ostrom kontraste s nevídaným napredovaním vedeckých a technických poznatkov. Nastala fáza strachu, ludia sa obávali o svoj život a strácali ideály a vieru v spravodlivost a lepšiu budúcnost. Vojna bola otrasom, ktorý nútil uvažovat mysliaceho cloveka o jej prícinách a spôsobe zabránenia jej opakovaniu. Toto obdobie nemohlo zostat nepovšimnuté u spisovatelov, ktorí protestovali proti vojne a s tým bola spojená aj ich tvorba, ktorá sa zameriavala na podanie autentických obrazov situácie tejto éry. Poukazovali na nezmyselnost vojny a ludskú hlúpost a aroganciu.
Pocas 1. svetovej vojny dochádza k nadväznosti na predchádzajúce obdobie a nadalej sa rozvíjajú avantgardné smery. Po vojne sa uplatnil expresionizmus – tu sa formuje “Stratená generácia“. K Stratenej generácii zaradujeme autorov, ktorí na vlastnej koži zažili hrôzy dvoch svetových vojen a v dielach sa k nej vracajú. Podarilo sa im vojnu prežit a vracajú sa domov, ale ludské besnenie ovplyvnilo ich povahy, myslenie a konanie. Strácajú ilúzie o dalšom živote, nevedia sa zaradit do spolocnosti. Mier nie je pre nich vyslobodením, jeden bez druhého neobstoja – kamarátstvo v zákopoch sa pre nich stalo celoživotným záväzkom. Pomenovanie Stratená generácia sa pripisuje americkej spisovatelke Gertrúde Steinovej, u ktorej našli mladí spisovatelia “druhý domov“. Do tejto skupiny zaradujeme amerických autorov: Ernest Hemingway ( A Farewell to Arms, 1929 )
Wiliam Faulkner ( Soldier´s Pay, 1926 )
John Dos Pasos ( Man´s Initiation, 1920 a Three Soldiers, 1921 ).
Medzi významných svetových autorov, ktorí písali diela s témou 1. svetovej vojny dalej zaradujeme nemeckého spisovatela s americkým obcianstvom:
Erich Maria Remarque ( Im Westen nichts neues, 1927 ), ktorý po prvý krát charakterizoval vojnovú generáciu ako stratenú.
Zaradujeme sem i francúzov:
Romain Rolland ( Pierre et Luce, 1920 ),
Henri Barbusse ( Le Feu, 1916 ), z ceských a slovenských autorov:
Jaroslav Hašek ( Osudy dobrého vojáka Švejka za svetové války, 1921-23 )
Pavol Orságh Hviezdoslav ( Krvavé sonety, 1914 )
Božena Slancíková Timravá ( Hrdinovia, 1918 ).
Okrem lyrickej skladby Krvavé sonety od P.O. Hviezdoslava tvorbu všetkých autorov
zaradujeme do prózy.
SVETOVÁ LITEATÚRA MEDZI DVOMA VOJNAMI


- spolocenská situácia – kapitalizmus
- rozvoj vedy a techniky
- 1. sv. vojna – nové politické rozdelenie Európy

- filozofické východiská:
- americký pragmatizmus – dôraz na užitocnost, osobný úspech a prospech
- individualizmus – nadradenie jednotlivca
- F. Nietzsche
- S. Freud – skúmal vplyv podvedomia a pohlavného pudu na správanie cloveka
- H. Bergson – preferoval aktívny život a životný optimizmus – vitalizmus
- marxizmus – zrušenie kapitalizmu a nástup komunizmu

- situácia v literatúre:
- strata rovnorodosti umenia ( 1 smer = 1 filozof = 1 generácia )
- spolu existujú viaceré literárne smery, nástup avandgárd – rôzne uhly pohladu na tú
istú skutocnost
- rozvoj nových druhov umenia: rozhlas, televízia, film


Poézia:
- symbolizmus – symboly
- intuícia, sen
- expresionizmus – ponor do psychiky cloveka
- impresionizmus – momentálny dojem, nálada
- kubizmus ( maliarstvo ) – vplyv geometrie
- futurizmus – civilizacný a technický pokrok
- poetizmus – hranost, hra so slovami
- surrealizmus – kládol na 1. miesto podvedomie a sen
- konštruktivizmus – hlavným znakom je funkcnost umenia
- dadaizmus – vylúcenie zmyslu z básne, rozbíja slová a vety


Próza:
- expresionizmus
- stratená generácia
- socialistický realizmus – prítomnost ideológie marxizmu
- optimizmus
- jedinou umeleckou metódou v socialistickej krajine
STRATENÁ GENERÁCIA

- v medzivojnovom období sa mnohí autori vracali k udalostiam vojny, zobrazovali životné pocity a problémy ludí, ktorí vojnu prežili, a hladali si svoje miesto v povojnovom svete
- v literatúre sa vžil pojem Stratená generácia do ktorej patrili viacerí európsky a americkí autori, títo sa ako mladí ludia zúcastnili vojny. Ich životné pocity vyjadril spisovatel ( nemecký ):
Erich Maria Remarque : „Sme opustení ako deti a skúsení ako starí ludia. Sme smutní, suroví a povrchní, myslím, že sme stratení..... Vieme hrat v karty, kliat a bojovat, nevela na dvadsat rokov a privela na dvadsat rokov. Niesme viac mládež, nechceme už dobit svet.“

- spolocné znaky autorov stratenej generácie:
1. spája ich predstava vyšinutého sveta ( minulost je dávno prec a budúcnost bez perspektív )
2. sú schopní vykreslit hrôzy vojny a vyjadrit velkú nenávist k nej
NEMECKÁ MEDZIVOJNOVÁ LITERATÚRA


Erich Maria Remarque ( 1898 – 1970 )

- vlastné meno: Erich Paul Kramer
- narodil sa v Osnabrücku v Nemecku v rodine kníhviazaca, rovno z gymnázialnych lavíc ho povolali do armády a od r. 1916 prežil 2 roky v zákopoch
- po skoncení vojny bol ucitelom, obchodníkom a takmer 10-rocie novinárom a redaktorom
- v r. 1932 odišiel do Švajciarska pred hrozbou fašizmu, neskôr odišiel do Spojených štátov amerických tam aj zomrel
- patril medzi tých mladých ludí, ktorých život poznamenala 1. svetová vojna
- patril medzi autorov, ktorí sa nedokázali vyrovnat s vojnou a preto celá jeho tvorba bola poznamenaná životom jeho generácie

charakter tvorby:
- celá jeho tvorba je ohlasom na 1. alebo 2. sv. vojnu a fašizmus, v centre jeho pozornosti stoja mladí ludia, ktorí aj ked vojnu prežijú, sú vykolajení z normálneho života a nevedia nájst jeho zmysel. Jediné dobro pre nich predstavuje priatelstvo. Sú hlbaví a hladajú odpovede na najrozlicnejšie otázky

diela: Na západe nic nové - 1. sv. vojna ( 1929 )
Cesta spät ( 1931) - 1. sv. vojna
Traja kamaráti ( 1938 ) - osud generácie v medzivojnovom a povojnovom svete
Cierny obelisk ( 1956 ) - osud generácie v medzivojnovom a povojnovom svete
Nebo nepozná oblúbencov - osud generácie v medzivojnovom a povojnovom svete
Cas žitia, cas umierania - 2. sv. vojna a fašizmus ( 1957 )
Tiene v raji - 2. sv. vojna a fašizmus, emigrácia
Vítazný oblúk ( 1946 ) - emigrácia
Noc v Lisabone ( 1962 ) - emigrácia
Traja kamaráti ( 1962 )


Na západe nic nového
- román
- vzbudil velký rozruch hned po svojom vydaní
- hl. hrdinovia: 7-mi mladí študenti a jedným z nich je aj rozprávac Paul Bäumer 17 r.-
ciastocne autobiografická postava
- dej je postavený na kontraste front a zázemie
dej:
V úvodných castiach sa zoznamuje s pocitmi mladých vojakov, ktorí na front prichádzajú rovno zo škôl. Do protikladu sa dostávajú ideály ku ktorým ich viedla škola a iná ( nová ) úloha, ktorou bolo naucit sa vraždit.
V retazi scén autor vykresluje stratu základných istôt aj ludských hodnôt.
Paul nastupuje so svojimi spolužiakmi pod vplyvom všeobecnej propagandy na front. Hned vo výcvikovom stredisku sa stretáva s tupostou armády, ktorú reprezentuje desiatnik Himmelstoss, ktorý sa vyžíva v ponižovaní mladíkov. No to najhoršie Paula a jeho druhov stretlo priamo na fronte. Hlad, krysy, bolest, mrtvoly priatelov – toto všetko dusí v mladíkoch všetok cit a robí z nich “zvieratá“, ktorých jedinou túžbou je prežit. Hrdina románu v kráteri vybuchnutého granátu zabíja svojho nepriatela. Nemôže hned ujst, je nútený sledovat pomalé umieranie cloveka ( Remarque necháva jediný raz Paula plánovat budúcnost. ) Vtedy si uvedomuje, že nezabíja nepriatelov, ako im tvrdili ich velitelia, ale takých istých ludí ako je on a jeho kamaráti ( ak prežije vojnu, bude bojovat proti tomu, co ich oboch znicilo ). Po zranení dostal Paul krátku dovolenku, prichádza medzi svojich najbližších, no po krátkom case zistuje, že už nedokáže žit normálny život, cíti sa cudzí medzi dobre známymi predmetmi, prihovára sa svojim oblúbeným knihám a tie akoby ostávali nemé. Vracia sa spät na front ( pre priatelov jeho otca je vojna presúvanie pollitrových pív na stole ). Baumer ostáva jediný zo spolužiakov, ktorý prežil, no nebolo mu súdené zažit konecne mier a v case, ked agentúry vytukávali správu: “Na západnom fronte nic nového”, hlavný hrdina zomiera trafený zablúdenou gulkou ( život jedného cloveka nic neznamená ), iba niekolko dní pred ukoncením vojny, vtedy úlohu rozprávaca preberá autor a bez nadnesenosti oznamuje Paulovu smrt: “ V tvári mal taký spokojný výraz, akoby bol spokojný s tým, že sa to skoncilo.”

podrobný dej:
Autor sa inšpiroval lakotnickou správou v novinách, ktorá hovorila o situácii na bojisku. Celý príbeh sa odohráva na západnej frontovej línii a zacína sa in media res – uprostred deja.
Román podáva strašné svedectvo o vojne prostredníctvom triedy gymnazistov, ktorí podlahnú silnej propagande vojny triedneho ucitela Kantoreka a narukujú dobrovolne ešte predtým, ako dosiahli patricný vek. Autor nás prostredníctvom rozprávania mladého Paula Bäumera, silne autobiografickej postavy, zoznamuje s celou jednotkou, svojimi spolužiakmi, spolocne s ktorými sa prihlásili na vojnu, so Stanislavom Katczinskym – hlavou ich skupiny a vojnovým veteránom, desiatnikom Himmelstossom, ktorý ich brutálne týral vo výcvikovom tábore, a s ich životom v zákopoch i pri povinnom oddychu. Takto ich spoznávame a vidíme, ako sa menia ich základné hodnoty života, ak ich už vôbec vo svojom mladom veku mali utvorené. Postupne sa stávali voci vojne a záhube lahostajní, nebojovali proti ludom, ale proti vlastnej smrti. „Stratili sme k sebe všetok cit, že sa sotva poznáme.“
Autor ukazuje zhubný vplyv vojny na mladú generáciu – ak mladí ludia nepadli, domov sa vrátili fyzicky, ci psychicky poznacení. Sú odcudzení od ludí, ktorí nezažili boj na vlastnej koži: „Vojna nás pokazila; sme opustení ako deti a skúsení ako starí ludia, sme suroví a smutní a povrchní – myslím, že sme stratení.“ Poukazuje aj na rozpory ucitelov – staršej generácie, pre ktorých je vojna iba prerušením, mali už vlastné rodiny a prácu
a žiakov – mladej generácie, ktorých vytrhla zo školských lavíc a stala sa ich prvým zamestnaním: „S pojmom autority, ktorej predstavitelmi boli, sa v našich mysliach spájal väcší rozhlad a humánnejšie zmýšlanie. Prvý mrtvy, ktorého sme videli, však toto presvedcenie rozbil. Zistili sme, že naša generácia je cestnejšia ako ich; prevyšovali nás iba frázami a šikovnostou.“ Na konci románu, krátko pred uzavretím mieru, napokon umiera nezmyselnou smrtou i Paul: „Padol v októbri 1918, jedného dna, co bol na celom fronte taký pokojný a tichý, že sa správa z bojiska obmedzila iba na vetu “Na západe nic nové ...“. Nic nové, len postupne vyhasli milióny životov.
- kompozicne autor vytvára v 12 –tich kapitolách denníkový záznam života jednej skupiny vojakov až do jej znicenia pomocou ich-formy ( 1. osoba singulár – ja-forma), iba posledných 6 riadkov je v er-forme ( 3. osoba singulár – on-forma ). Do rozprávania vclenuje filozofické úvahy prostredníctvom Paulových myšlienok a dialógov medzi postavami, využíva retrospektívu, na gradáciu deja zasa postupnú smrt všetkých kamarátov. A Paulovu vykresluje takmer ako východisko z danej situácie


E. M. Remarque najprekvapivejšie, a s pravdepodobne najväcším úspechom u citatelov, zobrazil 1. svetovú vojnu vo svojom diele „Na západe nic nové“

Jeho dielo sa vyznacuje velkou mierou humanity, aj ked sa to možno na prvý pohlad tak nezdá. Ale co odradí lepšie od násilia ako jeho podrobné opísanie, ktoré poslúži ako odstrašujúci príklad? Autor jednoducho a vecne predostrel príbeh, potlacujúc citové vzrušenie. Ale s tak detailne a presvedcivo opísanými bojovými situáciami a vojenským životom, až to má efekt presne opacný – totiž, že citatel prežíva dej až hrozivo naplno a strhujúco. A v tom je neodškriepitelné kúzlo tejto knihy, v podobe akéhosi mrazenia vyvolaného u citatelov autorovou podrobnou charakteristikou postáv, ktoré nechá zomriet, ci naturalistických popisov scén na fronte a napríklad aj použitím niekolkých hrubších slov v istých situáciách.
Už ako píše v motte: „Táto kniha nechce byt ani žalobou, ani vyznaním. Chce sa iba pokúsit vydat svedectvo o generácii, ktorú znicila vojna – i ked unikla jej granátom.“, nechce predostriet politické vysvetlenie a ciele vojny a ani svoju obhajobu, chce jednoducho len vypovedat, ako to bolo “naozaj“. A to sa mu podarilo.
“Na západe nic nové“ je jeho spovedou o dietati 20. storocia, ktoré sa ešte nenaucilo žit a už sa muselo naucit zomriet. Je pravdivá, možno až privelmi realistická a pravdepodobne práve tým tak absurdná, ako len vojna môže byt.


Cesta spät
- volné pokracovanie románu Na západe nic nového
- autor ukázal generáciu predcasne poznacenú hrôzami vojny
dej:
Po návrate tých, co prežili, ktorí sa snažia zapojit do normálneho života, ale sú natolko poznamenaní prežitými hrôzami ( sú vykolajení, potácajú sa medzi povrchnými dobrodružstvami, sú neštastní ), že nedokážu žit v mieri a sú neschopní poskytnút štastie iným. Stratili totiž vieru v pravdu a spravodlivost, ked videli nezmyselne umierat obete vojny.


Cas žitia, cas umierania
- hl. postavy: nemecký vojak Graeber
dej:
Pocas 2. svetovej vojny bojuje na východnom fronte a po dvoch rokoch dostane dovolenku na návštevu rodicov v Nemecku. Cestou si predstavuje svoj domov, svojich rodicov, no nenájde ani ich a dokonca ani dom v ktorom bývali. Celé mesto je zrovnané so zemou. Graeber sa pokúša nájst svojich známych, stretáva svoju bývalú spolužiacku Alžbetu, ktorá je tak isto osamelá ako on. Zblížia sa a krátko pred odchodom na front sa zosobášia. Po príchode na front však zahynie.


Vítazný oblúk
- autor tu predstavil príbeh nemeckých emigrantov v Paríži pred 2. svetovou vojnou. Opísal ovzdušie nehostinnosti cudzieho prostredia, ktoré nemôže dat cloveku pocit domova


Thomas Mann ( 1975 – 1955 )

- popredný predstavitel nemeckej medzivojnovej literatúry
- vyrastal v meštiackych pomeroch v období, ked meštiactvo prežívalo mravný rozklad
- v r. 1929 dostal Nobelovu cenu , predtým dostal rôzne ocenenia za svoje diela
- v r. 1933 emigroval najprv do Švajciarska a bol nacistami zbavený nemeckého obcianstva
- na rozdiel od Remarquea nie je jeho tvorba poznamenaná vojnovou skúsenostou
- bol jedným zo zakladatelov PEN CLUB ( Poets, Play writes, Essayists, Editos Novelests )
- zomrel vo Švajciarsku a celý život bol presvedcený, že umenie je najsilnejším prostriedkom, ktorý oslobodzuje od nenávisti a hlúposti
- písal romány, novely, eseje, teoretické práce o umení

charakter tvorby:
- zobrazoval spolocenské problémy predvojnového Nemecka a súcasne sa snažil
o zosúladenie psychologického ponoru do hlbky svojich postáv s filozofickým
pochopením svojich hrdinov

diela: Bundenbrookovci ( 1901 )
Jozef a jeho bratia
Carovný vrch ( 1924 )
Doktor Faustus
Lotta vo Weimare
Spoved hodštaflera Felixa Krulla


Bundenbrookovci – podtitul Úpadok jednej rodiny
- jeho 1. román
- generacný román, ktorý vykresluje osudy 4 generácií rodiny Bundenbrookovcov ( bohatej obchodníckej rodiny ) – 1. základná, 2. rozvíja, 3. zápas o prežitie, 4. úpadok (generácia )
- vývin postáv, ide s ním ruka v ruke aj vývin firmy
dej:
Sledujeme jej zrod, rozkvet, zápas o prežitie a aj úpadok. Neschopnost clenov rodiny prispôsobit sa novej spolocenskej, hospodárskej skutocnosti a toto sa prejavuje mravným a morálnym zlyhávaním. Tak ako firma, postupne upadajú aj postavy, pretože obetovali svoje štastie obchodu a peniazom.


Jozef a jeho bratia
- 2 tisíc stranový román
- na tomto románe pracoval v rokoch 1933 – 1943 a polemizoval s fašistickým antiseminizmom a rasizmom
dej:
Prerozprával tu starozákonný príbeh Žida Jozefa, ktorého vykreslil ako typ humánne zmýšlajúceho cloveka, ktorý ukázal, ako je možné budovat štát na princípoch humanity a lásky ( fašistický štát bol budovaný na egoizme ) – svojský spôsob protestovania proti rasovým predsudkom


Carovný vrch
- filozoficko-realistický román
dej:
Zachytáva život v Švajciarskom plúcnom sanatóriu, kde sa schádzajú predstavitelia aristokracie Európy a tu sú konfrontovaní so smrtou


Spoved hodštaflera Felixa Krulla
dej:
Ironicky podaný životopis zabávaca a dobrodruha, ktorý vo väzení spomína na uplynulý život.

Herman Hesse ( 1877 – 1962 )

- nositel Nobelovej ceny
- jeho tvorba bola poznamenaná hladaním zmyslu života, ktorý je bolestivý a on to približuje velmi pútavým spôsobom
- je ovplyvnený najmä orientálnou indickou filozofiou

diela: Stepný vlk - kultová kniha
Demian
Sidhártha
Narcis a Goldmund
PRAŽSKÍ NEMECKÍ MEDZIVOJNOVÍ SPISOVATELIA


Reiner Maria Rilke ( 1877 – 1962 )

- predovšetkým básnik, ktorý sa zapodieval vecným hladaním zmyslu života a bytia
- jeho tvorba: filozoficko-reflexívny charakter, konftontuje bytie cloveka a spolocnosti
- nebol žid, ale katolík

diela: Piesen o láske a smrti horneta Krištofa Rilkeho - zamyslenie o sebe, hlbavé cítanie
Duinské elégie

“Židovský okruh“

- od 9 storocia v Prahe Židia nesplynuli s obyvatelstvom, boli z neho vyclenovaní
- od cias Márie Terézie museli bývat v gete
- hovorili nemecky
- ceské obyvatelstvo bolo proti nim nepriatelsky naladené
- na prelome 19. a 20. storocia sa samovolne vytvorili skupiny intelektuálov, spisovatelov, ktorí ovplyvnili svet literatúry

predstavitelia židovského okruhu:
1. Franz Kafka
2. Franz Werfel
3. Gustav Meyrinek
4. Max Brod
5. Egon Erwin Kisch - novinár ( založil reportáž ako nový literárny žáner )


Franz Kafka ( 1883 – 1924 )

- ceský autor píšuci po nemecky
- pochádzal z bohatej, obchodníckej židovskej rodiny z Prahy
- na nátlak otca vyštudoval právo, ku ktorému nemal žiadny vztah
- potom pracoval ako úradník v poistovni a pritom sa venoval literatúre
- dostal tuberkulózu, liecil sa v Tatranskej Polianke, ale nepomohlo to
- jeho otec bol plný energie, silný, urastený muž, ktorý bol na seba pyšný ( vo svojej rodine bol despotický, co mladý Kafka tažko znášal, psychicky ho deptal a nútil ho robit veci, ktoré nechcel

charakter tvorby:
- celý jeho život, vlastne aj tvorba boli vyjadrením zložitého vztahu k otcovi. Bol to konfliktný vztah, plný vnútorného napätia, ktorého sa zbavoval prostredníctvom svojej tvorby. Svedcí o tom aj jeho “List otcovi“, ktorý adresát nikdy nedostal, bol publikovaný až v r. 1953. Stal sa klúcom Kafkovej duše i tvorby.
- písal vyslovene pre seba a jeho tvorbu vydal až jeho priatel Max Brod.
diela: Premena - poviedka
Ortiel - poviedka
Umelec hladovky - poviedka
Amerika - román
Proces - román triológia samoty, nedokoncené
Zámok - román

- triológia samoty – majú vela významných rovín, pripúštajú rozmanité a velmi protikladné interpretácie
- ich spolocnou témou je cudzota a izolovanost jedinca medzi ludmi


Amerika
- najepickejší Kafkov román
dej:
Mladého Karla Rossmanna ( hlavná postava ) z Prahy posielajú rodicia do Ameriky, pracuje v hoteli, pomáha druhým, vzdeláva sa a dúfa, že sa stane úradníkom. Nakoniec si našiel miesto v divadle a svet umenia sa pre neho stáva zaciatkom nového života


Proces ( 1. verzia diela – podla profesora )
- najvýznamnejší Kafkov román
dej:
Úradníka banky Jozefa K. ( hlavný hrdina ) náhle zatknú, prícinu zatknutia sa však nedozvie. Podrobuje sa výsluchu tajomného súdu, normálny život Jozefa sa odsudzuje ako zlocin, snaží sa nadviazat kontakt s ludmi, ale jeho pokusy stroskotajú na konaní ludí mysliacich na vlastný prospech. Nakoniec Jozefa K. popravia.
vysvetlenie:
Preco? Nielen za seba je zodpovedný, ale aj za to, co sa okolo neho deje.
Jozef K. je osobne bez viny, ale nie je si vedomý svojej zodpovednosti za to, co sa okolo neho deje, a to je vina, za ktorú musí pykat.

Proces ( 2. verzia diela – z internetu )
- nedokoncený, vyšiel až po smrti
dej:
Hlavného hrdinu Jozefa K.( anonymný hrdina, ale nie tak celkom ) v den jeho 30-tich narodenín pozvú k výsluchu. Tu je tomuto bankovému úradníkovi povedané obvinenie zo zlocinov, ktoré nikdy nespáchal a nic o nich nevie. Je prepustený, zacína o sebe pochybovat. Celý 1 rok žije v myšlienkovom chaose, ktoré mu toto obvinenie vnesie do jeho života.
Jozef K. sa zacne cítit vinný z toho, že existuje. Den pred jeho 31. narodeninami k nemu prídu 2-ja muži a zabijú ho.


Zámok
dej:
Obyvatelia dediny, nad ktorou sa zámok vypína sa už dávno vzdali nádeje dozvediet sa nieco o ludoch žijúcich na zámku. Rezignovali a žili bez nádeje ( ludia z dediny ). Do tohto sveta pasivity prichádza zememerac K., ten sa rozhodne dostat sa na zámok, aby spoznal tajomstvo jeho záhadnej správy. Nezíska si u ludí dôveru ( u ludí z dediny ). Vidia nebezpecenstvo votrelca a nenachádza ani dôveru obyvatelov zámku, kde vládne tajuplná byrokracia. Zememerac sa však nevzdáva svojho úmyslu, pretože je presvedcený, že na zámku by mohol spoznat tajomstvo svojho a vôbec ludského života.
Do zámku sa nedostane, ale vo svojom úsilí nepolaví. Ochorie a na smrtelnej posteli sa dozvie, že dostal povolenie na pobyt a prácu. Vo chvílach krajnej opustenosti nachádza K. nový teplý cit – vztah k ludom a obycajní dedincania zase nachádzajú útechu vo vedomí, že tu je pán K., ktorý im môže pomôct.
SVETOVÁ LITERATÚRA PO ROKU 1945


udalosti, ktoré ovplyvnili literatúra:
- 2. svetová vojna => rozdelenie sveta na 2 tábory ( mocenské bloky ):
1. východný blok => studená vojna ( politický
2. západný blok => kultúrny boj )
- rozpad koloniálnej sústavy
- národno-oslobodzovací boj
- vo východnom bloku – potlacenie revolúcií proti režimu ( u nás )
- v 80-tych rokoch – koniec studenej vojny
- 80 – 90. roky – prvé pokusy o premenu systému – vo východnom bloku – Perestrojka
- 90-te roky – postupný rozpad východného bloku

situácia v literatúre
- východný blok – totalita – nie len politická
- neexistovala pluralita literárnych smerov – jedinou uznávanou
metódou bol socialistický realizmus
- odporcovia režimu boli prenasledovaní, ich diela zakázali, mnohí
autori emigrovali
- západný blok – kultúra sa slobodne rozvíjala bez štátneho zásahu – pluralita
literárnych smerov a politických názorov
- najvýznamnejšie smery:
1. modernizmus – ak v tradicnom románe existuje vztah medzi literárnou postavou a skutocnostou, t.j. medzi subjektívnym a objektívnym; v románoch písaných modernizmom sa objektívny svet vytvára, ako sa vytvára aj vševediaci autor
- dôraz je na ludskom vnútre, co súvisí s výskumom v psychológii a psychoanalýze
2. postmodernizmus – aj ked v nom vystupujú postavy a javy tohto sveta, velká cast diel
sa pohybuje vo svete fantázie a volných asociácií
3. existencializmus – predmetom jeho zobrazenia sú zážitky z vojny, nálady, pocity
a psychické reakcie cloveka na svet. Postavu sprevádza úzkost strach a nepokoj.
Autori sa zamýšlajú nad zmyslom ludskej existencie, spochybnujú ju a skúmajú
cloveka vrhnutého do absurdného sveta, neschopného komunikovat, opusteného,
izolovaného, ktorý smeruje k nicote. Román sa blíži k eseji, neobsahuje dej od úvodu
až po rozuzlenie, ale splýva s filozofiou autora
4. antiromán ( nový román ) – podáva dej chaoticky, nekoncí sa bodkou, ale otáznikom.
Štýl autora je velmi neosobný, zachytený dej v najmenších detailoch, akoby “okom
kamery“. Zvycajne sa zobrazuje banálny príbeh, ktorý je jedinou udalostou románu.
Prihodí sa neznámemu cloveku v neznámom svete. Najdôležitejšia cast románu je
zamlcaná ( casto ) a preto pôsobí nejasne. Postava románu je odpsychologizovaná, bez
minulosti a bez pamäte a casto aj bez mena – neúspešná
5. neorealizmus – zobrazuje otrasnú skutocnost, život mestskej periférie, biedu
velkomiest a kontrasty mesta a dediny
NEMECKÁ LITEATÚRA PO ROKU 1945

- bola ovplyvnená rozdielnou spolocenskou situáciou v NDR ( východný blok ), NSR ( západný blok )
- nezaradujeme sem len nemeckú literatúru, ale aj literatúru písanú v Rakúsku a Švajciarsku


Bertold Brecht ( 1896 – 1956 )

- švajciarsky autor, pochádza z rodiny architekta, ale vyštudoval prírodné vedy a medicínu
- pôsobil ako dramatik a režisér v “Berlínskom divadle“, založil princípy epického divadla ( “nie vžívat sa, ale prežívat“ )
- bol povolaný do armády a na hrôzy vojny reagoval básnami a songami
- žil aj v exile, striedavo vo Švédsku, Dánsku, Nórsku
- v roku 1948 sa vrátil do Berlína, kde založil divadelný spolok, ktorý zožal velké úspechy

diela: Žobrácka opera
Matka Guráž a jej deti
Život Galileiho


Žobrácka opera
- z prostredia rodiny a mestskej periféria.
dej:
Na cele rodiny je Mekkie Messer, ktorého v závere chytia poliaci, pretože je vrah a násilník


Matka Guráž a jej deti
dej:
Dej rozpráva o udalostiach 30 rocnej vojny prostredníctvom útrap vojakov v tej dobe, chcel vyjadrit, že najväcšou prekážkou ..........................


Život Galileiho
Dej:
Pre svoje názory sa Galileo dostáva do konfliktu s cirkvou, svoje názory odvolá, za co si ho celá spolocnost uctí, pretože neporuší hierarchiu ich života. K vlastným názorom a myšlienkam sa vráti vtedy, ked na pápežský stolec nasadne nový pápež ( vyznal sa v matematike ). Galileo žije na pokraji spolocnosti so svojou dcérou. Jeho žiak Andrea vyváža jeho diela do zahranicia. A Galileo verí, že jeho práca nebola zbytocná. Na druhej strane však pocituje výcitky svedomia, že svoje ucenie odvolal

charakteristika diela:
- podstatou hry nemá byt dej, ale riešenie otázky zodpovednosti ucencov za svoje vynálezy. Reagoval na zhodenie atómovej bomby
Friedrich Dúrrenmatt ( 1921 – 1990 )

- písal prózu, drámu aj eseje

diela: Meteor par Frank II par Lehota > dráma
Fyzici /
Návšteva starej dámy /
Sudca a jeho kat par Justícia par Grék hladá grékynu / romány
Malér /


Návšteva starej dámy
- dráma, má 3 dejstvá, obsahuje niektoré znaky antickej drámy ( Epilóg )
dej:
Do mesta sa vracia stará dáma, multimilionárka Claire. Mesto sa s tom case ocitá vo financnom krachu. Claire prichádza kvôli Illovi, ktorý sa v minulosti nepriznal, že je otcom jej dietata a bola vyhnaná z mesta. Claire slúbi mestu peniaze za potrestanie bývalého milenca a Illa zabijú, polícia nehladá vinníka a tvrdia, že umrel prirodzenou smrtou. Claire spokojná odchádza z mesta a berie si milencovu mrtvou.

charakteristika diela:
- dielo poukazuje na neludskost ludského konania a na zlociny, ktoré sa dopúštajú civilizovaní ludia

POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE

- SOA Profi-Kamo - ucená literatúra
- internet


Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

REAGOVAT

lipei napísal/a - 20. 7. 2018 - 10:24

yeezy shoes

nike shox

nike shoes for men

jordan 13

kobe sneakers

oakley sunglasses for men

ray ban

yeezy boost 350 v2

wholesale ray ban sunglasses

golden goose outlet

nike huarache

tom ford sunglasses

air max

bape hoodie

curry 5

michael kors handbags

vapormax

lacoste polo

kyrie shoes

michael kors handbags outlet

hermes belt

tom ford eyewear

nike hyperdunk

michael kors outlet

real jordans for sale cheap

air jordans

birkin bag

converse outlet store

yeezy boost

basketball shoes

true religion

kevin durant shoes

100% real jordans for cheap

hermes birkin

cheap oakley sunglasses

russell westbrook shoes

balenciaga shoes

hermes handbags

yeezy boost

nike air max

golden goose

ysl handbags

jordan shoes

derrick rose shoes

longchamp handbags

kobe basketball shoes

adidas ultra

off white clothing

air max 90

adidas outlet

cheap jordans

off white clothing

adidas superstar shoes

golden goose

adidas yeezy

balenciaga shoes

yeezy

zx flux

tory burch shoes

michael kors outlet

pure boost

adidas tubular

adidas store

lacoste online shop

kobe 9

michael jordan shoes

christian louboutin shoes

yeezy 700

moncler jackets

longchamp outlet

nike polo shirts

air jordan

cheap oakley sunglasses

adidas nmd

lebron soldier 11

nike shoes

golden goose

yeezy

kd shoes

prada glasses

cheap jordans

yeezy shoes

nike huarache

fitflops sale clearance

adidas stan smith

off white nike

oakleys sunglasses

fila shoes

kate spade handbags

yeezy boost 350

calvin klein outlet online

longchamp

air max 270

goyard

hermes belt

kyrie 3

nike dunk shoes

lebron 14

fitflops

lebron 13

gucci belts

michael kors outlet online

nmd

curry 5

kyrie shoes

yeezy shoes

john wall shoes

longchamp longchamps

adidas eqt

ray ban

mlb jerseys

pandora bracelet

lacoste outlet

caterpillar boots

off white

paul george shoes

adidas nmd

kobe shoes

air max 90

nike air force 1

yeezy boost 500

longchamp bags

cheap jordans

links of london outlet store

gucci belt

golden goose outlet

jordan 4

golden goose outlet

vans shoes

nike football boots

nike dunks

adidas yeezy

jordan shoes

fila shoes

red bottom shoes

adidas yeezy

supreme hoodie

nike air force

yeezy shoes

balenciaga triple s

nike epic react

chrome hearts

michael kors uk

longchamp

birkin bag

nike x off white

asics kayno

nike air max 2018

golden goose

nike air amx 270

nike sneakers for men

kobe 11

vibram fivefingers

stephen curry 5

lacoste outlet

nike max

off white hoodie

yeezy boost 350

nike air max 90

jordan shoes

kobe basketball shoes

off white x jordan 1

moncler outlet

yeezy boost 350

cheap basketball shoes

af1

fila

ultra boost

yeezy boost 350 v2

retro jordans

tom ford sunglasses

off white jordan 1

yeezy boost 350 v2

nike flyknit

goyard handbags

michael kors outlet online

lebron james shoes

hogan outlet

kobe byrant shoes

longchamp bags

nike off white

dior sunglasses

nike flyknit racer

converse outlet

air jordan 4

kyrie 4

cheap nfl jerseys

paul george shoes

golden goose sneakers

nike lebron soldier 10

air force 1

michael kors outlet

nike mercurial

westbrook shoes

fila

stephen curry 5

air max 270

nike foamposite

jordan retro 6

nike air max

converse outlet

birkin bag

nike running shoes

ray ban sunglasses outlet

nike roshe run

supreme clothing

off white

nike flyknit racer

baseball jerseys

off white shoes

ferragamo belts

reebok shoes

kobe shoes

fenty puma

nmd

curry 4 shoes

chrome hearts

nike air max 2017

michael kors handbags

ray ban sunglasses

yeezy boost 350

balenciaga sneakers

yeezy boost 350

moncler jackets

Kanye West shoes

reebok outlet

michael kors outlet store

yeezy boost

vapor max

chrome hearts

lebron 15

lebron soldier 10

adidas ultra boost uncaged

louboutin shoes

fila disruptor

moncler outlet

nike air huarache

nike outlet

adidas ultra boost

michael kors handbags

cheap mlb jerseys

ray ban sunglasses

nike air force

oakley sunglasses

adidas zx flux

adidas stan smith sneakers

asics running shoes

jordan 11 retro

yeezy boost 350

adidas stan smith

nfl jerseys

http://www.kobebasketballshoes.us.com

nike air presto

retro jordans

nike cortez

air force 1

adidas superstar

moncler jackets

michael kors handbags

james harden shoes

adidas shoes

adidas nmd

prada sunglasses

yeezy boost 350 v2

adidas nmd r1

yeezys

hermes belts for men

balenciaga

adidas outlet online

tom ford eyewear

nike air max 90

yeezy shoes

ray ban aviator sunglasses

kyrie 4

hermes bags

calvin klein outlet

red bottom heels

air jordan 13

yeezy boost

russell westbrook shoes

cheap nfl jerseys

goyard bags

air max 2018

lebron shoes

basketball shoes

michael kors outlet

nike cortez men

nike air max

longchamp

nike free run

off white hoodie

hogan outlet online

longchamp bags

links of london sale

yeezy boost

jordan retro

yeezy boost 350

nike basketball shoes

nike flyknit

100% real jordans for cheap

yeezy 500

adidas yeezy

longchamp handbags

adidas eqt support

ferragamo belts

yeezy boost 350

nike sneakers for women

off white shoes

cheap jordans

ray ban sunglasses

nike zoom running shoe

yeezy boost 700

nike free

michael kors

nfl jerseys

kd shoes

nike outlet store online shopping

moncler jackets

hermes online shop

longchamp handbags

adidas superstars

adidas tubular

nike react

jordan retro 12

michael kors outlet

nike polo

adidas stan smith shoes

yeezys

michael kors

balenciaga shoes

nike sneakers

nike react

michael kors outlet online

nike air zoom

christian louboutin

golden goose outlet

yeezy boost 350 v2

louboutin shoes uk

ysl

off white

adidas nmd runner

ray ban

birkin bag

golden goose sneakers

adidas iniki

ferragamo belt

hermes belt

nba jerseys

timberland outlet

authentic jordans

nike shox for men

vibram five fingers

nike huarache

adidas ultra boost

nike lebron soldier 11

nike epic react

nike hyperdunk 2017

yeezy boost 350 v2

adidas tubular

ray ban sunglasses

asics gel kayano

goyard handbags

air yeezy

nike air huarache

lebron 15

michael kors handbags

bape hoodie

vans outlet

adidas pure boost

jordan 6

adidas tubular shadow

crazy explosive

links of london

nhl jerseys

timberland boots

nmd

michael kors handbags

golden goose sneakers

michael kors outlet

pandora jewelry

moncler jacket

damian lillard shoes

chrome hearts online

adidas crazy explosive

longchamp outlet

oakley sunglasses

yeezy shoes

kd 10

yeezy 500

air presto

pandora charms

michael kors outlet

michael kors purses

pandora jewelry

yeezy boost 350

tory burch outlet

kobe 11

michael kors outlet

yeezy boost 350 v2

nike air force 1

cheap jordans

adidas yeezy boost

adidas superstar

jordan 11

ray ban sunglasses

chrome hearts online

adidas ultra boost

adidas nmd

michael kors handbags

yeezy boost

kyrie irving shoes

adidas yeezy

nike air max 270

nike roshe

yeezy boost 350

http://www.kobeshoes.uk

michael kors outlet

kobe shoes

michael kors outlet online

iniki

michael kors factory outlet

nike huarache

nfl store

ray ban outlet

goyard bags

red bottoms

dior glasses

off white clothing

oakley

cheap nba jerseys

oakley sunglasses

adidas gazelle

pandora charms

adidas eqt

chrome hearts online

nike air huarache

converse shoes

adidas nmd

ray ban sunglasses

michael kors outlet online

offwhite

curry 4

true religion outlet

longchamp bags

kobe 9

jordan 12

harden shoes

vans shoes

hermes outlet online

yeezy boost

golden goose

golden goose

asics shoes

balenciaga

links of london

nike zoom

curry 4

ferragamo belt

cat boots

golden goose sneakers

yeezy

Zapoj sa do diskusie (1)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Po stopách Blut-und… 5. 9. 2008 3544 -- --
 
sk LOGIKA I 11. 1. 2006 2661 -- --
 
sk Logika II 11. 1. 2006 2411 -- --
 
sk Komparácia… 27. 11. 2009 3525 -- --
 
sk Synestézia 27. 6. 2015 3511 -- --
 
sk Syneztézia 4. 6. 2015 3821 -- --
 
sk Diktátori 20… 2. 10. 2009 2824 -- --
 
sk Medzinárodná… 17. 4. 2008 7002 -- --
 
sk Reformácia na Spiši 6. 9. 2007 3567 -- --
 
sk Problematika… 25. 6. 2007 2977 -- --