NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Literárna tvorba autorov, ktorí žili a tvorili na území okresu Považská Bystrica

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Literatúra

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:830

Počet písmen:5,159

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:2.87

Počet zobrazení / stiahnutí:3429 / 136

Veľkosť:5.95 kB

Literárna tvorba autorov, ktorí žili a tvorili na území okresu Považská Bystrica


JOZEF IGNÁC BAJZA
- (Predmier)- predstavitel prózy osvietenstva
- 1. neúspešný pokus o spisovný jazyk = nebol natolko vzdelaný, aby jeho gramatika obstála na verejnosti
- zacal písat podla vlastných pravopisných pravidiel
- zakladatel novodobej slovenskej krásnej prózy
- 1. slovenský román - René mládenca príhodi a skúsenosti -
- satirický obraz spolocenských pomerov z konca 18. stor.
- I. cast - podáva dobrodružstvá Reného z Benátok do Tripolisu
- hladá svoju sestru - dobrodružná cast
- II. cast - so sprievodom sa vyberie spoznávat cudzie krajiny, aj Slovensko
- podáva pravdivé stanovisko - zameriava sa na život na dedine - kritizuje povercivost, žobráctvo, alkoholizmus, bitky, žobravých mníchov, márnotratnost šlachty
- spoznáva despotizmus
- Slovenské dvojnásobné epigramata - epigram na „slovenskú rec“
- vyjadruje odpor proti Bernolákovej slovencine
VLADIMÍR ROY
- (evanjelický farár v Púchove) - predstavitel literárnej moderny
- vplyv symbolizmu, impresionizmu
- básnické zbierky - Ked miznú hmly - básen - Lod moja - spoved lyrického subjektu, osobné pocity autora
- vyjadruje svoju sklúcenost, beznádej, bol nespokojný so svojim životom, so svojim postavením
- revolucná básen - Carmaagnolet mocnému streštencovi - burcuje lud do vzbury, v predvojnovom období vidí krach bohatých, ktorí si to neuvedomujú, vycíta im, že si užívajú na úkor chudoby, verí v lepšiu budúcnost, v slobodu
- Rosou a trním - motív neplnosti života, odsudzuje spolocnost
- život a smrt - dva póly, medzi ktorými kolíše životný pocit básnika
- vytvára víziu lepšej budúcnosti, verí, že príde zmena
DOMINIK TATARKA (1913 Plevník - 1989 BA)
- študoval v NT, TN/ Prahe, Paríži
- redaktor v Pravde, NO, scenárista, SS profesor
- Charta 77
novela Panna zázracnica - prvky nadrealizmu, alegorické odsúdenie režimu SR, bohémske prostredie BA
- hlavná postava Anabella - múza umelcov
Prútené kreslá - autobiografické crty
- Bartolomej Slzicka prišiel študovat do Paríža, sprevádza ho Daniela, nakoniec mu vyzná lásku
- láska k žene
Farská republika (1948)- kritika pomerov SR
Démon súhlasu (citák)
- Bartolomej Boleráz - rozum a názory verzus súhlas, pokrytectvo
PETER JILEMNICKÝ
- (Kostolec) - socialistický realizmus
- krátke prózy - vplyv expresionizmu, poetizmu
- román - Vítazný pád - crty psychologického románu
- dej na Kysuciach, Mato Horon sa vracia z vojny, zabije svoju milú, ktorá mu bola neverná, zomiera mu otec, záplava mu berie dom, ale Mato sa nevzdáva
- zbierka noviel - Kompas v nás - 6 relatívne samostatných próz
- O dvoch bratoch, z ktorých jeden druhého vôbec nepoznal - myšlienka ludského štastia a podmienky tohto štastia:
- oslobodenie od majetku, sloboda ludských citov, soc. oslobodenie domova, porovnáva mentalitu, životný štýl
- špina, zlá hygiena, zastaralý spôsob hospodárstva, alkoholizmus
- Prípad Evy Burdovej, ktorej chceli zahatit cestu k láske
- Ukrajina, Evu chcú vydat za starého bohatého muža, ktorého neznášala
- uteká z domova, u stýka sa zalúbi, caká dieta, ale potratí
- i napriek tomu žijú spolu, majú sa radi, nemôžu mat deti
JOZEF GREGOR - TAJOVSKÝ
- predstavitel kritického realizmu
- téma - dedinský život, prehlbuje sa tu soc. kritika, vystahovalectvo
- starootcovský cyklus poviedok -Do konca
- Omrvinky - sociálne problémy dedinského cloveka
- zbierka poviedok - Besednice - problémy života na dedine, alkohol, zaostalost, konzervatívnost, povercivost
- poviedka MACO MLIEC - slúži iba za stravu, oblecenie
- zbierky - Spod kosy - Mamka Pôstková, Trpky, Zbohom
- drámy - Ženská zákon - majetkové záujmy zasahujú do lúbostných vztahov Anicky a Miška, lásku narúšajú vonkajšie vplyvy (odchod Miška na vojnu, klebety)
- Statky zmätky - statky - majetky spôsobujú zmätky
- Hriech - Eve odchádza muž do USA a ona caká so sluhom dieta- hriech

2b)
HUGOLÍN GAVLOVIC (Pruské)
- didakticko-reflexívna veršovaná skladba /uvažuje tu o rozmanitých spolocenských a životných javoch/ - Valaská škola mravúv stodola
- Cielom bolo dat citatelovi bohatstvo mravných ponaucení a praktických rád o najrozmanitejších veciach a životných otázkach na základe náboženských a najmä obcianskych morálnych zásad.
- Valaská škola - životná múdrost, skúsenost pastierov
- Mravúv stodola - skladba dáva citatelom mravné ponaucenia, praktické rady do života
- odsudzuje tu vlastizradu, opilstvo, vojnu
- dielo je napísané bohemizovanou slovencinou = opiera sa o ludový, hovorový jazyk
- láska k chudobnému ludu, antipatia k pánom
JÁN BALTAZÁR MAGIN (Dubnica)
- predbernolákovské obdobie
- Ostne ...alebo obrana - odpovedá na útoky Michala Bencsika z Trencína, ktorý znevažujúco píše o Trencanoch, Slovanoch, Slovákoch
- vyzdvihuje Cyrilometodejskú tradíciu, obciansku slobody Trencanov, hovorí o rovnoprávnosti Trencanov, Slovákov, Slovanov
DANIEL KRMAN
- prívrženec Františka Rákóczyho II.
- písal cestopisnú prózu - Itinerarium (cestovný denník)- písaný po latinsky
- prešiel POL, Prusko, Litvu, BLR, UA, Moldavu
- dramatické rozprávanie
- zaujímal sa o zemepisné, sociálne, politické, národnostné, národopisné,
náboženské a kultúrne pomery
Básnická oslava slovenciny ako matky ostatných slovanských jazykov
ŠTEFAN PILÁRIK
- básen s epickým dejom - Osud Pilárikovský - píše o svojom zajatí a vyslobodení z rúk Turkov
- sústreduje sa na verné epické zobrazenie skutocnosti, najmä svojich osobných zážitkov
- rušné, dramaticky vyrozprávané príbehy
- slovakizovaná ceština, osemslabicný verš


Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)