NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Charakter slovenskej medzivojnovej prózy - L.N. Jégé, M. Urban, J.C. Hronský, P. Jilemnický, F. Kráľ

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Literatúra

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:2277

Počet písmen:13,980

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:7.77

Počet zobrazení / stiahnutí:3981 / 128

Veľkosť:16.87 kB

Charakter slovenskej medzivojnovej prózy - L.N. Jégé, M. Urban, J.C. Hronský, P. Jilemnický, F. Král


1. rozvoj kritického realizmu: Jesenský, Timrava, Tajovský, Jégé
2. experimentovanie, tvorivé hladanie(mladá generácia): Hrušovský, Gašpar, Hronský,
Urban, Horváth
3. socialistický realizmus: hladal východisko v triednom boji
4. sociálne funkcná literatúra: kritizovanie, hladanie východiska v zjednocovaní robotníckej
triedy - Jilemnický, Král
5. lyrizovaná próza: Figuli, Švantner, Chrobák, Ondrejov

LADISLAV NÁDAŠI JÉGÉ
1866 - 1940
- narodil sa v Dolnom Kubíne, študoval v Kežmarku, Ružomberku, Levoci
- po maturite študuje na lekárskej fakulte v Prahe, aktívne pracuje v spolku Detvan
- v Prahe zacína písat pod pseudonymom Ján Grob
- v tvorbe bol ovplyvnovaný filozofiou pozitivizmu - viera vo vedecký a technický pokrok, urcenost cloveka dedicnostou a okolnostami
- ovplyvnený aj naturizmom - biologická podstata cloveka (pudy, vášne, živocíšnost, egoistické sklony)
Naturalizmus - ide o podstatu cloveka, je urcovaný rasou, prostredím a dobou
- jeho vzorom bol Emile Zola
Tvorba:
1. predvojnové obdobie- krátka próza z malomestského prostredia (poviedky, crty, besednice)
ŽART
KÚRA
OMYL
VÝHODY SPOLOCENSKÉHO ŽIVOTA - novela, kritický a satirický pohlad na malomestskú
spolocnost

2. povojnové obdobie (po 1918) - prelom, orientuje sa na historické témy
ADAM ŠANGALA - román, historický obraz zo 17.storocia z cias náboženských bojov -
protireformácia v Uhorsku
A.Š. - dedinský mládenec, robí dobrodružnú pút Orava - Žilina - Trnava
- týmto chcel odstránit ilúzie o spolocenských triedach
lud - citová lahostajnost, nedostatok zmyslu pre spravodlivost, nevzdelanost
panstvo - surovost, ziskuchtivost
tieto postoje ® historický pesimizmus
- kompozicne román zacína smrtou Adamovho otca na šibenici a koncí tiež smrtou - Adamovou (bol popravený)
Dej:
Adam po poprave otca odchádza na dobrodružnú cestu, prežíva tu rôzne zaujímavé príbehy, zakúsil bezprávie, zlobu, zradu, chamtivost, podlost. Vykresluje spolocenskú situáciu na Slovensku. Adam zbije grófa, za co je prenasledovaný, následne sa dá zverbovat a ako dragún sa dostáva do grófskeho zámku. Ocitá sa vo väzení, odkial mu pomôže protestantský knaz Konôpka a spolocne utecú. Prenasleduje ich grófov syn Ondrej, ktorého zachránia pred zbojníkmi a získajú tým milost. V Trnave sa stávajú svedkami náboženských bojov, Konôpka sa za svoju vieru dostáva do väzenia, Adam ho zachráni. Dozvie sa o tom jeho milá Betka, ktorá sa neskôr stane jeho ženou.
O pár rokov sa preriekne, cím spôsobí smrt svojho muža.

SVÄTOPLUK - historický román
- stvárnuje svoje predstavy o vládcovi Velkomoravskej ríše, konfrontuje svoj názor s inými literárnymi koncepciami

WIENAWSKÉHO LEGENDA - novela
- boj Poliakov s Turkami, podáva obraz spolocenských pomerov, verne zachytáva ovzdušie doby a vykresluje ludské charaktery

3. obdobie 30 rokov - opúšta historickú tematiku, prechádza k súcasnej
CESTA ŽIVOTOM - román
- rieši problém zemianstva, obraz predvojnovej malomestskej a zemianskej spolocnosti
- snaha o analýzu ludských cinov
- má charakter životopisu - biografie, rozpráva ho hlavná postava Jozef Svoren
- vypovedá o svojom živote, vztahu k ženám
- clovek zbabelý, podlý, slaboch, obraz Madaróna ® odnárodnený Slovák a je zrkadlom predprevratovej spolocnosti (úpadok)
® ciastocná autobiografická postava, nositelom všetkých zlých vlastností autora
- sám autor bol lahostajný k národnej otázke, národnost menil podla toho, co bolo výhodnejšie
- jeho protipólom je doktor Búroš, Slovák - silná osobnost, v jeho reakciách rezonuje názor autora

ALINA ORSZÁGOVÁ - román
- obraz života bratislavskej VŠ mládeže, názory na medziludské vztahy

S DUCHOM CASU - román
- obraz zidealizovanej ženy, ktorá svoj blahobyt nevyužíva len pre seba, ale aj pre iných

zbierky poviedok: MEDZI NIMI
KOZINSKÝ MLYN

dráma: KRPCEKY SVÄTÉHO FLORIÁNA
MIA

- spolu s Jesenským a Rázusom patrí k silnej trojke prozaikov, ktorí vrcholnými kritickorealistickými dielami obohacovali našu literatúru v tretej vývinovej vlne literárneho realizmu

Sociálno - psychologický realizmus:
- priame popieranie predprevratovej prózy ® pokusy o proletársku prózu, smerujúcu ku koncepcii socialistického realizmu
® konštruktivizmus, expresionizmus, socialistický dokumentarizmus
Milo Urban, J.C.Hronský ®vychádzajú z realizmu, ale aj z novších expresionistických tendencií
- tvorba - sociálna tematika
- vystupujú obycajní ludia s mravnou prevahou nad mocnými
- zlo a nespravodlivost prekonávajú pohladom pod povrch javov, pohladom do hlbky
- dedinské prostredie = tematika

MILO URBAN
1904 - 1982
- narodil sa v Rabciciach v rodine hájnika
- gymnaziálne štúdiá po otcovej tragickej smrti pre nedostatok prostriedkov nedokoncil
- redaktor, úradník (Spolok sv. Vojtecha)
- šéfredaktor denníka Gardista, 1945 emigroval do Rakúska
- po návrate odsúdený na verejné pokarhanie, do konca 50. rokov nesmel publikovat
- žil v Chorvátskom Grobe, zomrel v Ba
Tvorba:
EJ, TEN TANEC - prvá poviedka
TIENE - románový pokus
- badat vplyv Kukucína, Vajanského, Dostojevského

JAŠEK KUTLIAK SPOD BUCINKY - novela
- ide tu o vnútorný konflikt postáv, ocarenie prvou láskou, prírodou, kde sa Jaškova neznicitelná dobrota láme na neporozumení, osudovej tvrdosti života

VÝKRIKY BEZ OZVENY
- zbierka obsahuje 7 noviel
- hlavný znak: tvrdé podmienky života netvoria tému, ale mravný zákon
novely zo zbierky: Rozprávka o Labudovi, Staroba

STAROBA
- vedomie nevyhnutnosti blížiacej sa smrti silno zasahuje dušu Pavla Duchaja, ktorý sa vzpiera
- dedina ho vylúci zo svojho kruhu, rodina caká na jeho smrt
- to mu vracia schopnost žit, nakoniec umiera

ZA VYŠNÝM MLYNOM
- novela, podklad pre Suchonovu Krútnavu
- dramatizmus sa stupnuje vo vnútri postáv
- Ondrej Zimon sa v citovom vzplanutí dopustí vraždy ® uzatvorí sa pred ním svet, nenachádza pokoj, zlost si vybíja vo vášni, v láske k žene a dietatu
- pije, aby zabudol, chce sa priznat, ale bojí sa odhalenia
- je to dráma svedomia

Z TICHÉHO FRONTU - novelistická, poviedková tvorba
podtitul CASOVÉ ROZPRÁVKY
- všíma si tu sociálnu problematiku
- hlbkové prieniky do duše slovenského cloveka
- súcasne s novelami a poviedkami tvorí románový cyklus o osudoch hornooravskej dediny a národa pocas dvoch svetových vojen
- tvorí ho 5 románov: Živý bic, Hmly na úsvite, V osídlach, Zhasnuté svetlá, Kto seje
vietor
ŽIVÝ BIC
- vojnový román, najvýznamnejšie prozaické dielo o 1. svetovej vojne
Prostredie: hornooravská dedina Ráztoky
Kompozícia:
1. cast: Stratené ruky - dedinské dramatické udalosti, osobné tragédie
2. cast: Adam Hlavaj - protest, hnev ludu sa presúva do výbuchu pomsty a zúctovania so zlom
Hlavný zámer: - vystihnút vnútorný svet ludí vo vojne
- dedincanov zobrazuje ako jednu bytost( kolektívny hrdina) ® UNAMISTICKÝ ROMÁN
a oddeluje ich od vládnucej vrstvy
- obe strany tvoria živo a plasticky vykreslené postavy ® Adam Hlavaj, jeho žena Eva, notár
Okolický
- Adam sa stáva symbolom vzbury cloveka proti všetkému, co obmedzuje jeho slobodu
- sloboda sa chápe ako skutocnost
- odpor a vzburu proti vrchnosti reprezentuje Ilcícka a jej syn Štefan
dedinský lud dedinská buržoázia
Adam Hlavaj notár Okolický
Eva Hlavajová dekan Mrva
Štefan Ilcík
Dej:
Dedina Ráztoky si zo zaciatku vojnu neuvedomuje. Neskôr z obchodov vymizne múka, sol, petrolej a na front sa berú kone, hovädzí dobytok. Polia ostávajú prázdne, nemá na nich kto pracovat. Ked sa z vojny vracia Ondrej Koren - predtým silný chlap - ako nemý mrzák, zacnú vojnu nenávidiet. Na vojnu odchádza aj Adam Hlavaj, ktorý doma necháva ženu a malého Adama a Štefan Ilcík, ktorý odmietol ponižovanie zo strany nadriadeného a za jeho vraždu ho popravia. Stará Ilcícka sa po tejto správe pomätie. Eva žiada Adama, aby sa vrátil, požiada Okolického o pomoc, ale za jeho služby mu musí robit milenku. Celá dedina odsudzuje Evu za neveru, ona v zúfalstve po narodení syna Okolického spácha samovraždu - utopí sa. Ked sa to dozvie Adam, zanevrie na vojnu i na pánov. Ukrýva sa v horách a rozhodne sa pre pomstu. V dedine stúpa napätie, rozhorcenie, bojovnost a chut pomstit sa. Rozoženú vojsko, ktoré bolo poslané do dediny, pri vzbure zahynie stará Ilcícka. Okolický chce ujst, no ani jeho neminie trest a hnev dediny. Donútia ho skocit do vody ako to predtým urobila Eva.

HMLY NA ÚSVITE
V OSÍDLACH
- v obidvoch analyzuje povojnové pomery
- akty individuálnej vzbury

ZHASNUTÉ SVETLÁ
- umelecké svedectvo o tragickom období od predmníchovských udalostí do vzniku SR
- dielo má autobiografické crty v postave Adama Hlavaja

KTO SEJE VIETOR
- udalosti 40. rokov až do SNP
- realistický prístup k zobrazovaným javom skutocnosti, ale aj istá dávka ústretovosti voci dobovým konvenciám

ZELENÁ KRV - podtitul - Spomienky hájnikovho syna
- memoárové dielo, vlastné životné osudy od detstva do gymnaziálneho štúdia

KADE - TADE PO HALINDE -podtitul Neveselé spomienky na veselé roky
- druhé memoárové dielo, pokracuje vo svojej ceste od smrti otca až po sobáš so Žoškou Panákovou
- Halinda je jeho rozprávkovou krajinou s dvoma životnými podobami:
1. krajina krásna
2. krajina ústrkov, biedy a sklamaní

NA BREHU KRVAVEJ RIEKY - román
- vracia sa do rokov 1938 - 48 a z vlastného zorného uhla zaznamenáva udalosti z obdobia SR a povojnového CSR
- verný obraz celej galérie postáv z emigrantských táborov, z pražských väzníc, a tak vytvoril cenné svedectvo o charaktere doby a jej smerovaní

SLOBODA NIE JE ŠPÁS - memoárové dielo v rukopise

JOZEF CÍGER HRONSKÝ
1896 - 1960
- narodil sa vo ZV, strednú školu vychodil v Krupine, študoval na ucitelskom ústave s maturitou v Leviciach
- pocas 1.sv.vojny bol vojakom na talianskom fronte
- po návrate pôsobil ako ucitel na rôznych miestach, bol tajomníkom a neskôr správcom MS
- redaktor casopisu Slniecko, 1945 emigroval do Rakúska, žil v Bavorsku, potom v Taliansku, od 1948 v Argentíne, kde pracuje aktívne v cinnosti zahranicných Slovákov
- 1993 jeho pozostatky prevezené na Slovensko, uložené na národnom cintoríne v Martine
Tvorba:
poviedky a novely vyšli v zbierkach:
U NÁS
DOMOV
MEDOVÉ SRDCE
- vzorom mu bol Kukucínovský portrét dedinského cloveka, harmonizácia ludských vztahov

2.obdobie 30. roky: novely:
PODPOLIANSKE ROZPRÁVKY
TOMCÍKOVCI
SEDEM SŔDC
- tematika dediny, vystihuje vonkajší aj vnútorný svet cloveka, kresba charakterov
Ciel: ukázat, aký krehký je život na hrane štastia a neštastia

románová tvorba:
PROROCTVO DOKTORA STANKOVSKÉHO - prostredie intelektuálov
CHLIEB - spolocenské, sociálne problémy poprevratového dedinského života

JOZEF MAK
- sociálno - psychologické dielo
- dejisko Horehronská dedina 70. roky 19. storocia - 30. roky 20. storocia
- expresívne výrazové prostriedky
- Jozef Mak je symbol cinorodého cloveka - obycajného cloveka milióna
- je pasívny voci trpkému osudu, musí zniest zradu svojej milej, bratovu aj matkinu
- nakoniec mu zomiera žena - zniesol to, lebo jeho údelom bolo trpiet -" Trp Jozef Mak"
- od malicka trel biedu, nechcený nemanželský syn, matke zhorel dom
- na všetko vzdoruje mlcky, proti osudu sa bráni inštinktom, príležitostnými výbuchmi a vzplanutiami
- v mladosti bol ešte plný síl, vedel sa vzbúrit, odhodlal sa postavit si chalupu, ale od odchodu na vojnu bol nútený prijímat, co osud doniesol

NA BUKVOVOM DVORE - román
- návrat k dedinskej tematike, k istotám, ktoré dáva zem, je to krok spät

PISÁR GRÁC - román
- tvorivý experiment, križovatka rôznych umeleckých smerov, ktoré v tom case zasiahli umenie ( expresionizmus, existencializmus)
- záznam autorovho vedomia o vojne, uvedomuje si dôsledky 2.sv.vojny, ktorá práve zacína
- vojnu zobrazuje ako cirkus, kde nachádzame falošné hodnoty - hrdinstvo, vlastenectvo

exilová tvorba: romány:
ANDREAS BÚR MAJSTER
- námetom je romantická povest, dej zaciatkom 19.stor. v okolí Bojnického zámku
- je hladaním nadcasových ludských problémov (nenávist ludí voci výnimocnému cloveku, túžba prekonat to ludské)

SVET NA TRASOVISKU
- 2 ideovo - tematické roviny:
1. clovek spojený so zemou, na ktorej žije a obrába ju
2. odmietanie názoru, že povstanie bolo podujatím slovenského národa

- tvoril aj pre deti a mládež:
SMELÝ ZAJKO
SMELÝ ZAJKO V AFRIKE
BUDKÁCIK A DUBKÁCIK
TRI MÚDRE KOZLIATKA

Socialistický realizmus:
- mladí autori proletárskej lavicovo orientovanej literatúry
- zacali sa organizovane zjednocovat v Prahe
- stali sa predstavitelmi socialistickej realistickej tvorby
P.Jilemnický, J.Ponican, L.Novomeský, D.Okály, A.Sirátsky
- združovali sa okolo casopisu DAV
- v 30.rokoch sa k nim pridali F.Král, J.Kostra, A.Matuška
- organizovali podujatia: Kongres slovenskej kultúry v Trencianskych Tepliciach

PETER JILEMNICKÝ
1901 - 1949
- študoval na ucitelskom ústave v Leviciach
- vojenská služba a potom pôsobil 3 roky ako ucitel v Kysuciach
- odišiel do Ruska ako ucitel a kronikár
- po návrate bol redaktorom PRAVDY v Ostrave
- vrátil sa na Slovensko a pôsobil vo viacerých mestách
1943 bol odsúdený na nútené práce
1948 sa stal kultúrnym atašé CS velvyslanectva v Moskve, kde aj zomiera


Tvorba:
- zakladatel socialistickej realistickej metódy - ludovost, triednost, straníckost
DEVADESÁT DEVET KONÍ BÍLYCH
- romanticko- tragický osud ucitela Bartoša, ktorý trpel chorobou a neštastnou láskou

- písal aj poviedky - vychádzali v lavicových casopisoch
výber próz: CERVENÁ SEDMA ( knižne vyšlo ´44)

filmové poviedky:
VRAŽDA V AEROPLÁNE A - 71
ŽIVOT PO SMRTI
OCI
ZAKRYTÉ KARTY
- boli protivojnové, motív života po smrti, cudzokrajné prostredie, vplyv poetizmu a konštruktivizmu

VÍTAZNÝ PÁD - prvý román
- dej sa odohráva na Kysuciach v povojnových rokoch
- kniha i Kysuckej biede a kráse
- dejová osnova: 3 zlomy v živote hlavnej postavy Mata Horona

romány: POLE NEORANÉ
ZUNIACI KROK
KUS CUKRU
- zjednodušený obraz vykoristovaného slovenského robotníka, vyjadruje sa v politických frázach
- nasleduje socialistické dielo Gorkého
- jednostranné vývojové smerovanie

po tvorivej kríze vydáva romány: KOMPAS V NÁS
KRONIKA

FRAŇO KRÁL
1903 - 1955
- bol ucitelom na viacerých miestach
Tvorba:
poézia : zbierky:
CERŇ NA PALETE
POHLADNICE
Z NOCI DO ÚSVITE
BALT
- používa tradicné postupy a dáva im nový výraz

próza pre deti a mládež:
JANO - autobiografia, smutné detstvo chudobného chlapca
CENKOVEJ DETI - tažké položenie rodiny bez otcarománová tvorba:
CESTA ZARÚBANÁ - obdobie hospodárskej krízy
- triedny pohlad a úsilie podriadit umeleckú štruktúru diela, najmä jeho obsah ideologickým kritériám
- obraz doby je zameraný na triedne protiklady, revolucnú aktivitu a jednotu pracujúcich más pod vedením robotníckej triedy (odvaha, spätost s komunistickou stranou)
- hlavná úloha: politická agitácia a propaganda

STRETNUTIE - román napísaný v case 1. CSR
podnet: pobyt na Jadrane
hlavná postava: chorvátsky chlapec Ivan Bogovic, vyrastal v Rakúsko - Uhorsku
- cesta chlapca ludového a politického uvedomovania až po úcast v Španielskej obcianskej vojne
- psychologická kresba, životopisný román, denník s priamym rozprávaním

POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE

Literatura 3


Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)