NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Česká medzivojnová literatúra

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Literatúra

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:1213

Počet písmen:7,963

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:4.42

Počet zobrazení / stiahnutí:3993 / 231

Veľkosť:9.49 kB

Ceská medzivojnová literatúra


Poézia
- popri tradicnej poézií po vojne množstvo básnikov nadväzuje na avantgardné smery z kon. 19. st.
- mladí lavicovo orientovaní básnici sa združili okolo casopisu Devetsil a vytv. rovnomennú skupinu
- predstavitelia:
spisovatelia: Vancura, Nezval, Seifert
divadelníci: Burian, Voskovec, Werich
- zásadou týchto umelcov bola ludovost - popretie intelektualizmu, psychologizovania, individualizmu
- do popredia kládli zrozumitelnost a zábavnost
- r. 1924 sa táto skupina rozdelila, cast umelcov sa zacala venovat proletárskej tvorbe a druhá cast pokracovala v pôvodnom zámere a vytv. básnický smer ->

poetizmus
- nazval ho tak Karol Teige
- básnický smer, kt. exist. len v Cechách a kládol do popredia aktívny vztah k životu, tento vztah sa snaží zachytit pomocou novej netradicnej obrazotvornosti, inšpirácie - inšpirovat sa nechávajú exotikou, erotikou, snami, novými technickými vynálezmi (elektrika, telegraf, film)
- => umenie života = žit a užívat si

Víteslav Nezval (1900 - 58)
- ústredná osobnost poetizmu
- próza, verše, divadelné hry

Podivuhodný kouzelník
- skladba
- položila základy poetizmu, knižne vyšla až v 30-tom roku v zbierke Básne noci

Pantomima
- zbierka
- montáž veršov so spolocenskou tematikou
- tzv. fotogenické básne (spojenie obrazu, fotografie a textu), vaudevilly (kabaretná scénka) i velké skladby
- básen Abeceda - o tvaroch písmen abecedy (Rimbaud - Samohlásky)

Edison
- skladba
- oslava tvorivej práce vynálezcu a spis. + obraz kontrastov vecerného velkomesta

- v 1. pol. 30-tych rokov založil surrealistickú skup.
o typické zbierky: Žena v množném císle, Praha s prsty dešte, Absolutní hrobar - pomocou imaginácie, oblastí, kt. nie sú prístupné skúsenosti ani rozumu

Matka Nadeje
- zbierka
- láska k matke a zákl. životným hodnotám

Manon Lescaut
- veršovaná hra
- na motívy Prévostovho románu „Dobrodružstvá urodzeného cloveka"
- cistá láska rytiera Des Grieux k lahkomyselnej Manon
- romant. nádych s jemným lyrizmom a melodickým veršom

Dnes ješté zapadá slunce nad Atlantidou
- veršovaná hra
- varovanie pred možnou skazou, ak sa zneužijú objavy vedy a techniky

o po vojne mala jeho lyrika príležitostný charakter (Zpev míru, Z domoviny, Chrpy a mesta)

- verše majú charakter intímnej a obcianskej lyriky

Jaroslav Seifert (1901 - 86)
Na vlnách TSF
- (z franc. bezdrôtová telegrafia)
- nadšenie technikou
- využíva poetizmus a grafickú úpravu

o v dalších jeho zbierkach - láska k životu, žene a prírode (poštovní holub, Jablko z klína, Ruce Venušiny; Jaro, sbohem)
o pocas okupácie návrat k ceskej histórii (Zhasnete svetla) a významným osobnostiam (Vejír Boženy Nemcové)
o po vojne - zbierky intímnej lyriky hlásiace sa k hist. tradícii (Šel malír chude do sveta - ilustrácie M. Aleša; Písen o Viktorce)
o zbierka Maminka - nepatetická oslava vlastnej matky ako symbolu dobrej a láskyplnej ženy
o zbierky: Halleyova kometa a Odlívání zvonu - 60-te roky, návrat (v 50-tych rokoch kritizovaný)
- vedúci predstavitel Zväzu ceskoslovenských spisovatelov - vystupoval proti vládnej politike v kultúre a umení, proti jednoznacne prijatému socialist. realizmu => kritika => básnikova odmlka
- r. 1984 dostal Nobelovu cenu

Jirí Wolker (1900- 24)
- charakteristika jeho tvorby - sen o premene sveta
- v študentských rokoch tuberkulóza -> liecenie v Tatranskej Polianke -> smrt v Prostejove
o debut: zbierka Host do domu
- zlo v ludskej spolocnosti možno odstránit láskou
- oživovanie hmotných predmetov -> personifikácia => prejav povojnového vitalizmu, kt. rozvíjal kult zmyslov a nadšenie nad krásou prostej existencie

Svatý Kopecek
- skladba
- rozlúcka so svetom detstva
- pamiatky na detstvo, starých rodicov a pútnické miesto na Hanej
- volné radenie motívov (Apollinair - Pásmo)

Težká hodina
- zbierka
- založená na kontrastoch
- láska k veciam i ludom + za sen o novom živote treba bojovat
- sociálne balady, v kt. nadviazal na Erbena a Nerudu (Balada o snu, Baladao nenarozeném díteti, Balada o ocích topicových) - nesklza v nich do tézovitosti, ale hladá príciny sociálneho zla a verí v lásku

Próza
- Lit. avantgarda mala predstavitelov aj v próze, na kt. pôsobili iné druhy umenia, najmä film. To sa prejavilo v tzv. kinematografických poviedkach i vo väcších románoch, kt. autori písali technikou rýchleho striedania obrazov.

Vladislav Vancura (1891 - 1942)
- významný predstavitel ceskej lit. avantgardy v próze
- lekár
- popravený gestapom

o v 20-tych rokoch vsúval lyrické vložky do epických diel (Rozmarné léto), neskôr zdôraznoval epickú zložku (Markéta Lazarová)

Tri reky
- román
- kompozicne pozostáva z krátkych uzatvorených záberov, kt. rýchlym striedaním pripomínajú filmovú techniku
- na pozadí hist. udalostí, od 90-tych rokov až do kon. 1. SV, zobrazil dedinského chlapca od narodenia až po dospelost

Rozmarné léto
- román
- lyrický román, v kt. autor zobrazuje život 3 unudených priatelov, kt. sa každý den stretávajú na riecnej plavárni a tu diskutujú o veciach medzi nebom a zemou
- plavcík, oficier, farár
- jedného dna nastáva zmena - príchod komedianta Arnošta do malého mestecka, kde má vystúpenie
- komediant má pôvabnú spolocnícku Annu a tá prináša rozkol do ich priatelstva - plavcík aj oficier sa do nej zalúbia, stanú sa sokmi -> potýcka, kde oficier zraní plavcíka -> všeob. pohoršenie v mestecku -> komediant musí aj so spol. odíst
- život sa vracia opät do starých kolají
- dej je potlacený, autor skôr zobrazuje vnút. dianie, kt. sa odohráva v dušiach 3 hrdinov

Markéta Lazarová
- román
- zdôraznenie dejovej roviny

Jaroslav Hašek (1883 - 1923)
- významný svojim humorom -> humorné poviedky - zosmiešnenie ludských slabostí ako pýcha, hlúpost, obmedzenost

Osudy dobrého vojaka Švejka (1923)
- román
- jedno z najvýznam. diel svet. lit.

Karel Capek (1890 - 1938)
- významná postava ceského kultúrneho medzivojnového života
- prozaik, publicista, dramatik
- otec lekár
- najmladší z 3 detí
- priatelstvo s T. G. Masarykom
- filozofia, vztah k Franc.
- najskôr novinár, kt. bojuje za zásady humanizmu, neskôr už aj vo sv. prozaických a dramat. prácach
o s bratom Josefom O psíckovi a macicke
o rozprávka Dášenka
- 2 línie prozaickej tvorby:
1. poznamenaná jeho záujmom o vnút. život cloveka, o zmysle života
o Trapné povídky, Hordubal, Povetron, Obycajný život

2. sci-fi romány (Capek je zakl. sci-fi lit.)
o Krakatit, Válka s mloky

Povetron
- rozsiahla novela, kt. zachytáva príbeh o osude cloveka hladajúceho sv. skutocnú identitu a zmysel života

Válka s mloky
- sci-fi román
- utopický román, v kt. reaguje na nastupujúce myšlienky fašizmu
- mloci - ucenlivá rasa jedincov, kt. je schopná preberat funkcie ludí, táto rasa cíti možnost vládnut nad svetom, robí to

Krakatit
- román
- predpovedá v nom nebezpecenstvo atómovej bomby, varuje pred jej zneužitím
- hl. hrdina: Ing. Prokop - vynálezca výbušniny krakatit, prostredníctvom kt. mohol ovládnut svet, no naštastie si uvedomuje jej nebezpecenstvo a zabúda jej vzorec

o dráma: RUR, Bíla nemoc, Matka

Bíla nemoc
- divadelná hra
- kritika fašizmu a negat. ludských vlastností

Matka (1938)
- synovia: Ondrej (doktor, duch), Jirí (letec, duch), Kornel a Petr (dvojicky, tiež zomreli), Toni (milácik)
- manžel: duch
- najvýzanm. Capkova dráma, zaujal v nej postoj k dobe a vystaval pomník materskej láske
- Autor tu zobrazuje osud ženy, kt. prišla o manžela (zomrel v boji proti domorodcom, nezmyselná smrt), syna Ondreja (MUDr. v rovníkovej Afrike, zachranuje tu domorodcov pred žltou zimnicou; sám sa dal pri hladaní nového lieku nainfikovat a zomiera), syna Jirího (letec, kt. dokázal výškový rekord; chcel dokázat, ako vysoko môžu lietat lietadlá naložené bombami), synov Kornela a Petra (dvojcatá, rozdielne povahy, v case obc. vojny stoja proti sebe a obaja hynú). Ostáva jej jedine syn Toni, jej milácik, najmladší, matka ho chce uchránit pred osudom jeho bratov.
- matka - hrdinská postava, kt. je celý život odkázaná pasívne cakat, zatial, co jej muži dosahujú nezmyselné hrdinstvá
- reprezentuje ženský (starostlivost o rodinu, rozdávania lásky), materský princíp
- synovia a manžel - mužsky princíp (dobíjanie sveta, dosahovanie slávy, vykonávanie hrdinských skutkov v mene „vyšších" ideálov)
- autor vysiela k citatelom mravné posolstvo - symbolizuje ho cin matky, kt. v mene života ostatných detí, v mene mieru, dáva do rúk pušku aj sv. poslednému synovi


Stiahnuté z www.antiskola.sk


Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Literatúra menšie 23. 1. 2009 3442 -- --