NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Primkýnanie (adjunkcia)

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Gramatika

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:315

Počet písmen:2,246

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:1.25

Počet zobrazení / stiahnutí:3356 / 69

Veľkosť:2.53 kB

Primkýnanie (adjunkcia)


Pri primkýnaní sa významová príslušnost clenov v syntagme vyjadruje slovosledom (polohou) a intonáciou. Primkýnanie je vzájomné funkcné postavenie (umiestnenie) clenov v syntagme


Na rozdiel od zhody a väzby, ktoré sú tzv. morfologické spôsoby, je primkýnanie cisto syntaktický spôsob, spájajú sa ním cleny všetkých troch druhov syntagiem:

V koordinatívnej syntagme je primkýnanie základný a zväcšia jediný spôsob spájania clenov. Nemusia sa zhodovat, ani byt z toho istého slovného druhu, ale musia stát pri sebe. (Zem bola vlhká a mastná., Sudcovia hlasujú rukou, mlcky, Brat s priatelom,...)
Primkýnaním sa spájajú aj vety do priradovacích súvetí.

V determinatívnej syntagme je primkýnanie tiež velmi bežný spôsob spájania clenov. Rozlišujú sa tu co do sily primkýnania dva prípady:
a) V syntagmách s nadradeným substantívom ide o silné primkýnanie – primkýnajú sa tak predovšetkým:
 nezhodné prívlastky vyjadrené neohybným slovom, neohybným tvarom (neurcitkom), citátovým slovom, znackou,... (smiech nasilu, pohlad zvysoka, stoj rozkrocmo, prípona – tel, rýchlost c,.....)
 nezhodné prívlastky vyjadrené iba základným pomenúvacím tvarom substantíva (okres Nitra, chata Plesnivec, izba císlo pät – v izbe císlo pät,..)
 nezhodné prívlastky vyjadrené ohnutým tvarom substantíva, najmä prívlastky v genitíve (odchod vlaku, hrba dreva,...)
 väzobné prívlastky (predavacka kvetín, stavba autostrády,..)
 prívlastky v iných pádoch a predložkových pádoch (dom v stráni, choroba z povolania,...)
 nezhodné prívlastky v antepozícii (Vajanského nábrežie, bordó farba, mrcha zelenia,....)
b) K nesubstantívnym nadradeným slovám (slovesám, adjektívam, príslovkám, císlovkám, zámenám) sa závislé cleny primkýnajú menej silno:
 primkýnanie vlastnostných prísloviek – velmi pekne, okolnostných prísloviek
 v ohybných tvaroch vzniklo z vety vynechaním slovesa, (dom (stojaci) v stráni, hora v jeseni, Paríž v noci

V predikatívnej syntagme sa primkýnanie uplatnuje málo. V prvotných predikáciách sa k podmetu primkýnajú prísudky s vynechaným urcitým tvaroch pomocného slovesa, napr. Ja robit nenajedený? (= Ja mám robit nenajedený?), Mladost – radost, Staroba – choroba,.... V polopredikatívnych konštrukciách sa uplatnuje castejšie napr. v doplnku: Pes bežal, brinkotajúc retazou


Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)