Tento článek byl vytisknutý ze stránky antiskola.euAntiŠkola.eu
Vírusy


Vírusy
Vírus nie je bunka, sú to nebunkové organizmy.
Z hladiska štruktúry živých systémov ide o nukleoproteínové castice, to znamená, že sa skladajú z
nukleových kyselín a bielkovín.
Na rozdiel od bunky:
-obsahuje len jeden druh nukleovej kyseliny, DNA alebo RNA
-nie je schopný rást a delit sa (ale je schopný rozmnožovat sa)
-nemá proteosyntetický aparát (ribozómy, tRNA…)
-nemá vlastný metabolizmus, preto nie sú schopné si samy zabezpecovat základné životné funkcie.
Ich život je vždy spojený s konkrétnym hostitelom, do ktorého vnášajú svoju nukleovú kyselinu a využívajú ho pre svoju reprodukciu.
Vírusy sú teda vnútrobunkové parazity.

Reprodukcia je možná len v hostilelskej bunke.
Vírus je holý genetický program, len niekedy obsahuje ešte jeden alebo niekolko enzýmov pre prvé
kroky realizácie svojho genetického programu.
Vírus je parazit na genetickej úrovni.
Vírusi baktérií sa nazývajú bakteriofágy.
Vírusi obsahujú 3 až 300 génov. Pre porovnanie: baktérie 2000-3000 génov.
Štúdiom vírusov sa zaoberá virológia.

Stavba vírusov:
Virión má tieto stavebné casti:
1.Nukleová kyselina – nositel genetického programu vírusu.
Podla neho hostitelská bunka za jednu až niekolko hodín vyrobí stovky až milióny nových viriónov. Je to bud DNA, alebo RNA, jednoretazcová alebodvojretazcová.

2.Kapsida – Nukleová kyselina býva obalená bielkovynovým pláštom kapsidom.
Kapsidy majú tvar mnohostena. Každý druh vírusu má charakteristický rozmer a tvar kapsidu.
Tento obal je zložený zo stavebných jednotiek – bielkovinových molekúl (kapsomér)
Tie sú navzájom viazané slabými väzbami.Štruktúra kapsidy obsahuje vírusovú nukleovú kyselinu a chráni ju pred nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia.
Pri niektorých druhoch vírusov sa na povrchu kapsidu nachádza ešte tukový obal, ktorý má casto výcnelky, (napr.:vírus chrípky).
Nukleová kyselina a kapsid tvoria spolu casticu nazývanú virión.

3.Niektoré virióny majú vnútri kapsidy okrem nukleovej kyseliny ešte jeden alebo viac enzýmov potrebných na zacatie procesu svojej vlastnej autoreprodukcie vnútri hostitelskej bunky.

4.Niektoré virióny majú ešte okolo kapsidy membránový obal. Ako každá membrána je tvorený fosfolipidovou dvojrstvou a na nu naviazanými bielkovinami.
\n\n Stiahnuté z www.antiskola.sk

Koniec vytlačenej stránky z antiskola.eu