NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v odbore diplomovaná všeobecná sestra a zdravotnícky asistent

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (9)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Ekonómia, manažment a marketing

Autor: kristina12

Počet slov:313

Počet písmen:2,517

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:1.40

Počet zobrazení / stiahnutí:402 / 26

Veľkosť:3.6 kB

Zdravotnícky systém vychádza z predpokladu, že na zabezpečenie požadovanej úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti je nevyhnutné, aby zdravotnícki pracovníci boli odborne pripravení v súlade s najnovšími poznatkami vedy, výskumu a praxe. Celoživotné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov je povinné a založené na potrebe permanentného získavania informácií v súlade s rýchlosťou technologických zmien a vedeckého pokroku v medicíne.                                                                                             Celoživotné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka ako základný princíp výchovy a vzdelávania uplatňovaný vo vzdelávacej sústave Slovenskej republiky tvorí:

  1. školské vzdelávanie na stredných a vysokých zdravotníckych školách (formálne vzdelávanie v tzv. pregraduálnom štúdiu),
  2. ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré nadväzuje na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní a vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo k prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti (formálne vzdelávanie –špecializačné štúdium a certifikačná príprava v tzv. ďalšom vzdelávaní a neformálne vzdelávanie v spojení s informálnym učením sa).        

V súčasnosti sa požaduje, aby sestra na výkon svojho povolania získala:

  • vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra na príslušnej strednej zdravotníckej škole Slovenskej republiky,
  • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.).

Obidva študijné programy musia spĺňať požiadavku príslušných smerníc Európskej únie – štúdium pripravujúce na výkon povolania sestry má v dennej forme trvať minimálne tri roky a zahŕňať 4 600 hodín, z ktorých teoretická výučba predstavuje najmenej jednu tretinu a praktická výučba najmenej jednu polovicu výučby.

So zdravotníckym asistentom úzko spolupracujú zdravotné sestry. Zdravotnícki asistenti poskytujú pod odborným dohľadom sestry základnú ošetrovateľskú starostlivosť a spolupracujú pri špecializovanej ošetrovateľskej starostlivosti v rámci ošetrovateľského procesu a podieľajú sa na odborných administratívnych a dokumentačných prácach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Dosiahnutím tohto štúdia na príslušných stredných zdravotníckych školách Slovenskej republiky sa získa úplné stredné odborné vzdelanie.                                                                                                          Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov.


Diskusia

REAGOVAT

Medshop4004 napísal/a - 17. 9. 2019 - 17:26

WELCOME TO FLY MEDI SHOP, THE PHARMACY THAT COMES TO YOU! WE’RE MAKING MEDICINES MORE AFFORDABLE FOR EVERYONE WE COLLECT YOUR ORDER AND DELIVER NATIONWIDE ###ADD/ADHD; https://www.flymedishop.com/product-category/add-adhd/ Buy Suboxone 8mg Strips (Film) $1.00 – $2.00 products link; https://www.flymedishop.com/product/buy-suboxone-8mg-strips-film/ Buy LSD 25 (Lysergic Acid Diethylamide) 50mcg tablets products link; https://www.flymedishop.com/product/buy-lsd-25-lysergic-acid-diethylamide-50mcg-tablets/ Buy Desoxyn pills online $0.50 – $1.00 products link; https://www.flymedishop.com/product/buy-desoxyn-pills-online/ Buy Adderall 20mg immediate release $1.50 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-adderall-20mg-immediate-release/ Buy Concerta 36mg online $1.00 – $2.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-concerta-36mg-online/ Buy Desoxyn pills online $0.50 – $1.00 products link; https://www.flymedishop.com/product/buy-desoxyn-pills-online/ Buy LSD 25 (Lysergic Acid Diethylamide) 50mcg tablets products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-lsd-25-lysergic-acid-diethylamide-50mcg-tablets/ Buy Molly (Pure MDMA) 180mg capsule $8.00 – $12.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-molly-pure-mdma-180mg-capsule/ Buy Namenda (Memantine) 10mg online $1.20 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-namenda-memantine-10mg-online/ Buy PMA (para-Methoxyamphetamine) 100mg $2.50 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-pma-para-methoxyamphetamine-100mg/ Buy Ritalin (Methylphenidate) 10mg online products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-ritalin-methylphenidate-10mg-online/ Buy Vyvanse Online $1.50 – $4.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-vyvanse-online/ ###ANTI ANXIETY; https://www.flymedishop.com/product-category/anti-anxiety/ Buy Halcion (Triazolam) 0.250mg online $3.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-halcion-triazolam-0-250mg-online/ Buy Suboxone 12mg tablet online $2.50 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-suboxone-12mg-tablet-online/ Buy Valium Online without prescription $2.00 – $3.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-valium-online-without-prescription/ ###CANABIS/EXTRACTS; https://www.flymedishop.com/product-category/canabis-extracts/ Buy Amber Oil online $100.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-amber-oil-online/ Buy Daps online $25.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-daps-online/ Buy Girl Scout Cookies Budder online $14.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-girl-scout-cookies-budder-online/ Buy Godfather OG kush online $10.00$8.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-godfather-og-kush-online/ Buy Jack Herer online $8.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-jack-herer-online/ Buy Sour Diesel online $7.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-sour-diesel-online/ Margarine $10.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/margarine/ ###HALLUCINOGENS; https://www.flymedishop.com/product-category/hallucinogens/ Buy Ayahuasca 300mg online $3.50 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-ayahuasca-300mg-online/ Buy LSD (Lysergic Acid Diethylamide) tablets online $3.50 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-lsd-lysergic-acid-diethylamide-tablets-online/ Buy Mescaline 300mg pills online $3.50 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-mescaline-300mg-pills-online/ Buy Phencyclidine (PCP) Tablets online $3.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-phencyclidine-pcp-tablets-online/ Buy Salvia divinorum (salvia) 300mg online $3.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-salvia-divinorum-salvia-300mg-online/ Psilocybin (Magic Mushrooms) $5.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/psilocybin/ ###PAIN KILLERS; https://www.flymedishop.com/product-category/pain-killers/ Butrans Transdermal Film ER $45.00 – $80.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/butrans-transdermal-film-er/ Buy Avinza (Morphine Sulfate) 120mg capsule $3.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-avinza-morphine-sulfate-120mg-capsule/ Buy Demerol (Meperidine HCL) 100mg $1.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-demerol-meperidine-hcl-100mg/ Buy Ketalar (Ketamine HCL) 100mg/ml injection $4.50 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-ketalar-ketamine-hcl-100mg-ml-injection/ Buy Methadone 10mg online $2.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-methadone-10mg-online/ Buy Oxycodone Pills online $0.50 – $0.75 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-oxycodone-pills-online/ Buy OxyContin 10mg onlne $2.00 – $6.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-oxycontin-10mg-onlne/ Buy Percocet online $1.00 – $4.50 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-percocet-online/ Buy Suboxone 12mg tablet online $2.50 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-suboxone-12mg-tablet-online/ Buy Suboxone 8mg Strips (Film) $1.00 – $2.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-suboxone-8mg-strips-film/ Buy Tramadol 100mg online $0.70 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-tramadol-100mg-online/ Buy Xanax Bars Online $1.00 – $1.75 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-xanax-bars-online/ Subutex (oral/sublingual) $0.50 – $2.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/subutex-oral-sublingual/ WATSON 853 (Hydrocodone 10mg/325mg) $4.00$3.50 products link;https://www.flymedishop.com/product/watson-853-hydrocodone-10mg-325mg/ ###STEROIDS; https://www.flymedishop.com/product-category/steroids/ Buy Dianabol 10mg online $0.90 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-dianabol-10mg-online/ Buy Anabol 5mg online $0.90 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-anabol-5mg-online/ ###PILLS; https://www.flymedishop.com/product-category/pills/ Buy Bali Kratom Capsules online $2.50 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-bali-kratom-capsules-online/ Buy Captagon Pills online $1.50 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-captagon-pills-online/ Buy Ecstacy yellow illuminati pills $8.00$5.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-ecstacy-yellow-illuminati-pills/ Buy Mescaline 300mg pills online $3.50 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-mescaline-300mg-pills-online/ Buy Sodium Cyanide pills online $3.50 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-sodium-cyanide-pills-online/ Buy Valium Online without prescription $2.00 – $3.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-valium-online-without-prescription/ Buy Yellow UPS (220mg mdma) pills $8.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-yellow-ups-220mg-mdma-pills/ Buy Zopiclone (Zimovane) 7.5mg online $1.00 – $1.50 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-zopiclone-zimovane-7-5mg-online/ ###RESEARCH CHEMICALS; https://www.flymedishop.com/product-category/research-chemicals/ Buy Alprazolam Powder online $10.00$8.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-alprazolam-powder-online/ Buy AM-1248 POWDER $12.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-am-1248-powder/ Buy Dibutylone Crystal online $19.00$15.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-dibutylone-crystal-online/ Buy Ephedrine Powder online $5.50 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-ephedrine-powder-online/ Buy Fentanyl Powder online $18.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-fentanyl-powder-online/ Buy Flakka (A-PVP) crystal online $17.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-flakka-a-pvp-crystal-online/ Buy JWH-018 online $14.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-jwh-018-online/ Buy Ketamine HCL Crystal Powder online $10.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-ketamine-hcl-crystal-powder-online/ Buy Methamphetamine crystal online $12.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-methamphetamine-crystal-online/ Buy Oxycodone Powder Online $3.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-oxycodone-powder-online/ Buy Potassium/Sodium Cyanide Powder Online $5.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/buy-potassium-sodium-cyanide-powder-online/ Order 4-ACO-DMT Online $13.00 products link;https://www.flymedishop.com/product/order-4-aco-dmt-online/ Pseudoephedrine Crystals $3.50 products link;https://www.flymedishop.com/product/pseudoephedrine-crystals/ INFO@FLYMEDISHOP.COM Homepage link;https://www.flymedishop.com/ allcounterfeitbills products link;https://www.allcounterfeitbills.com/ buymoneybills products link;https://www.buymoneybills.com/ bestqualitynotes products link;https://www.bestqualitynotes.com/ supercounterfeitbills products link;https://www.supercounterfeitbills.com/ elightdocumentation products link;https://www.elightdocumentation.com/ autopowerbooster products link;https://autopowerbooster.com/ HOPE YOU SEE, BUY AND USE OUR PRODUCTS.SATISFING YOU IS OUR JOB. AND WE DO OUR BEST IN PROVIDING WHAT YOU NEED

REAGOVAT

Henry Thomas napísal/a - 9. 9. 2019 - 13:21

Great stuff and Logo Knox and its team follow the process of planning the work in collaboration with the client to achieve the set of goals, be it a website or a virtual assistance service. We carry the project as if it were our own. Logo Design Firm In California

Zapoj sa do diskusie (9)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Rozvoj ľudských… 4. 3. 2014 1366 -- --